Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 29 augusti 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 29 augusti 2014

Ju mer ni lär er om Illuminaterna ju mer skrämmande visar de sig vara när de avancerar med stormsteg, medan de samtidigt vill hålla er civilisation kvar i den mörka medeltiden. De framsteg som ni borde ha gjort har förnekats er, men ni kommer att gå framåt ganska snabbt när Illuminaterna har blivit helt maktlösa. Emellertid bör ni undvika varje överreaktion på sådana nyheter, eftersom de följer en väg som kommer att leda till deras frånfälle eller död. Innan det sker kommer ni som är hängivna Ljuset att förflytta er vidare från dem.

Ni är destinerade till att stiga upp och kommer faktiskt att lämna dem långt bakom er när ni rör er in i de högre vibrationerna för att fortsätta er evolution. Ni kommer att gå framåt med en enorm hastighet och med tiden kommer vi att ansluta oss till er. Tillsammans med oss blir ni galaktiska varelser och får enorm hjälp och stöd. Vi har en framtid tillsammans, även om ni inte är bundna till någon speciell väg, och ni kommer att välja var och när det tjänar ert bästa intresse.

I grunden är ni verkligen stora Varelser i vardande, men omgivna av de lägre vibrationerna finner ni det svårt att bryta er loss och följa en högre väg. Ni kommer dock att vinna denna strid, medan ni samtidigt lyfter upp andra människor med er. Förändringarna i vibrationerna känns över hela världen och gör att de själar som har slumrat under lång tid nu vaknar upp. Det betyder att med en ytterligare upplyftning inom dem så kommer det att bli ett enormt uppvaknande som ökar medvetandenivån.

Detta är en del av förberedelserna som kommer att försäkra att ni alla är väl förberedda för de nya vibrationerna som nu ökar. Vi kommer inte att tillåta någon inblandning i er process, och ni kan tryggt gå framåt i vetskap om att ni kommer att lyfta er upp inom en nära framtid. I denna del av cykeln är det vårt öde att fullfölja de löften ni fick när allt tog sin början för eoner av tid sedan – att vägleda er till uppfyllelse av löftena.

Ni har också stöd från invånarna i Agartha, men för tillfället är de kvar på sin egen nivå av tillvaro. De kommer att ansluta sig till er vid lämplig tidpunkt, för deras öde är också bundet till ert. De har mycket att erbjuda er, för de har vandrat vidare på evolutionens väg och har gett er mycket hjälp, en hjälp ni inte är medvetna om. Ni börjar förstå att många själar inte bara följer med er på er resa, utan de spelar också en aktiv roll för att trygga att ni säkert kan slutföra den.

Universum är fyllt av liv och utan den skyddande barriären som omsluter er Jord så skulle ni öppet ha mött många andra civilisationer. Vi vaktar också ert Solsystem för att hålla inkräktare borta, och även andra varelser som är nyfikna på er existens. Faktum är att många fortfarande övervakar era aktiviteter, eftersom er närvaro här drar till sig en hel del uppmärksamhet. Så långt som det är möjligt har vi hållit andra varelser borta från Jorden för att inblandning i er evolution inte är tillåten. De som är tillåtna att kontakta er är karmiskt involverade med er och är till stor del ansvariga för att bistå er genom olika stadier i er utveckling.

Dina framsteg under de senaste 400 åren har varit anmärkningsvärda och även ännu mer så under det senaste århundradet. Du har svarat bra på de inkommande vibrationerna som lyfter upp dig, och i verkligheten går allting precis enligt förväntningarna. Det har alltid funnits en plan för att försäkra att du stiger upp när du lämnar den gamla cykeln. Du har förtjänat en sådan möjlighet, och när du får veta sanningen om dina liv i den här dimensionen så kommer du att bli både upplivad och upplyft. Ni har ett uttryck som säger ”varit i helvetet och tillbaka” och det beskriver de många erfarenheter du gjort. Emellertid är sådana uppoffringar inte utan sina belöningar, för du har vuxit enormt i status. Dina upplevelser kommer att tjäna dig oerhört väl, och du hjälper dem som följer i dina fotsteg. Oavsett dina känslor i detta skede så kan vi försäkra dig om att du kommer att vara mycket nöjd med vad du åstadkommit.

Era medier kan fortfarande inte rapportera de verkliga nyheterna, och förvirring är medvetet införd för att stoppa er från att lära er sanningen, Faktiskt är det så att vad ni kanske kallar ”den vanliga människan” fortfarande är helt avskild från sanningen om händelser på Jorden. Det sker så mycket i hemlighet och genom Black-ops att detta är vanligt. De händer till stor del utan att ni ser dem, och Illuminaterna har utvecklat enorma underjordiska anläggningar där tusentals människor utför sitt arbete. De är fångar i sina beslut att genomföra sådana arbeten och få avkastning på Jordens yta. Det finns faktiskt hela städer med hus där dessa arbetare bor och allting finns som de kanske behöver. De kanske blir bra belönade och väl omhändertagna men det är till priset av deras frihet. Om det finns människor ni känner som har bokstavligt talat försvunnit från Jordens yra så är det troligt att de var väl kvalificerade med kompetens som Illuminaterna behövde för att fortsätta med sina program.

Mina kära, frukta inte resultatet av de försök som görs av de Mörka tjänarna för att kontrollera er för de kommer aldrig att få tillräcklig kontroll för att uppnå sina planer på ett totalt övertagande av Jorden. Det är redan så att deras makt avtar och kommer att fortsätta göra så tills de har alltför lite maktbefogenhet kvar för att fullfölja sina planer. Detta är något som förutsågs för länge sedan och har fått utvecklas bara så här långt för upplevelsen för alla inblandade. Som vi ofta har sagt så är ingen erfarenhet utan viss vinst för de iblandade.

På Jorden är de flesta situationer ett resultat av karma och till större eller i mindre grad är alla involverade. Glöm aldrig dock att karma inte alltid handlar om att ”betala tillbaka” utan att det också är givande för dem som förtjänar det. Det vore fel att tro att du inte får en klapp på ryggen för ett gott arbete i Ljusets namn. Under hela tiden du har utvecklats genom dina upplevelser så acceptera att de varit i ditt eget intresse.

Vi finns ständigt vid er sida och i verkligheten är vi ett team som är här för att föra mer Ljus till Jorden. Var och en av er spelar en viktig roll i det som sker, även om ni är omedvetna om vad det egentligen är. Innan ni inkarnerade fick ni en översikt av vad ni kunde vänta er under era livstider samt att den mänskliga rasen som en kollektiv enhet fortskrider som Ett. Erfarenhet är av största vikt och det är därför som alla livstider är så viktiga för er, oavsett hur de kan framstå.

Jag är SaLuSa från Sirius och önskar er lycka till på er färd och med er beslutsamhet att lyckas med att nå Uppstigningen.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg










En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!




Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?




Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge