Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 28 oktober 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 28 oktober 2016

Mike Quinsey

Förändringarna går framåt och allteftersom de får fäste minskar kraften hos de mörka så mycket att de blir förvirrade och inte kan kontrollera händelser som de kunde förut. För varje händelse som sker tillåts de bara en viss grad av frihet att fortsätta med sin plan på världskontroll. De kommer inte att lyckas då sluttiden redan har skrivits och seger för Ljuset är oundviklig och försäkrad. Perioden ni är i nu är full av potentiella förändringar och alla leder till upplyftandet av mänskligheten och till dess plats i den Nya Tidsåldern.

Scenen har satts upp och det är bara en tidsfråga innan de som är ansvariga för att meddela nyheten kommer att känna sig tvingade att börja ge er sanningsenliga rapporter. Sanningen kan inte hållas tillbaka så mycket längre, och när de som står i vägen för den har tagits bort kommer dagar med sanningsenlig rapportering att dominera.

Några få av er som lever ert liv med att föra Ljuset ner till Jorden kanske inte har hört talas om David Wilcock. Han är en Mästare som på ett effektivt sätt leder dem av Ljus mot sin fullbordan, så att med den kommande Nya Tidsåldern, och slutet på den gamla, de kan vara säkra på att de kan göra sin Uppstigning. Hans arbete är så viktigt för mänskligheten att han är fullt skyddad medan han förser er med i stort sett outsagd information angående den större Sanningen. Hans fantastiska avslöjanden handlar om sanningen om livet utanför Jorden och även långt utanför den. David leder Ljusarbetarna så att de är medvetna om de många livsformer som finns inom vårt Universum. De kommer i sin tur att kunna vidarebefordra detta så att när de som är av Ljuset visar sig på Jorden har ni redan en viss kunskap om deras avsikter.

Uppstigning är ingalunda något unikt, men som så många av er redan är medvetna om, för dem som står inför att göra den så är det en mycket speciell upplyftning med människor som stiger upp i sina fysiska kroppar. Redan nu har de inkommande energierna en effekt och varje själ påverkas i större eller mindre grad. De som redan är medvetna om vad som sker kan gå vidare, men för andra är det ganska svårt och kan vara förvirrande. Men oroa dig inte för upplyftning är en långsam process för att inte bli övermäktig. Som du redan nu måste vara medveten om kommer vid en viss tidpunkt de som inte kan höja sig mer att flytta till en ny väg som passar deras behov.

Spännande tider står för dörren som kommer att glädja er, såvida ni inte tycker att de är svåra att greppa. Allting som är bekant kommer att ändras till det bättre och snabbt ta er in i en framtid som inte liknar något ni hittills har upplevt. Många själar som har gått före er kommer att hjälpa er att ta plats bland dem. Där finns era bröder och systrar som ivrigt väntar på er återkomst då ni kommer att firas och uppskattas för vad ni har utfört för resten av mänskligheten. Tänk på att när ni frivilligt gick med på att kliva ned i de lägre vibrationerna så visste ni vad som låg framför er, och de många utmaningar ni skulle möta. Ni är alla till stor hjälp för detta och era erfarenheter kommer att hjälpa många andra som följer efter er.

För alla dem som är medvetna om sitt öde och framskrider mot fullbordan vet att dessa sluttider är vägen ut ur dualiteten. Varje ansträngning ni lagt ner är väl värd globalt sett och sätter er stadigt på vägen till full galaktisk tillväxt. Ni inser redan nu att ni har mycket mer att förstå, och att det endast är de lägre vibrationerna som hållit er tillbaka. Detta gör era framgångar till en underbar prestation, men er medvetenhetsnivå växer fortfarande och ni går vidare mot fullt medvetande. Inte längre kommer ni att hållas i en falsk och overklig verklighet, och de avslöjanden som är på väg kommer att hjälpa till att få er att röra er snabbt till en mer realistisk situation.

På grund av Jordens stora variation i naturen är den en av de vackraste planeterna i Universum och vore det inte för människans agerande vore den verkligen en Edens Lustgård. Man behöver bara titta på skönheten i mängden blommor som finns på Jorden för att uppskatta skapelsens underverk. Titta sedan på mängden av djur som strövar omkring och inse att Guds hand finns i allting som har liv. Människan har också gåvan att skapa men har i stort sett saknat de ideal och den framsynthet som krävs för att skapa en varaktig skönhet. Allt detta kommer att förändras i en nära framtid när ni höjer er upp till de högre dimensionerna.

Någonstans inom varje själ finns uppskattning av skönhet, men många har låtit sig själva sjunka ner i lägre vibrationer och fokuserat på det som inte är önskvärt. Ni kommer att få se de högre uttrycken av skönhet när den första Ljusstaden manifesteras mycket snart i Sedona i USA. Den kan inte ses just nu annat än av dem som befinner sig i de högre vibrationerna och väntar på rätt tillfälle att fullt manifesteras på Jorden. Det är en Gyllene asad med healingcenter som blir öppna för dem som behöver hjälp och healing. En del av er är redan medvetna om dess existens, ni som läst Genii Townsends böcker om dessa städer. De är bara en av de underbara sevärdheter som ni kommer att få se när den Nya Tidsåldern kommer till stånd.

Vibrationerna stiger nu på Jorden och många själar har märkt förändringarna inom dem själva. De känner ett underbart lugn även när det runt omkring dem är i kaos, och deras närvaro är i sig själv en lugnande energi för människor omkring dem. Ni har länge fått rådet att centrera er själva och placera en skyddande energi runt kroppen, som t ex den Violetta Flamman. Ni blir glatt överraskade över framgången med den och på grund av ert inflytande genom den hjälper ni andra att hålla sig lugna. Det är svårt att ändra människors vanor, men nu är en mycket lämplig tid med det upplyftande som de högre vibrationerna ger er.

Tills sanningen om din existens avslöjas, tillsammans med nyheten om de förestående förändringarna, så måste du lita på ert Internet, men även där finns människor som rapporterar som helt enkelt är brickor inom Illuminaterna och sprider falsk information. Om du håller dig uppdaterad med nyheterna från webbplatser som du har identifierat som tillförlitliga bör du vara väl informerad. Man kan inte veta allt, så koncentrera dig på de senaste nyheterna från källor som ger en sanningsenlig redogörelse av vad som sker. Det finns många, många Ljusvarelser som står vid din sida och det är din garanti för en säker resa till fullbordan.

Var tålmodig och ge tid för händelser som skall manifesteras, för du behöver inte oroa dig, resultatet kommer att göra er alla lyckliga och glada över att äntligen vara fria från begränsningar som har hållit er tillbaka från framgång.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge