Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 29, 2010

SaLuSa, March 29, 2010

Ni har potentialen att göra vad helst ni önskar, men sällan har ni den tron på er själva. Er kraft ligger i er möjlighet att skapa genom ren intention, men eftersom ni inte ser resultat omedelbart har ni tvivel. Vad ni fokuserar er på är ofta långt in i framtiden, och inte nödvändigtvis en del av det senaste livet ni har planerat. Ni har helt klart fri vilja, men era Guider kommer att göra sitt bästa för att influera era beslut så att det sker i ert bästa intresse. Det viktigaste är att ni anstränger er att höja ert medvetande, så att ni kan vara säkra på att vara redo att upplyftas. Om ni inte når en viss vibrationsnivå kommer ni inte att kunna vidare när möjligheten öppnar sig. När ni väl uttrycker er intention att upphöjas kommer ni dock att ges all hjälp att nå dit.

Inget skulle ge oss mer glädje än om ni alla ställde in era hjärtan och varje själ genomförde övergången. För närvarande är det dock mindre än hälften av er som medvetet gör förändringar i era liv för att göra så. När energinivåerna ökar vaknar dock fler och allt fler av er söker sin egen väg till förståelse. Sanningen finns där för de sökande, men inte förrän ni är förberedda att röra er bortom den uppfattning ni nu har. Ni kan inte inhysa nya idéer om era trossystem är stelbenta. Generation efter generation av familjer eller institutioner har tyvärr vidarefört deras egna missvisande kunskap med bästa intentioner, men deras förståelse har färgats av falska läror. Människor har en förmåga att tro på uppfattningen som majoriteten förespråkar och det gör den korrekt, när som i spirituella frågor är det ofta tvärtom.

Er bästa guide i frågor om val i livet är ni själva, och genom era intuitiva känslor. Ha förtroende för er själva eftersom ni har en rik källa av erfarenheter att ta från som har samlats ihop under många tidigare liv. Kom ihåg att de val som passar en person inte nödvändigtvis är det bästa valet för alla. Ni har era mål att uppnå, och ni kommer att instinktivt att veta vad de är. Var inte rädd för att vara den underliga personen, eftersom så länge som det ger er fullbordan och tillfredställer er törst för kunskap så är det riktigt för er.

Ni har levt i en verklighet som har skapats av er, och den har tjänat sitt syfte genom att uppfylla era önskningar. Det var dock inte menat att vara permanent, och skulle i vilket fall som helst ha förändrats i respons till de högre energierna. Dualitet såsom ni har upplevt den kommer inte att fortsätta efter slutet av denna cykel, och det innefattar också de astrala dimensionerna. Därför så kommer alla själar att göra ett val av fri vilja när det gäller vart deras resa för dem härnäst. Era undermedvetna minnen av att ha kommit från de högre dimensionerna kommer att dra er tillbaka till dem. Ni kommer instinktivt att känna att det är där som ert verkliga hem finns, i Ljusets riken. Era kroppar förändras i själva verket redan nu, och era Ljuskroppar formas nu för att vara redo för Upplyftningen.

Vår närvaro och den av många andra Varelser från de Högre dimensionerna är här för att se till att sluttiden fullbordar allas löften. Det spelar ingen roll om de kommer ihåg vad de planerade eller ej; det som är viktigt är att de vid slutet står vid dörren till deras val. Position, makt och rikedomar betyder intet när ni väl har lämnat Jorden, och något mått av framgång är enbart baserat på er nivå av spirituell förståelse.

Ni är omgivna av aspekter av tid vilket kontrollerar era liv, men när ni väl är uppstigna så gäller detta inte längre. Det förgångna, Nuet och Framtiden är ett och samma, och ni kommer att finna att allt är helt enkelt i Nuet. Vi kan se era aktiviteter som en och därför kan vi se vad som ligger framför er, och det är därför som vi med självförtroende kan förutsäga slutresultatet för dualiteten. Vi ser framgång och det finns många vägar som leder till samma slutsats, och ni har skapat dessa genom era många olika uppfattningar. Det är ett exempel av er skapande kraft, trots att ni kanske inte inser att ni har varit ansvariga.

Under tiden tillbaka på Jorden så kommer förändringarna som ni strävar efter allt närmare då våra allierade rensar bort de sista återstående hindren. De oberättigade och onödiga attackerna på våra skepp har till slut upphört, vilket tillåter oss att gå vidare med vår plan för en öppen kontakt med er. Vi har aldrig utgjort något hot mot er, utan vi är i själva verket stolta över att ha skyddat er under tusentals år. Vi har hållit borta ovälkomna besökare från Jorden, och har noga observerat aktiviteter på Jorden, både naturliga och mänskligt betingade. Den Galaktiska Federationen är bara en av många grupper som arbetar för Ljusets krafter, som nära följer era personliga framsteg. Vårt uppdrag är att se till att ni når fullbordan av dualtietscykeln, som förordat av de högre auktoriteterna, vilket inkluderar det Vita Broderskapet.

Det har tagit många år för att manövrera de mörka Tjänarna in i en position där deras makt och inflytande ebbar ut. Ibland kan vi använda samma taktik som de använder för att kontrollera er, mot dem. De använder sig av rädsla för att uppnå sina mål, men ni blir gradvis visare när det gäller deras metoder. Summa summarum så börjar ni att se den större bilden och luras inte så lätt som ni tidigare gjorde. Nu skrider ni fram med huvudet högt med kunskap om att ni har makten att förändra förhållandena som påverkar era liv. Inte bara så vet ni att ni är Stora Varelser, utan också att ni använder era skapande krafter för att göra så. Ju mer ni fortsätter att fokusera på en fredlig och lycklig framtid desto mer energier skapar ni som kommer att manifestera det för er.

Vi önskar det bästa för er och vi arbetar mot ett återvändande av er suveränitet. Från de rättigheter som tillhör er som ett barn av Gud är det en lag att ni tillåts göra anspråk på dem. De har förnekats er därför att ni har medvetet hållits i okunskap om dem. Ni vaknar dock upp till era sanna själva och insisterar på att behandlas med respekt, och att era rättigheter blir erkända. Var förvissad om att ni också har oss vid er sida, och ni kommer att återställas till era sanna nivåer och blir redo för slutet av denna cykel. Allt är del av Upplyftningsprocessen som kommer att se er lyftas upp in i de högre dimensionerna.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att vara del av armadan av Rymdskepp som inför frigörelse från era förtryckare, och vi hyser en enorm kärlek för ert välstånd och lycka.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge