Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 5 september 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 5 september 2014

Scenen är nu satt, eftersom ni håller på att lyftas upp till nivåerna av högre vibrationer. Vi kommer inte att tillåta att utvecklingen förhindras av närvaron av de Mörka tjänarna som fortfarande tror att de kan ärva Jorden genom sina framsteg inom teknologin. Det finns faktiskt ännu större makter som är involverade här och som kommer att säkerställa att Ljuset alltid är det som härskar. Planen för detta fastställdes för mycket länge sedan och det är nu dags att gå vidare med den så att människan helt och fullt kan gå vägen som leder till fullbordan. Så ni kan bortse från varje tecken som tyder på motsatsen, och vet att den nya Jorden nu håller på att växa fram. Med den kommer alla möjliga Galaktiska förändringar som skall bära er framåt in i den Gyllene Tidsåldern som ni har blivit lovade.

Ni har länge väntat på den här tiden och ni har utvalts till att vara föregångare i den Nya Tidsåldern. Djupt inom er vet ni att detta är sant, och allteftersom vibrationerna fortsätter att lyfta upp er så kommer nivån i era medvetanden också att expandera. En partikel av Gud existerar i allt levande, och som sådan kommer ni alltid att på ett oförklarligt sätt vara en del av Gud. Ingenting som existerar kan undvika att i slutändan återvända till Gudomen, för ni är alla Ett.

Fortsätt med er egen utveckling i vetskap om att er resa nästan är slut. Om ni inte visste det förut så var medvetna om att ni har haft en spännande resa med alla upp- och nedgångar som kommer med livet i den tredje dimensionen. Ni började som ett högre västen som sökte mer erfarenhet och ni har nått djupen i den materiella existensen. Ni är nu långt framskridna på er färd tillbaka till Ljuset när ni lämnar de längre vibrationerna bakom er. De högre dimensionerna vinkar och ni närmar er dem som en mycket större Ljusvarelse än när ni först började er resa.

Du har utvecklats i snabb takt och det gör dig redo att påbörja nästa steg i din utveckling helt förberedd. När din resa påbörjades för eoner av tid sedan så visste du att den skulle bli lång och mödosam, men du var redo för varje erfarenhet du behövde gå igenom. Inom en nära framtid kommer du att återfå fullt medvetande och tillfullo förstå nödvändigheten av dina olika upplevelser. Än en gång kommer du att bli hel och aldrig mer behöva gå igenom så krävande upplevelser.

Från och med nu kan du se fram emot en ständigt expanderande nivå i medvetandet när du njuter av en plötslig förändring som kommer att knuffa dig framåt till en högre nivå av varande. Så ha tålamod och vet att allting går väl framåt och helt enligt planen. Även de själar som verkar släpa efter slutför helt enkelt sina upplevelser på den nivå som är nödvändig för dem att gå vidare på. Du skulle inte vara här vid denna tid om du inte var kapabel till att hantera de krav som ställs på dig.

Ni är alla modiga och underbara själar som har offrat mycket för att få vara här, och ni kommer att skörda frukterna mycket snart. Det svåra arbetet är över och misströsta inte på grund av vad som sker runt om er. Det är dags att fokusera på era egna behov och försäkra er om att ni är redo för de sista dagarna i de gamla energierna och allt som de innebär. De nya energierna växer fram och om era är liknande dem så kommer ni att attraheras av dem och fortsätta er uppstigning.

Vi har, som ni kanske säger ”fingret på Jordens puls”, och vi hjälper Moder Jord i hennes förberedelse för att också stiga upp. De nödvändiga förändringarna sker nu och vi har hjälpt henne att göra dem med ett minimum av problem för livsformerna på Jorden. Ju mer ni kan arbeta i harmoni med Jorden desto lättare kommer övergången att vara för alla livsformer. Mer extrema skador har förhindrats, som annars skulle ha fått de mest allvarliga konsekvenser, till och med i den grad att de kunnat förstöra Jorden. Emellertid har den perioden för länge sedan passerats men var ändå under den tidsperiod som många av er som fortfarande lever idag var med i.

Vi följer påbud som kommer från den Andliga Hierarkin under eoner av tid, och vi har lett er och hjälpt er så att ni har följt en mindre skadlig väg. Även om det fortfarande finns disharmoni på Jorden, som verkar dominera era Nyheter, så kvarstår det faktum att vibrationerna lyfts och ni har passerat perioden av fara. Tänk på att ni alla är här för att bevittna den sista tiden av den senaste Tidsperioden. Fred så som ni förstår den kommer plötsligt att stiga ner på Jorden tidigare än ni kanske tror.

Under era många liv har ni samlat mycken kunskap och era erfarenheter kommer att hjälpa er att tjäna andra. I själva verket handlar livet om att hjälpa era medmänniskor att utvecklas, och Vägvisarna kommer alltid att leda vägen. De arbetar i huvudsak bortom er insyn och är involverade i frågor som är av galaktiska proportioner. En dag kommer ni också att ta på er liknande ansvar, men det är naturligtvis långt in i er framtid. Livet på Jorden har mycket små likheter med hur det kommer att vara i de högre vibrationerna, verkligen väldigt lite överhuvudtaget. Det är dock de lärdomar ni uppnått som kommer att vara till god nytta och göra att ni kan vara mentorer för dem som följer efter er. Det finns naturligtvis andra, ganska annorlunda livsformer jämfört med era, men det underliggande målet är evolutionen som tar er tillbaka till Ljuset. Det är därifrån ni kommit och ni kommer alltid att känna en längtan att komma tillbaka dit. Det finns så mycket som ni varit avstängda från för att försäkra att era erfarenheter på Jorden skett i enlighet med era behov.

Utan sammansmältningen med de lägre vibrationerna så skulle ni inte ha haft sådana underbara upplevelser, och det inkluderar alla, även de ni anser vara negativa, som också är viktiga för er förståelse. Så döm inte dem som fortfarande är invecklade i dem, för alla upplevelser och erfarenheter är av stort värde, och alla själar går igenom många perioder med både försök och misslyckanden. Hela upplevelsen gör att ni är redo att hjälpa andra framåt och ni kommer att göra det som en invånare i Ljuset. Oroa er inte för vad som ligger framför er, för det kommer alltid att finnas andra som tar er i handen och vägleder er.

Jag är SaLuSa från Sirius, en stjärna som överflödar av liv och som sänder sitt ljus när och fjärran för att lyfta dessa själar till deras fördel. Ganska snart kommer du att kunna ansluta dig till oss och sedan blir ditt liv ett enda stort äventyr när du färdas i Universum. Ni kommer alla att bli guidade av högre väsen som känner till behoven hos dem du tjänar, och livet kommer att vara spännande och givande. Tro inte för ett ögonblick att du kommer att sakna tillfredsställande upplevelser, och naturligtvis kommer du fortfarande att utvecklas precis som du gör nu.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge