Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, September 29, 2010

SaLuSa, September 29, 2010

Era uppfattningar är strukturerade på ett sådant sätt att de bildar basen till era reaktioner till olika situationer som ni ställs inför flera gånger om dagen. När ni kommer in i livet så inkarnerar ni med all den erfarenhet ni har uppnått under hundratals liv. Då ni växer upp så formas ni på ett sätt som era föräldrar tror på själva, och det blir alltid ert sätt tills att ni når en viss ålder då ni kan tänka för er själva. Sådana utvecklingar skapar ofta friktion inom en familj, då föräldrar tycker att det är deras plikt att pådyvla sina uppfattningar på sina barn. Vad som normalt händer är dock att unga människor drar sig undan från sin uppväxt för att uppleva livet som de själva väljer. Detta leder till att varje generation skapar ett nytt paradigm för deras plats i livet. Till slut så kommer idéerna samman och det är normalt så som framsteg görs. Framsteg i detta fall betyder inte nödvändigtvis något bättre, men om ni ser tillbaka så kan ni notera att det finns ett uppluckrande av kontroller och tabun, vilka ofta har bromsat framstegen.

När ni väl accepterar att er utveckling observeras och kontrolleras av högre Varelser, så förstår ni att förändringar införs genom nya idéer. Dessa kommer ofta från de yngre generationerna, och det är noga planerat. Idag lever ni i ett samhälle som har fallit samman under en mycket lång tid, och när det så gör kan de som har ett expanderat medvetande introducera en vision av en ny era. Detta passar in med de alltmer förhöjda nivåerna av medvetande, och manifesterar det som behövs för att skapa er väg till Upplyftningen. Som vi så ofta har nämnt, de gamla sätten kan inte återuppstå, då de har gjort sitt och innehåller inte de nya energierna som behövs för ert upplyftande. Det som ser ut som icke önskvärda konflikter är därför resultatet av transmuteringen av det gamla i förberedelse för det nya.

Ni behöver inte vara alarmerade oberoende av hur allvarliga en del av förändringarna är, då det som behövs för att det skall bära frukt redan existerar. Den nya Jorden, till exempel, existerar redan i en högre dimension, och när som den kommer ner för att möta er så höjs era vibrationer för att möta den. Har vi inte redan sagt att inget utav det gamla kan förbli så vida det inte har tillräckligt manifesterat för att vara en del av det nya paradigmet. Det är här som ni alla kan spela er roll för att föra in de nya idéerna i era liv. Det börjar med visualisering och så småningom attraherar det högre energi och inträffar, och det är därför som vi hela tiden nämner behovet av att ni håller er fokus på framtiden. Ju mer som ni gör så desto snabbare kan ni föra er framåt. Var förvissade om att även ni inte kan se förändringarna som äger rum så ökar de i själva verket hastigheten.

Vi från den Galaktiska Federationen är överlyckliga över vad vi se äga rum på Jorden, då ni tar er ur kontrollen som funnits under senaste tusentals åren, vilka med avsikt har hållit er tillbaka. Ni vaknar upp till era sanna själva och har insett er potential att införa förändringar, vilka kommer att ge er tillbaka er frihet. Att förflytta sig från mörkret till in i Ljuset kan inte hända på en dag, men ni har jordat Ljuset på Jorden och energinätverket är nu operativt. Vi önskar att ni kunde se det som vi gör, då skulle ni inte ha någon tvekan överhuvudtaget om er framtid. Vårt kommande ger er en stark känsla av lättnad, och ni kommer själva att se förändringarna som äger rum, vilka vi så ofta har nämnt. Det är inte att vi har varit sysslolösa, då vi hela tiden alltid har arbete att göra för att hålla en balans på Jorden. På detta sätt kan vi dirigera och kontrollera förändringarna, så att de kan inträffa utan alltför stora avbrott i era liv.

Det har aldrig varit vår roll att leva era liv för er, och en del av er erfarenhet är att få belöning eller annat för era ansträngningar. Ni lär er från era misstag, och gradvis så kan ni lyfta upp er själva. För närvarande har ni nått en ganska hög punkt, och det värmer hjärtat att se den Kärlek och Ljus som genereras. Det lovar gott för framtiden då ni välförtjänt lämnar dualiteten bakom er. Det är också främjande för Moder Jord, som finner att hennes uppgifter är något mindre turbulenta än vad de skulle kunna ha varit. Alla tecknen ser lovande ut för en åtgärd från oss för att starta vår öppna kontakt med er. Förtvivla dock inte om det inte händer omgående då tidpunkten är så viktig för en sådan fråga. Det finns en bra känsla som sprider sig bland er, och det kommer från det lugnare sättet från dem som har funnit sin fred inom sig. Ni påverkar varandra mer än ni inser, och vi uppmanar er att behålla lugnet vad som än händer runt omkring er.

Det finns ett populärt uttryck som används och som är mycket passande för er alla just nu, och det är att ”ta det som det kommer”. När ni kan göra det blir livet mycket lättare och ni kommer att undvika det tryck som det i annat fall kan lägga på er. Ni som alltid valde er väg och det kan vara exakt såsom ni vill att det skall vara genom visualisering, och fokusering på vad ni vill. Ni kanske tycker att ert bidrag inte gör någon skillnad, men det är långt ifrån sanningen. När ni gör så attraherar ni mer energi till er själva, och det betyder att när ett antal av er kommer samman ökar potentialen för er kraft exponentiellt. Nu när ni är på sista varvet så är det så viktigt att hålla målet i sikte. Vi har inga tvivel på att ni kommer att lyckas, och vi vill att ni går framåt med samma självförtroende.

Perioden som ni nu är i är också en i vilken ni bör försöka att avlägsna er från de lägre energierna, till den utsträckningen att ni inte engagerar er i de negativa aspekterna av nyheterna. För all del, var medvetna om vad som händer, och gå sedan vidare, och det kommer att förhindra att någon energi från er tas bort. Det finns nu ingen anledning att frukta konsekvenserna av någon aktivitet på Jorden, då vi har fått mer auktoritet att träda in där resultaten kan vara allvarliga. Moder Jord är rastlös och måste gå vidare med förändringar som är livsviktiga för hennes Upplyftning, men de behöver inte vara förödande. Allt är planerat på ett sådant sätt att det minimerar följdeffekterna, och det är där som vi kommer in i bilden. Ni kanske inte är medvetna om vår närvaro, då mycket av vårt arbete utförs utan något synbart tecken på att vi är involverade.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ger er alla komplimanger för att ni håller er till er tro på oss, och snart kommer detta förtroende att belönas. Ta hand om era dagliga sysslor med kunskap om att mycket kärlek från oss gör er sällskap på er resa.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge