Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 10 juni 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 10 juni 2016

Mike Quinsey

Världshändelser är på väg mot en ”grand finale” som kommer att ge stor tillfredsställelse till Ljusarbetarna. Efter en lång period med förseningar får ni nu se att de sista dagarna äntligen är här och de Mörkas tjänare har inte längre makten att diktera framtiden för den mänskliga rasen. Ljuskrafterna har nu kontrollen och kan förhindra de stora katastrofer som planerats - att slunga världen in i ännu ett storkrig.

Fred är på väg och mycket snart kommer åtgärder att vidtas för att höja vibrationerna på Jorden, något som äntligen resulterar i ett slut på alla former av krigsliknande händelser. Sedan kommer ni verkligen att veta att slutet på fientligheterna har resulterat i en världsfred. Äntligen är det säkert för våra vänner från andra planeter att landa på Jorden och helt öppet få träffa er alla. Detta kommer också att signalera början på förändringar som verkligen medför en bestående fred på Jorden.

Vägen som ligger framför er är helt enkelt en väg av stor tillfredsställelse och kompenserar er mer än väl för de krävande utmaningarna som har följt era liv på Jorden. För att återigen bli fullt medvetna Varelser skall ni tas långt bortom er nuvarande nivå. Livet kommer att bli en härlig upplevelse och era minnen av tiden i de lägre vibrationerna försvinner snabbt i bakgrunden. För närvarande är det svårt för er att till fullo förstå de välkomna förändringar som närmar sig, men ni skall veta att ni blir mycket förtjusta och lyckliga med dem.

Många av er har redan idéer om vad som ligger framför er, men det som ligger framför er kommer nästan säkert att överträffa alla era förväntningar. Så släpp inte taget om din vision för framtiden för varenda en av er påverkar den kollektivt och bestämmer hur den kommer att bli. Det finns många frågor som du vill ha svar på och allt kommer att avslöjas med tiden. Det är viktigt att ni får veta sanningen bakom er tid i den tredje dimensionen och hur ni som Ljusarbetare har i hög grad bidragit till att sprida Ljuset. Din blotta närvaro på Jorden har hjälpt andra själar att vakna upp till sitt sanna jag. Det finns mycket att göra i samband med detta och även nu sprider ni sanning så att själar kan ta ansvar för sin utveckling.

Det finns ingen brådska här, men på samma gång så har slutet på den gamla cykeln överträffats av de nya vibrationerna som nu fått fäste. Det är viktigt för er att gå med i flödet av dem och när ni gör det så lockar ni med er andra så att de också kan gå med på samma resa som ni. Ibland är det ett under att ni gör några framsteg alls då ni från alla håll är ansatta av en konstant störtflod av olika energier. Ni drar till er dem som harmoniserar med er och, förutsatt att er aura är intakt, kan parera de lägre energierna.

Du kan mentalt visualisera att din aura helt omsluter din fysiska kropp, och genom att hålla kvar den bilden har du ett försvar mot försök att tränga igenom den. St Germain har ofta rekommenderat att ni använder den violetta strålen om ni behöver skydd. Öppna auror bjuder in vissa själar som söker att ansluta sig till en annan själ, och om de är av en särskilt låg vibration kan de orsaka problem. Om du behöver hjälp av någon anledning så glöm inte att du har guider som blir bara alltför glada att få hjälpa dig. De är med på din resa och är den osynliga hjälparen som så långt det är möjligt ser till att du håller dig till din livsplan, även om det är du själv som i slutändan gör ditt val.

Din fria vilja är helt klart mycket viktig, men dina guider kommer att göra sitt bästa för att ingripa om det verkar som om du håller på att gå helt vilse. Kom ihåg att du har en livsplan som du gått med på att följa, och det är oerhört viktigt att ditt liv leds enligt den. Du kan avvika något från den utan att det skadar, men det finns viktiga tillfällen när du måste följa planen som du har beslutat dig för. När du ser dig omkring så måste det verka som att livet är en samling av slumpmässiga händelser som inte har någon verklig betydelse alls för din del. Ändå är utarbetandet av liven för den mänskliga rasen minutiöst planerat så att ni skall kunna lära er att utvecklas medan ni samtidigt upplever resultatet av era val. Så du måste följa med på den nivå som sätts av majoriteten.

Det finns dock ingen anledning att du som person inte skulle kunna sträva efter en högre nivå av att uttrycka dig och på så sätt komma att få andra människor med dig. Det är aldrig som man brukar säga ”en tråkig stund”, men livet kommer alltid att se till att du upplever precis det du behöver istället för vad du tror att du behöver. Så acceptera vad som kommer i din väg som en utmaning för dig att övervinna. Allt är inte ett test och det kommer att bli stunder när du får lyckliga upplevelser som lyfter upp dig.

När det gäller er utveckling på Jorden finns det så komplicerade problem att ni kanske undrar hur de någonsin kommer att kunna lösas. Det är inte bara planerandet utan även hängivenheten hos dem som arbetar med er för att försäkra att ni drar full nytta av era möjligheter att utvecklas. En missad möjlighet betyder helt enkelt att en annan kan uppstå, men under vissa omständigheter kanske den uppskjuts till en annan livstid. Hur mycket du tar på dig varje gång är ditt eget val, men du får hjälp för att bestämma dig så att du inte blir överlastad. Karma bärs inte alltid vidare från ett liv till ett annat, såvida det inte är nödvändigt, och oftast blir det inte ett omedelbart resultat.

Liv efter liv har du haft upplevelser på det sätt som var nödvändigt för dina framsteg mot de högre dimensionerna av Ljus. Nu är många av er på gränsen till att slutföra tiden i de lägre dimensionerna efter att ha lärt er tillräckligt för att göra det möjligt att göra er Uppstigning. Efter att ha nått den punkten så föredrar en del av er att stanna kvar för att tjäna dem som behöver en hjälpande hand för att göra framsteg. Du kanske undrar vad som är det yttersta målet för alla själar. Och för att uttrycka det enkelt: att återvända till den totala perfektionen av gudomen tills du skickas ut igen för en ny uppsättning av upplevelser.

Många händelser sker nu väldigt snabbt och flera tillkännagivanden kommer snart att göras angående detta. Skälet till att de inte tagits upp i era medier är att de fortfarande inte har friheten att rapportera de verkliga nyheterna, de som är av betydelse. Detta är dock långsamt på väg att ändras och steg tas nu för att åstadkomma de förändringar som krävs. När ni börjar inse att ni matats med just det som de Mörkas tjänare har kontrollerat, det som är så långt från sanningen man kan komma. Den kommer ibland igenom filtret men ni behöver vara medvetna om de tillförlitliga källor som finns, för en del har helt enkelt inrättats för att ge ut falsk information. Internet är fortfarande den bästa källan och där finns aktuella nyheter om händelser som inträffar. Om vissa nyheter verkar tveksamma så är de antagligen det och bör ignoreras.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge