Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 27, 2010

SaLuSa, October 27, 2010

Vi ser de ondulerande nivåerna av medvetande som förändras från en sekund till den andra. De som är medvetna om förändringarna som snart skall manifestera är mer fokuserade på framtiden och vet att allt kommer att gå bra. Det finns dock en stor procent av folket som saknar riktning och slängs fram och tillbaka som skepp i en storm. För en del skapar det stor förtvivlan, då de inte kan se hur mänskligheten kan övervinna problemen de står inför. Detta är i själva verket poängen med vår närvaro, och vi är fullt redo att agera när vi väl har blivit officiellt introducerade till er. Tyvärr kan vi inget göra innan den tiden, men vi håller alltid ett öga på vad som händer på Jorden. Vi kan absolut vidta vissa förhindrande åtgärder om saker och ting blir okontrollerbart, och våra allierade är väl medvetna om deras del i att skydda er. Vi är angelägna om att sätta fart på reningsprogrammen, och att ta hand om föroreningarna till havs som sätter liv i fara, och det är en prioritet. Ni kanske är trötta på att höra oss säga att lindringen av svårigheterna ni för nuvarande upplever står så nära. För de som noggrant följer våra meddelanden så är det dock helt klart att stora avslöjanden står nära, och vi är redo.

Vår fokus är på USA, då det är här som huvudsätet för de mörka Tjänarna finns, och också centrat för Ljuset som kommer att införa en global och välgörande förändring. Ni står i centrum av allt som händer, och ert mäktiga inflytande är fortfarande tillräckligt för att införa förändringar i andra länder. Det förhindrar inte dem från att ha ett finger med i förfarandet och ibland hjälper deras inflytande till med att moderera vad som händer globalt. När allt kommer omkring så är uppstigningen en möjlighet för alla själar oberoende av var de är och deras trossystem. Ytterligare en prioritet är att nå ut till så många människor som möjligt, på kort tid så att det finns en klar förståelse av vad som kommer att hända under sluttiden. Vårt budskap kommer att bli exakt detsamma oberoende av om de är ateister eller idoga religiösa personer. Sanningen kommer att bli en stor kraftfull test av folks flexibilitet och de behöver göra ett val om de vill upplyftas eller ej. Om svaret är ja, så kommer all hjälp att ges till denna person att föra sig in i ett nytt tankesätt, ett tankesätt som kommer att leda dem mot en full förståelse av vad de behöver göra för att vara framgångsrika. Med tiden kommer det att bli svårt att byta vägar, då det finns arbete att utföra om ni önskar att bli mer utav Ljuset och lyftas upp.

Låt oss göra det helt klart att i och med att ni tog upp utmaningen att leva igenom dualiteten så visste ni också att då att ni hade fri vilja så var ni ansvariga för konsekvenserna. Ni accepterade fullt utmaningen som en del av ett experiment som var preparerat enligt Guds Plan. Det gav er försäkran att oberoende av hur långt som ni sjönk i de lägre dimensionerna så skulle det komma en tid då cykeln gick till ett slut och ert fulla medvetande återställdes. Denna tid har nu anlänt och från en karmisk synvinkel så måste ni nu rätta till den skada som Moder Jord har åsamkats. Det är en annan anledning varför vi är här, då ni behöver vår hjälp med processen att rena upp under en relativt kort tid. När det hela väl sätter igång kan vi försäkra er att livet blir ett stort äventyr, då det lovar att frigöra er från dualitetens alla fällor. Se på det på detta sätt så kommer fruktan inte längre att spela en så stor roll i era liv.

Glädjen och lyckan som ni kommer att få kommer allt närmare, och kom ihåg att efter många år i dualitet så vad ni nu ombeds att göra är den stora finalen, och ridån går ned en gång för alla. Ni kommer att ha levt illusionen med god stil, och att ha tagit era roller mycket allvarligt. Ni levde och trodde i själva verket på separationen som satte Ljuset och mörkret i motsatsförhållande med varandra. Nu är Ljuset dominerande och de lägre energierna har inte mycket kvar att erbjuda förutom en trotsigt respons tills att deras hand är färdigspelad. Bekymra er inte om deras konstigheter, då de inte längre är en sammanhållande makt, vilken inte längre kan göra mycket mer än att använda sig av sin vanliga skrämselpropaganda. Vi vet var det finns och vad de gör, och de kommer att blockeras från att göra något tokigt. De vet vad vi kan göra i det hänseendet och det är ganska meningslöst för dem att fortsätta sitt motstånd.

Den Galaktiska Federationen skulle kunna krossa de mörka krafterna, men de är bundna av karmiska skäl som alla andra. De kommer nu att uppleva resultatet av deras egna åtaganden, och hållas ansvariga för sina handlingar. Rättvisa kommer att skipas och inte en ända själ undgår ansvar för vad den har gjort. Återigen vill vi betona att vi inte menar bestraffning, även om med ert jordliga tänkande så kan det ses som det enligt era lagar. Ni är er främsta domare när ni ser tillbaka på ert liv, och ni kommer att vilja övervinna svagheter och brist på förståelse. Ni är dock i sluttiderna och karma kommer snabbt, och när ni lyfts upp så kommer det karma som finns kvar att suddas ut enligt Lagen om Nåd. Skaparen är Allt Som Finns, och har inga tankar över huvud taget på att bestraffa aspekter av Skaparen själv, som har givits fri vilja att välja sina erfarenheter. Skaparen är total Kärlek och Ljus och allt som existerar är därför inom det.

Ni har redan segern över de mörka Tjänarna i era händer, och de har inget svar på Ljusets makt. Som individer kan ni inte nödvändigtvis veta detta, men från vårt större perspektiv kan vi se att kampen mellan de mörka och Ljuset nästan är slut. Ljuset som kommer från Jorden är magnifikt och växer exponentiellt och gör intrång på områden där negativiteten fortfarande är mycket aktiv. Med tiden blir det alltmer svårt för dem som inte än har vaknat upp att ignorera Ljuset. Det sonderar och transmuterar de lägre energierna och det orsakar ett uppvaknande av nya medvetande nivåer. Det kan vara förvirrande för dem som är nöjda med att förbli kvar på en nivå eftersom det förefaller att de tappar kontrollen över sig själva. Ljuset är dock så vackert och upplyftande att det till slut kommer att accepteras. Få kommer att ha makten att motstå det, men genom att göra det så har de bokat en biljett till en annan nivå av den tredje dimensionen. Ni behöver därför inte bekymra er för andra själar, då allt kommer att ordna sig perfekt för var och ens plan.

Jag är SaLuSa från Sirius och då vi upplever tiden som att vara i Nuet så förefaller era återstående dagar att vara i denna cykel som blott ett ögonblick i tiden. Ni upplever naturligtvis det på ert eget sätt, och vi kommer att göra sällskap med er på er resa. Vi är En och därför blir det så.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge