Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, September 27, 2010

SaLuSa, September 27, 2010

Ni är nu i ovanliga tider och så skall det fortsätta tills att människans väg framåt blir känd. Det finns tecken på att framsteg görs, och ju längre det pågår desto närmare kommer ni till räkenskapens dag for Illuminati grupperna. Det finns ingen återväg för dem, då vi är vid slutet av cykeln som kommer att se bortgången av den gamla Jorden. Hon förändras tillsammans med er och alla livsformer på henne. Som individer så noterar en del av er förändringarna inom er själva, och det är en känsla av förnöjsamhet och fred som inte är påverkad utav vad som pågår runt omkring er. Ni för med er en positiv syn och vet att ni kommer att gå hela vägen till Upplyftning. Det är vad vi har arbetat mot under en mycket lång tid, och som vi har upprepat för er så finns det inte något som kan stoppa det från att komma.

Er Sol fortsätter att spela en stor roll i vad som händer genom hela solsystem. Dess intensitet ökar och det medför en reaktion från er och Moder Jord. Fysiska förändringar kommer proportionellt att öka, men vi är här för att se till att de inte får förödande effekter. Vi skyddar er så gått som möjligt, men en del förluster av liv är oundvikligt. Kom bara ihåg att alla själar på Jorden som bevittnar och tar del i sluttiderna är de som önskade att vara närvarande. Var inte rädda för något som händer, då vi arbetar bakom kulisserna och innan alltför länge så kommer vi att kunna göra så öppet. Den officiella kontakten med er kan mycket väl komma plötsligt och samordnas med en organiserad uppvisning av våra skepp. Saker och ting kommer nu till sin spets och medan vårt tålamod är outtömligt så finns det i vilket fall som helst tidtabeller som vi måste efterfölja.

Ert medvetande nivå fortsätter att växa exponentiellt och det ökar farten då de som går först är behjälpliga med att lyfta upp andra. Detta kommer att fortsätta oförminskat, och de mörka Tjänarna har inte längre något svar eller förmåga att stoppa det. De försöker att stoppa huvudet i sanden och ignorera det uppenbara konsekvenserna, men snart upptäcker det att det är kvicksand och att deras tid är förbi. Vi kommer alltid att ha överhanden eftersom då våra förhandlingar förkastas så kan vi använda vår gudomliga auktoritet att införa ett plötsligt och fullkomligt slut till deras makt. De kan inte hålla oss lösen eller förhindra att mänskligheten går framåt. Som ni kanske säger så ligger vårt bud på bordet och det är slutgiltigt, men under alla omständigheter skall vi leda er till Upplyftningen. Energierna fortsätter som alltid att förändra Jorden, och känns av dem som är känsliga till förändringarna. Era vetenskapsmän ser också vad som händer, men är för närvarande försiktiga och är inte helt förberedda att uttrycka sina observationer. Sanningen kommer dock att sakta komma fram, och hjälpa att etablera sanningen om vad som har hänt och effekten på er. Vad som händer är den underbara och vackra transformationen av Moder Jord och alla livsformer, och den finns redan där för er att se om ni är vakna till det. Se den nya, istället för att fokusera på den gamla då den disintegrerar inför era ögon, och på det sättet placerar ni era energier där det gör mest nytta.

Även om förhållanden fortsätter att vara kaotiska i många delar av världen så finns det trots allt en underliggande känsla av fred då det ultima målet uppnås. Att kunna gå igenom livet utan rädsla gör en sådan prestation möjlig, då det inte finns något som kan dra ner era vibrationer. Ni kan stå upp mot alla sorters trauma med fullt självförtroende, med kunskap om att inom en ganska kort tid så kommer allt att förändras till det bättre. Med varje förändring så kommer det större målet att bli uppenbart, och ni kommer att få än mer självförtroende. Att hålla fast vid sin uppfattning är krävande utan bevis på vad som kommer, men det kommer att ges så snart som vår närvaro officiellt är erkänd. När vi kan öppet komma till Jorden så kommer vi också att göra presentationer som kommer att se till att ni är fullt medvetna om vad som är involverat med förberedelser för Upplyftningen. Vi är på denna resa med er och vi vill dela med oss av vår kunskap till er. När allt kommer omkring så kommer många av er att förena sig med oss och ni kommer snabbt att lyftas upp till vår dimensionella nivå.

Vi noterar att den finansiella situationen leder nu mot en total omvärdering och uppbrytandet av stora organisationer är föreslaget. Som mindre enheter så kommer de att vara mer hanterbara och lättare att kontrollera, så att det aldrig blir ett upprepande av fiaskot som har fört länder på knä. Makten kommer som sig bör återgå till folket från vilket hänsynslösa bankmän tog det för många år sedan. Allt detta kommer att bli en del av återuppförandet av era rättigheter och det kommer att fortsätta tills att ni återigen är suveräna Varelser. Detta är ett absolut löfte och en del av det gudomliga förordnandet att återställa er och er Jord till vad det tidigare var. Sedan skall det fortsätta att lyftas upp genom processen för Upplyftning och där bortom, i en resa som aldrig tar slut, till allt högre dimensioner.

På vilket sätt som ni än ser på det så är er framtid säkrad, och ni kommer att gå i fotstegen av dem som har gått innan er. Ni kommer att förstå att det är inget nytt som händer, då det är ett naturligt steg uppåt som uppstår när själar har nått ett visst medvetande nivå. Det gamla har gjort sin tjänst väl och ni är redo för nya äventyr. Detta kommer dock att bli i de högre dimensionerna så vida ni inte väljer att tjäna andra civilisationer som fortfarande är i dualitet. Den Galaktiska Federationen kommer att existera i sin nuvarande form tills att alla civilisationer har utvecklats tillräckligt för att förena sig med oss. Det är vår tjänst till andra på uppdrag av Gud, och det är därför som vi är här i stort antal för att se till att ni säkert når Upplyftningen.

Under tiden uppmanar vi er att aldrig sänka gardet, då tills att vi avlägsnar de mörka Tjänarna så kommer det att försöka sitt bästa att avbryta arbetet vi gör tillsammans. Våra allierade är spridda över hela världen, men huvudfokuseringen är fortfarande på Amerika. Det är där som det förväntas att det sedan länge förväntade uttalandet om oss snart kommer. Ja, ni har hört detta många gånger, men det kommer närmare och med många olika alternativ så vet vi att det inte kan försenas mycket längre.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga er att vi omger Jorden så att inget undgår vår uppmärksamhet. Från vår position kan vi agera ögonblickligen om situationen så kräver. Vi begränsar effekterna av naturliga och också onaturliga förändringar, men många måste tillåtas för Moder Jords skull. Så Mina Kära, vet att allt går väl framåt oberoende av hur ni ser det. Framsteg görs även om det inte är uppenbart för er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge