Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 8 augusti 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 8 augusti 2014

Allting händer precis som avsikten är och vi kan försäkra er att ni inte kommer att behöva vänta så mycket längre innan det blir helt uppenbart att stora förändringar närmar sig. Världen har fått veta att det inte kommer att tillåtas några framtida störningar i planen för er frigörelse från de Mörka tjänarna. Deras väg har klargjorts för dem och snart blir deras makt så förminskad att deras öde kommer att bli ganska annorlunda än deras egna planer. Säkerligen kommer några individer fortfarande att utöva sin mak för att hindra vad som sker, men de agerar under vissa begränsningar. De kommer inte att tillåtas att ändra på mänsklighetens marsch mot den Nya Tidsåldern och den frihet som följer med den.

Vi fortsätter med att övervaka händelserna på Jorden och det är lika bra att komma ihåg att det inte finns något gömställe från vår teknologi som kan se igenom det som är solitt. Vi kan därför tala om för er att vi har makt och tillstånd att försäkra att er framtid blir i enlighet den Gudomliga Planen. Naturligtvis påverkas den av er fria vilja, men den kommer inte att ändra kursen för ert öde. Ni är redan på väg in i de högre vibrationerna och ni bör ta er tid att försäkra er om att ni är fullt förberedda för dem. Det är dags nu för er att koncentrera er på er utveckling för att säkra att ni inte blir sidsteppade från ert mål.

Många ögon fokuseras på er lilla blå planet och ni äras för ert mod och er hängivenhet till Ljuset. Era erfarenheter kommer att hjälpa andra i deras evolution och en del av er kommer att ta er kunskap med er och använda dem långt in i Universum. Nästa steg i er evolution kommer att vara när ni får fullt medvetande, och det är inte så lång borta som ni kanske tror. Så snart du har uppnått detta stadium så är du en fullständigt fri ande och dina kreativa krafter blir gränslösa. Det är dock ditt val vilken väg du vill följa och det kommer inte att finnas brist på vägledning och möjligheter. Ditt nuvarande liv är långt ifrån vad du kan förvänta dig under tiden framöver. Du är faktiskt på väg att avsluta dina erfarenheter och upplevelser i den lägre dimensionen och kommer att lämna den med en kraftigt utvidgad nivå i medvetandet.

Du kan ställa in siktet så högt som du önskar och med tiden kommer du att få möjligheten att förverkliga det. En del själar är fångade i Jordens lägre vibrationer men får all hjälp de behöver så snart de uttrycker en önskan om att lyfta upp sig själva. Ingen lämnas helt och hållet på egen hand, men vi är bundna genom Universell Lag att endast ge hjälp när den efterfrågas. Det låter kanske hårt men en individuell själs fria vilja måste erkännas och accepteras. På det sättet kan dess utveckling gå vidare på ett sätt som passar bäst för dess behov, och i verkligheten ge den all den tid den behöver. Tid så som ni förstår den är inte den sanna verkligheten i de högre dimensionerna. Dock har ni insett att den inte är konstant överallt i ert Universum.

Ni har mycket ätt lära er om sanningen om saker utanför er egen planet, men även Jorden har många hemligheter att dela med sig av till er. Det är t ex känt att den är ihålig och att varelser lever på insidan av Jorden, och efter Uppstigningen kommer ni att möta dem. De är i själva verket mer avancerade än vad ni är och de kommer att vara glada över att få dela med sig av in kunskap till er och hjälpa er att avancera snabbar än vad ni annars skulle ha gjort. De har följt era framsteg under eoner av tid och är förtrogna med era behov.

De kommer att vara till stor hjälp när det gäller mänsklighetens avancemang till framtiden, och även för Jordens. Ni kan vara säkra på att varje uppoffring ni gör nu kommer att vara väl värd, för freden kommer mycket snart på er Jord. När människor lär sig om vad som är planerat för deras framtid kommer det att bli så att de går samman i stora grupper, för de inser äntligen att ni Alla är Ett. Det bör vara lätt att förstå när ni accepterar att under många liv har ni levat i många olika kulturer och religioner. Hur annars, kära ni, tror ni att ni skulle ha utvecklats och nått fram till de högre dimensionerna?

Vi vet att vissa av er är uttröttade av den till synes ständiga striden med de Mörka tjänarna, men lita på att ni redan befinner er i den sista tiden och på väg in i den Nya Tidsåldern. Vi har inget emot att upprepa att vi övervakar alla händelser på Jorden, och det är er garanti för att det inte blir någon återgång till de gamla levnadssätten. Faktiskt har de gamla levnadssätten redan dragit sig tillbaka och många nya framsteg väntar på att introduceras, något som kommer att driva in er till den Nya Tidsåldern.

Som alltid beror det på timing, och vi kommer inte att äventyra er framtid genom att skynda för snabbt. Efter den långa perioden av mörker så väljer vi ögonblicket när vi skall föra er in i den Nya Tidsåldern, när de Mörka tjänarna inte har möjlighet längre att påverka eller störa våra planer. De kommer till slut att plockas bort, för den nya Jorden blir inte en plats för deras låga vibrationer . Var glada och uppmuntrade för att er resa nästan är över, och Guds gåvor väntar på er och fred och välstånd kommer att bli era.

Allteftersom du skaffar dig kunskap finns det också en frestelse att vilja sprida den runt om dig, men vi vill föreslå att, såvida du inte håller ett föredrag, du försöker att inte föra över dina åsikter på andra. Du kommer att få se att andra själva riktar sig till dig när tiden är rätt för dem. Det finns ingen press på någon, för ni har en evighet att utvecklas på, men vi vill ändå sträva efter att ge dig en liten knuff då och då för att få dig att fortsätta söka efter den större sanningen. Ofta kan detta inträffa när någonting dyker upp i livet, så det är klokt att erkänna och förstå att en sådan möjlighet kan uppstå och ta vederbörlig hänsyn till den. Vi hör en del som frågar: hur skulle de veta när de skall reagera? Och vårt svar är att alltid lita på intuitionen!

Jag är SaLuSa från Sirius och jag är glad över att kunna hålla er uppdaterade på händelser som är avgörande för graden av er framgång. Världen fortsätter att vara tumultartad eftersom långvariga ärenden håller på att redas ut. De är karmiska till sin natur och måste följa vägen till fullbordan. Såsom ofta är fallet när det gäller sluttider så är det stor press på folket. Emellertid är var och en av er precis där ni skall vara så att all kvarstående karma kan bli förlöst.

Så var snälla och gör ert bästa för att ta hand om den så att den blir helt avslutad. Detta kommer att försäkra att ni kan njuta av övergångsperioden och bli fullt förberedda för framtiden. Den Galaktiska Federationen sänder sin kärlek och försäkrar er om sitt intresse för ert välbefinnande.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge