Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 1, 2010

SaLuSa, March 1, 2010

Dagarna rinner iväg och saker händer som signalerar en väsentlig tid på Jorden. Mörkret slår mot dem som opponerar sig, och deras krig har överförts från konventionella vapen till dem som är mycket sofistikerade. Ni har just sett mer bevis på detta genom vad som hände i Chile, och det är en del av de fortgående attackerna inom ett område där ledarna har opponerat sig mot de mörka krafterna, vilka ville avsätta dem. Som vi ofta har meddelat er så kan vi inte bara blanda oss i vad som händer med er – så vida inte vi får auktoritet att göra så. Som ni vet tillåts vi dock att förhindra ett än mer katastrofalt scenario. Kom ihåg Mina Kära att under Atlantean eran var de också mycket teknologiskt avancerade, och hade till exempel utvecklat laserstrålen. Den användes på ett sådant sätt att den orsakade en försvagning av Jorden skorpa, vilken bröts upp och Atlantis försvann så småningom under vågorna av den Atlantiska oceanen.

Ni är nu vid en liknande punkt i era erfarenheter, som Atlanterna var i under sin sluttid. De utvecklades på ett sätt som mycket liknande ert och använde avancerad teknologi som erhållits från utomjordingar – satte den till missbruk och personlig användning. Landet som är USA är i stort sett befolkat av själar som fanns på Atlantis vid dess undergång, och utmaningen har varit att avsluta denna cykel utan att förstöra Jorden. Civilisationer genomgår erfarenheter mycket liknande individuella själars och när lektioner inte lärs så får ni göra om dem tills att ni gör tillräckligt med framsteg för att framgångsrikt ta er igenom dem. Ni förstår därför att vi inte kan ta bort er möjlighet att överkomma de svagheter som har orsakat era fall i förgångna tider. Allt är dock inte i era händer, och som vi har förklarat tidigare kan vi hjälpa på sätt som ofta förhindrar att saker och ting blir okontrollerbara. Total förstörelse av Jorden kommer inte att tillåtas och vi skyddar Moder Jord och den mänskliga civilisationen genom att begränsa utsträckningen till vilket detta sker.

Ni måste förstå att då vi är full av medkänsla och kärlek till allt liv skulle vi mycket gärna omedelbart frigöra er från mörkrets krafter. Tiden för vår öppna ankomst bestäms dock av de högre råden av Ljus, och vi följer deras beslut. Vi är därför fullt beredda för de snabbt annalkande förändringarna, som sätter ett stopp på den diktatur som ni känner till som Illuminati. Det är då som vår närvaro kommer att möjliggöra att världslig fred deklareras och ett slut på alla fientligheter. Om det blir motstånd till detta kommer vi att tysta alla krigs vapen och avsluta det på ett fredligt sätt. Vi är inte här för att ha slag då detta inte är vårt sätt, men vi kommer att införa Guds vilja vilket leder till en förbättring för alla själar på Jorden. Ni har ropat på en frigörelse från trauma och negativa förhållanden associerade med de mörkas härskande. Himmelen har gått med på att det är dags för Ljuset att helt och fullt återvända till Jorden, och det har redan växt exponentiellt under det senaste årtiondet eller så.

Låt inte de kaotiska händelserna på Jorden distrahera er från ert mål att uppstiga – ni får inte fela med ert sikte. Er styrka och skydd är genom att förbli centrerade inom ert Ljus. När ni så gör hjälper ni också andra, vilka kanske försvagas när deras sinnen attackeras med de sista försöken från de mörka Tjänarna att fortsätta med sin plan. Död och förstörelse är deras mål för att avbefolka Jorden, men var säker på att de kommer att misslyckas med att uppnå sitt slutgiltiga mål av total kontroll över världen. Ni har avgjort slutresultatet genom er ihärdiga inställning att föra Ljuset till Jorden. Resultatet förutsågs för länge sedan, och var alltid del av planen för denna speciella cykel. Det kunde och gått annorlunda, men Ljusarbetarna som infördes för att hålla det på rätt kurs har visat sitt värde och sin förmåga att hålla sig till sina uppgifter. Alla ni som är förbundna på detta sätt förtjänar alla lovord ni får, och vi inom den Galaktiska Federationen är så stolta över att arbeta med er.

På grund av era hundratals liv i denna cykel, har ni växt i styrka och vägrat att kapitulera till de mörka Tjänarna. Nu är det dags för manifesteringen av belöningen för ert agerande, och allt som har tagits bort från er kommer att återföras gradvis. Ni kommer att bli de suveräna Varelser ni en gång var, och än bättre - ni kommer att ges möjligheten att upphöjas och lämna dualiteten bakom er en gång för alla. Den har tjänat er väl och ni har blivit kraftfulla Varelser, som kommer att föra Ljus och Kärlek till många civilisationer som existerar i denna Galax. Era erfarenheter är ovärderliga när det gäller andra civilisationer under utveckling. Ni kan hjälpa dem att undvika samma fällor som ni genomlevde under er tid i dualitet. Kan ni se Mina Kära, när ni först startade er resa så visste ni hur det skulle gynna andra. Som en Varelse av Ljuset gjorde ni vissa uppoffringar för att uppnå dessa mål, som en del av ert sökande efter kunskap och att tjäna som Ljusarbetare till andra själar under utveckling.

Det känns som att ni till sist börjar förstå hur stora ni är, och varför vi beundrar er alla och häller högar av lovord över er. Vi är själskamrater på en stor resa tillsammans, och vi står vid er sida som jämlika partners och arbetar för Guds Vilja. Låt era sinnen acceptera vad vi säger, då det inte är ämnat att blåsa upp ert ego, och vi vet att Varelser av Ljuset inte tänker på ett sådant sätt. Då lovordande är förtjänt så är det roligt att erkänna vad ni har uppnått, då ni under alltför lång tid har blivit förtryckta och skulle kunna bli förlåtna för att tro att ni är värdelösa enheter. Det är vad de mörka Tjänarna hoppades så att de kunde utöva full kontroll över er. Lyckligtvis har ni vaknat upp och kan se igenom lögnerna och falskheten i det sättet ni har blivit ledda att tro att ni är underlägsna. Ni vet nu annorlunda och står upp för er själva, och det ger resultat i och med att ni bryter greppet som de mörka Tjänarna hade på er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ni skall veta att vad än ni har blivit lovade som del av de förändringar som gynnar alla så kommer det att komma på plats och det är framförallt vårt ansvar att se till de gör så. Behåll er tro på planen som frigör er från dualitet, då den är positiv och den kommer oberoende av inblandning att komma in i era liv inom en nära framtid. Vi har all den tid vi behöver för att spela vår del, men vi vet att för er så är intrycket att tiden är mycket kort. Det spelar just ingen roll när vi påbörjar öppen kontakt, då allt kommer att fullbordas i tid för den slutgiltiga ridån att gå ned – och allt är redo för Upplyftningen. Vet att vi älskar er Mina Kära.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge