Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, September 1, 2010

SaLuSa, September 1, 2010

Vi vet att dessa meddelanden tas emot för det mesta av dem som redan är övertygade, vilka har känt en rörelse inom sig och känt vikten av dessa tider. Andra tar en snabb blick, men om det inte passar in med deras nuvarande uppfattning, så förblir det utanför deras nuvarande tankesätt. Inget av vad ni läser eller hör är dock utan värde, och en ny idé kan ligga i dvala en tid och sedan komma till liv. Detta är där ni alla kommer in, då ni utan att ses som att vilja försöka att pådyvla era åsikter på andra så observeras både era ord och handlingar i det undermedvetna. Med närheten till sluttiderna så är sådana kontakter nödvändiga för att väcka upp de som fortfarande lever i de lägre vibrationerna. Detta är naturligtvis det större uppvaknandet som påverkar den Mänskliga Rasen som helhet, men energierna som strålar mot Jorden tar tid föra att kunna lyfta upp. Snart så är vi hos er, och innan vi anländer kommer ni att ha blivit tilldelade mycket information för att introducera oss. Detta kommer att bli ytterligare ett sätt för att nå er, och det är svårt att se hur inte de flesta inte kommer att svara på idén att vi Alla Är En. När vi nu har sagt detta så blir det dags att anta idén att det bara finns en Omnipotent Gud inom vilken varje själ existerar. Det är inte väsentligt vilket namn ni väljer för att kalla Gud, men de olika religionerna måste komma samman. Ni har mycket gemensamt, och det skulle hjälpa otroligt mycket om Gud ses som hysande kärlek för alla form av liv. Det är bara Människan som separerar och skiljer, och dessa skillnader måste läkas.

Om själar fortfarande har önskan att förbli som separata enheter, så blir det deras val och det accepteras. Det kommer dock att hålla tillbaka deras utveckling, men då livet är oändligt så kommer de fortfarande att gå framåt på vägen de har valt. Det kommer att få hjälp som alla andra själar tills att de har lyfts upp. Ni är i själva verket aldrig ensamma även inom djupet av de lägre vibrationerna, trots att det kan framstå annorlunda. Ni är aldrig utan Gud vid er sida, och ni går ofta i Guds steg, och även om ni förnekar Gud så gör det ingen skillnad. Även när all går fel så är Gud där med er och försöker att lyfta upp er med Kärleken som är obegränsad. Under den nuvarande tiden så behöver ni er tro mer än någonsin för att för att ta er igenom dem. Det kommer att bli tufft för en del människor, men oberoende av era erfarenheter så kommer de inte att förbli särskilt länge.

Vi är Guds sändebud och emissarier för ert uppvaknande, och förbundna att se att ni säkert kliver upp på vägen mot Upplyftningen. Inget annat är i själva verka lika viktigt för er, och det kommer att infria er uttalade önskan att lämna dualitetscykeln. Det kommer att bli en resa med så mycket spännande upptäckter, då ni till slut kommer till den sanna insikten om vilka ni är. Lyckan kommer att återvända så att alla dessa sorgliga och smärtsamma minnen till slut kan läggas åt sidan. Kunskap om detta bör ge er styrka att ta er igenom den återstående perioden oskadade. Ha förtröstan att det är så då ni har övervunnit sådana tester många gånger tidigare. Vi säger ofta att ni är mäktiga Varelser, och vi menar det. Ni har krafter långt bortom vad ni kan tänka er, och potentialen att uppnå allt som ni vill.

Vi vet vad som händer på Jorden och medan det verkar vara tyst på många sätt så händer det mycket utom synhåll. Vi arbetar alltid med att stärka målsättningen för våra allierade, och de reagerar väl. Allt som ni har blivit lovade kommer er väg, och med det så kommer så många problem att svepas åt sidan. Ni kommer att känna er mer än väl kompenserade för de svårigheter och tuffa tider som ni har genomgått. Får vi säga igen att ni inte är offer för tillfälligheter, då ni alla visste att detta liv skulle testa er förmåga. Ni kom in i det därför att ni ville vara en av dem som hade möjligheten att uppleva sluttiderna.

När ni är förberedda i förväg för vad som skall komma, så ger det möjligt för er att lägga era sinnen till ro. Ni behöver inte tänka er framtid som inom de val ni nu har, och ni kan sätta era mål på det som ni har valt. Om det är Upplyftningen då kommer ni att försöka att leva visionen utav vad ni ser framför er. På det sättet så hjälper ni till med att för in det och inget mer kan krävas utav er. Vi låter det låta enkelt därför att det är så, och det är normalt Människan som onödigtvis gör saker och ting komplicerade. Var Kärlek i allt ni gör och tänker, och låt den energin följa med varje handling som ni utför. Naturligtvis så är det svårt, men det är utmaningen som ni kom till Jorden för att möta. Ni gör det därför att ni har varit där tidigare, och ni kommer att uppnå framgång.

När vi kommer till Jorden vill vi inte bli behandlade som överlägsna er, även om vår spirituella nivå är mycket högre. Vi ser er som jämlikar och vi kommer att behandla er som de suveräna Varelser som ni är. Status har inget med den spirituella nivån att göra, då alla själar kan göra snabba framsteg på Jorden, speciellt under denna tid. Ni ser nu hela världen i uppror, och millioner människor har olika behov som ett resultat av detta. En av era stora utmaningar är också att se om medlidande och kärlek lyfts upp, och om välmående hos andra kan föra fram det. Hitintill så har reaktionen bland folket varit överväldigande, och det är den mest positiva indikationen på hur mycket de nya vibrationerna har infört ett nytt tankesätt. Det visar att ni börjar acceptera Enheten av allt liv, och det är vad vi skulle förvänta oss från de själar som har blivit upplysta.

Vi känner med våra hjärtan en stor längtan att lära känna er, då vi vill att ni skall veta hur mycket som vi bryr oss om er. Vad ni är eller vad ni kanske har gjort är inget vi oroar oss för, då vi ser ert Ljus och vi vet vad ni har gått igenom i cykeln av dualitet. Ni är modiga själar och har styrkan att överkomma allt motstånd, och ni har i själva verket gjort detta under många liv. Er styrka ligger i er egen vetskap om att ni kan ta er an alla problem som ni stöter på, och den inställningen har lett till att ni har blivit ledare. Människan behöver sådana själar, och er historia visar att när behovet uppstår så gör också dagens hjälte.

Jag är SaLuSa från Sirius, och den Galaktiska Federationen kommer att gynnas mycket utav att ha Människan bland sina nya medlemmar. Ni har slipat era förmågor i Jordens eldar, och ni är nu krigare utav Ljuset och fruktar inget som helst. Ni är dock själva Kärleken inkarnerad och däri ligger er stora styrka. Ni kommer inte att skada någon och ta dem till era hjärtan då de har svårigheter.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge