Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 26, 2010

SaLuSa, March 26, 2010

Eftersom vi är medvetna om alla de kommande förändringarna och ser den fullständiga framgången som detta medför upplever vi inte stress och oro utan istället en känsla av spänning vid tanken på de stora förhoppningarna och lyckan som det för till er. Vi har förmånen att se den större bilden och alla möjligheter, och vet att vägen leder till fullbordan av cykeln. Ni har emellertid ingen säker väg att veta slutresultatet och der är i mångt och mycket en fråga om tro enligt era uppfattningar. Ändå så är det inte enbart tro som driver er för alltid framåt, då ni inom era undermedvetna minnen redan känner till den framgång som ni skall erfara. Det är denna inre kunskap som ger er styrkan att överkomma alla hinder som ställs i er väg. Det finns gått om distraktioner, särskilt vid denna tid på Jorden, när förändringarna börjar äga rum. Så länge som ni kan fokusera er på sluttiden och upplyftandet som skall äga rum kan ni dock hantera det hela.

Saker och ting kommer nu definitivt till en spets, och vi förväntar oss ett antal positiva beslut tas som kommer att starta en serie av utvecklingar som leder till Upplyftningen. Processen startade naturligtvis för en tid sedan, men nu skall den gå framåt i full fart. De mörka måste deklarera nederlag och dra sig tillbaka så att Ljusarbetarna kan gå vidare utan att hållas tillbaka. De har haft mer än sin beskedliga tid för att se om de kunde ta full kontroll av världen. De har misslyckats och turen har nu kommit till Ljuset att bli den dominerande kraften. I själva verket så kommer det att alltid att vara så, då oberoende av hur länge som cykeln sträcker sig så kan Ljuset inte bli förstört. Om det var så, så skulle det vara som att säga att Gud kunde bli besegrad. Gud är Omnipotent och den högsta makten i ert Universum, och allt hålls inom Guds kärlek.

Vi är redo att agera när vi får instruktioner att gå vidare med vår plan, vilket försiktigt kommer att tvinga de återstående frågorna som orsakar förseningar att föras till ett slut. Detta kommer att bereda vägen för Första Kontakt och låta oss träffa våra allierade, så att vi snabbt kan komma igång med de olika projekten som påverkar er. Beslutskedjan går hela vägen till Gud, och går igenom olika grupper och råd av hög utveckling och medvetande. Den når till slut er genom oss och era uppstigna Mästare, som väntar och är redo att återvända till Jorden. Man skulle kunna säga att de stora kanonerna väntar på att visa sig för er och det är riktigt, eftersom sanningen kommer att låta mer acceptabel när den kommer från dem som är bekanta till er. Jesus och många Änglavarelser såsom Ärkeängel Michael kommer att tala till er och orden kommer att föra en kraftfull energi, som lämnar er utan tvivel att de kommer till er med Kärlek och Ljus.

Även om dualiteten har refererats till som att vara ett skådespeleri, så är det i vilket fall som helst en mycket allvarlig erfarenhet som kommer att ha ett stort inflytande på er framtid. Expansionen av ert medvetande kommer att ha blivit så stort, att ni kommer att agera som medskapare av nya världar, och förena er i leden med dem om har super medvetande. Det kanske låter omöjligt då ni beaktar er nuvarande nivå, men inom kort kommer ni att erfara ett fantastiskt upplyftande. Allt hänger samman med Upplyftningen, vilken aldrig kommer att upphöra tills att ni återvänder till den absoluta Källan. Under er fortgående resa kommer alla sorter av erfarenheter att bli era, då ni korsar Universum och utforskar det och söker andra livsformer. Det är därför som vi säger att i den betydelsen så är vi som ni, då vi av den Galaktiska Federationen utför Guds arbete att föra Ljuset till alla civilisationer under utveckling.

Vad än ni tror att framtiden har att erbjuda er så kan vi säga att den blir bortom er vildaste fantasi tack vare den skönhet och de under som ni möter under era resor. Det finns få världar som Jorden, och ni lämnar de lägre vibrationerna av 3D bakom er. Från och med nu kommer ni att höjas upp med de högre vibrationerna och använda er Ljuskropp för att uttrycka er själva med andra själar. Ni kommer att bli kända för ert Ljus och känna igen andra genom deras. Färgerna kommer att bli självlysande och blända er med högre oktaver helt överlägsna vad ni nu kan uppleva.

Kan ni verkligen tvivla på att lämna dualiteten – vi undrar, när man beaktar hur påfrestande det är hela tiden. Ni finner föga frid på Jorden, då de lägre vibrationerna främjar disharmoni och obalans. Er förmåga att skapa är begränsad, och på grund av separation från Källan finns det ett vakuum i ert liv som inte kan fyllas. Upplyftningsprocessen kommer att besvara alla dessa nackdelar och genom era egna ansträngningar kommer ni att inträda i Ljuset för all framtid. Då och bara då kommer ni att bli den verkliga ni med mycket få begränsningar och stor makt att skapa. När som ert medvetande expanderar kommer ni att finna att er förståelse av den kraft ni har också kommer att öka. På de högre nivåerna kommer ni inte att missbruka det, utan istället använda det till godo för alla.

Återigen säger vi att se till oss om ni vill se i vilken riktning som Mänskligheten förflyttar sig. Ni är också Rymdvarelser och är i stort sett ovetande om detta, eftersom ni har sjunkit från de högre dimensionerna. Ert vakna minne har ingen förnimmelse av tiden innan ni kom till Jorden. För en del av er känns dock förbindelsen i och med att ni blir mycket attraherade till våra aktiviteter och oss. Andra känner dock fruktan inför vår närvaro, framförallt på grund av de bilder som målas upp av era science fiction författare. Det är bilderna från serietidningarna med monster som är redo att ta över er värld. Det har skapat en respons av rädsla inför vårt kommande. Själva anledningen till vårt kommande är dock att framföra den kärlek vi känner i hjärtat för er, och att låta er veta att vårt uppdrag är en av fred.

Det betyder inte att en del utomjordingar inte skulle vilja kolonisera Jorden på grund av dess råvaror då detta är sant, men er utveckling är skyddad som den alltid har varit. Då kontakt har gjorts som inte är i ert allmänna intresse så har det varit helt legitimt och tillåtet genom Lagen om Attraktion. Vi tänker då på de Grå som ville ha baser på Jorden, och i en överenskommelse med den Amerikanska staten tilläts att ha dem i utbyte mot avancerad teknologi. Sådant hemligt agerande är aldrig till ert gagn, utan av girighet, makt och militär dominans såsom ni har upplevt. Denna överenskommelse har nu tagit slut och har ingen plats i er nära framtid.

Jag är SaLuSa från Sirius och sänder kärlek och hälsningar för ert välstånd från medlemmar av den Galaktiska Federationen.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge