Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 31, 2010

SaLuSa, March 31, 2010

Mina Kära, vi älskar er så för er beslutsamhet att hålla fast, nu när ni vet vad sluttiderna medför. Det är underbart att se många av er så fokuserade på att införa Upplyftningen. Genom att göra så hjälper ni att etablera de högre energierna på Jorden, och det ger mer möjligheter för andra att bli uppväckta. På sikt kan inte energierna bli avvisade, då deras funktion är upplyftandet av de lägre energierna. Då en individuell själ inte är redo att ta emot dem ordnas det dock så dessa själar placeras där de kan fortsätta som de önskar. Detta betyder vanligtvis att de lyfts från Jorden och tillåtas att fortsätta sina erfarenheter på en motsvarande nivå. Fri vilja är i full funktion, och det är kritiskt att ger er valfrihet när det gäller er evolution.

I dualitet uppstår lidandet och smärtan som ett resultat av brist på er kraft att dirigera ert eget liv. Ni har tillåtit er själva att glömma vilka ni i själva verket är, och har upplevt separationen på detta sätt, att ni har blivit omgärdade i negativitet skapad av dem som är ur balans. Ju mer ert Ljus är förminskat desto mer sugs ni ner i de lägre dimensionerna och bokstavligen tappar bort er själva. Under sådana erfarenheter lyser ändå ert Ljus svagt, då det aldrig helt kan släckas. Oundvikligen så kommer det en tid då ni är otillfredsställda med ert liv, och det är då som ni börjar söka efter något bättre. Förhoppningsvis kan ni identifiera era brister och sätta ert sikte på åtgärder som kommer att förändra det. En del av er som läser dessa meddelanden är för närvarande på förbättringsvägen, och det är bara guidande och ledning som ni behöver. Resten kan ni lätt göra under förutsättning att ni står på er och fokuserar er på målet som ni har satt för er själva.

Ni kanske tänker att det är lätt för oss att se ned på era aktiviteter och kommentera på hur det går för er. Det är dock en del av vår roll när det gäller er, och som ni tids nog kommer att finna när ni lyfts upp, tjänst till andra är väsentlig för deras upplyftande. I vilken bättre position kan vi vara i för att ge er råd, när vi redan har gått den vågen som ni nu går. Vi vet vad ni går igenom, och på grund av våra erfarenheter kan vi se vilken hjälp ni behöver. Det var aldrig menat att ni helt skulle lämnas ensamma och klara er på egen hand. När allt kommer omkring så är inte dualiteten ert verkliga hem, och det ger bara en holografisk scen på vilken ni spelar er roll som Människor.

De bland er som är öppna till sinnet finner att sanningen om er är ganska acceptabel. Det överraskar oss inte då ni söker en ny väg, i själva verket en bättre och ett mer njutbart sätt att uppleva livet. Ni har sett och upplevt de lägre vibrationerna och för de som har gjort framsteg förefaller det att ha föga mer att erbjuda. Detta är också förväntat då ni nu avslutar er tid i dualitet av den anledningen. Vad är mer naturligt än att en cykel tar slut och en ny påbörjas, då så är naturen av alla förändringar som är planerade för utvecklingen av ert Universum. De är inte slumpartade händelser, utan del av er oundvikliga resa tillbaka mot Källan.

Det skall klart sägas att ni kan förbli inom en dimension så länge som ni önskar, men inom er finns en medfödd iver att fortsätta framåtskridandet med er spirituella utveckling. Energi står aldrig stilla och återformas och återskapas tills att den når en punkt inom Källan då den är den ultima formen av perfektion. Ni är dock långt från denna punkt med myriader av resor framför er, inte bara i detta Universum utan och också inom andra som är del av ert Omniversum, inkluderande parallella Universum. Det finns intelligenta livsformer långt bortom er nuvarande fantasi, och en del är helt annorlunda från vad ni är vana vid att se hitintills. Det yttre framträdandet kommer inte att beröra er då ni i framtiden kommer att känna igen alla själar genom deras energi signatur, vilken kommer att vara liknande er egen.

Ni har mycket att lära om så många saker, men ni har så mycket tid som ni behöver, då livet är oändligt och ni har frihet att välja era egna erfarenheter. En del kommer fortfarande att fråga vad meningen med det hela är, och Mina Kära var helst ni är och vad ni än gör så är det för tillväxt och utveckling. När ni har gått bortom dualitet är livet uppiggande och tillfredställande, och en absolut glädje. Ni kanske tänker att det är alltför gott för att vara sant, men vi överdriver inte och sanningen är ibland svår att framföra i ord som ni skulle förstå. Ert språk har få av de ord som behövs för att verkligen måla den bild som vi skulle vilja.

Ju mer ni noterar om vad vi berättar för er om den framtid ni kan förvänta er, känner vi det som att det blir lättare för er att acceptera att era nuvarande svårigheter håller på att förändras till det bättre. Framtiden är gyllene och av en hög vibration som kommer att omge er i Kärlek och Ljus. Det kommer inte att dröja länge innan ni får er första smak av livet som det kunde ha varit, om ni inte hade hållits tillbaka av de mörka Tjänarna. Deras inflytande är nu långt ifrån strykan som det tidigare hade och fortsätter att bli svagare. Det är inte än uppenbart, men allt fortskrider såsom planerat, och såsom vi ofta bekräftar så är segern redan er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och våra skepp står fullt redo för sina första ageranden som leder till avslöjanden och Första Kontakt. Det har länge förväntats, och även nu så måste tiden var precis rätt för att ha rätt påverkan och uppvaknande. Mänga människor är fortfarande helt omedvetna om sanningen då det gäller deras relation till oss, och det måste hanteras mycket försiktigt för att undvika att de blir upprörda. Fakta är fakta, vilka vi kan lägga fram för att visa att vi kommer med sanningen och kärlek för er alla. Döm oss utifrån våra handlingar och så kommer ni att förstå den sanna bilden. Glöm delar av vad ni har lärt om oss, eftersom det ofta med avsikt är vinklat för att ge ett falskt intryck av att vi skall fruktas.

Låt er själva anamma vad vi säger till er istället för vad andra tror, då det ibland finns en fördomar mot oss eftersom vår närvaro utmanar gamla uppfattningar. Sanningen kommer alltid fram oberoende av vad som görs för att gömma den, och med de högre vibrationerna jordade på Jorden, dras mörkret in i Ljuset för vidare undersökning. Njut av dessa tider då ni står på randen av spännande förändringar som ni varmt kommer att välkomna.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Per


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge