Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 21 oktober 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 21 oktober 2016

Mike Quinsey

Få människor är medvetna om att det sedan en mycket lång tid tillbaka har varit ett krig i rymden mellan Illuminaternas styrkor och rymdvarelser. Illuminaterna har möjliggjort detta därför att de har omdirigerat trillioner av dollar in i sitt hemliga rymdprogram. Striderna har ägt rum där för att stoppa att Jorden helt tas över av Illuminaterna. Om de hade lyckats skulle det betytt att Jorden blev ett fängelse. Befolkningen skulle ha funnits här på grund av deras nåd när de utarbetade sin plan på att i stor utsträckning reducera antalet människor på Jorden till en hanterbar storlek.

Fastän striden ännu inte är över så har Ljuskrafterna etablerat sig själva som den främsta kraften. Det är bara en tidsfråga innan de kan göra anspråk på seger och ta bort de ledande medlemmarna inom Illuminati. De kommer att placeras där de inte längre kan blanda sig i era framgångar mot upprättandet av den Nya Tidsåldern. Under eoner av tid har ni kunnat utvecklas som ni själva önskat, och snart kan ni bli fria att följa er egen väg och lyfta er upp till de högre dimensionerna.

Dock finns mycket att ta itu med för att få den Nya Tidsåldern in i fullt flöde. Med hjälp av era rymdvänner kan den utveckling som hållits tillbaka nu gå vidare framåt. Ni kommer snabbt att föras in i moderna tider av fri energi oh självförsörjning. Naturligtvis kommer många hjälpare att assistera vid skapandet av den Nya Tidsåldern.

De nödvändiga förändringarna för att göra det möjligt för er att gå framåt planeras nu och väntar endast på det rätta tillfället att gå vidare med en omvärdering av valutorna på Jorden. Så snart det har skett kan många projekt påbörjas som inkluderar distributionen av nödvändig utrustning för att göra er självförsörjande när det gäller t ex energi.

Uppenbarligen kan inte dessa förändringar ske över en natt, men ni kommer helt klart att genom upplyftningen veta att detta redan startat. I alla skeden övervakas ni av Högre Väsen och deras närvaro kommer att vara er försäkran för att allt går framåt precis som planerat för att snabbt driva er in i den Nya Tidsåldern. Med en sådan utveckling blir det möjligt för era utomjordiska vänner att säkert besöka er mer ofta och ge er den hjälp som behövs.

Tills en fri press kan återupprättas måste ni söka efter pålitliga källor för information på nätet. För närvarande finns det avsiktliga försök att förvirra er genom att man lägger ut felaktig information. Det är dock sant att säga att fler människor har vaknat upp till sanningen och är inte längre så lätta att lura. Illuminaterna kommer att stoppas, men deras hantlangare kan fortfarande gå vidare med sina egna försök att dölja sanningen. Den kommer att komma ut ändå och inga ”cover up” kan hålla tillbaka den. Redan nu har fler och fler modet att träda fram för att berätta om vad de vet och allteftersom tiden går kommer fler och fler att följa i deras fotspår.

Ni skall veta att de Mörkas tjänare har aldrig fått saker och ting gjorda helt och hållet som de vill, det är bara det att deras handlingar rapporteras lättare av en media som frodas av sensationshistorier och alla de ”dåliga” nyheterna. De verkliga nyheterna är kontrollerade och tills där finns frihet att rapportera som det är så kommer ni aldrig att få veta om alla de verkliga händelser som äger rum på eller utanför Jorden.

När omständigheterna tillåter så kommer ni snabbt att få veta fakta om er tid på Jorden, och de många falska berättelserna om er historia kommer att korrigeras. Detta på grund av att det är möjligt att gå tillbaka i tiden och ni kommer att få lämpliga fakta som stöder detta. När saker du håller kära förändras kan det vara störande, men inse att allting är i ett ständigt tillstånd av förändring, för det gamla har ingen plats i framtiden. Du växer med det när din medvetandenivå ökar, vilket är ett naturligt resultat av de högre vibrationerna som ni alla lever i just nu.

Som vi tidigare sagt kommer en punkt där vissa själar inte kan nå den nivå som gör det möjligt för dem att fortsätta sin uppstigning. Det är dessa själar som kommer att fortsätta sin utveckling på en annorlunda väg än de som höjer sig upp nu när vibrationerna ökar. Återigen vill vi betona att alla själar kommer att befinna sig exakt där de skall vara för att fortsätta sin utveckling. Det finns inget val, för man kan inte vara på en nivå som är högre än sina egna vibrationer.

Vid det här laget bör de flesta av er ha hittat sin plats, för de sista dagarna i den gamla tidsåldern håller snabbt på att ersättas av de högre vibrationerna. För Ljusarbetare betyder detta att ni är närvarande där era kunskaper och förmågor behövs för att hjälpa andra igenom till slutet och hjälpa dem att stiga upp. Många själar har inget begrepp eller någon förståelse av den period de nu går igenom, men förutsatt att de i stort lever den största delen av sitt liv med att tjäna andra så kommer de att göra sin Uppstigning. Gör helt enkel det bästa möjliga i alla situationer och försök behandla alla själar med Universell kärlek. Oroa dig inte om du gör något fel, för så länge du lär dig från sådana erfarenheter så kommer du fortfarande att höja dig upp.

Så ge inte upp under några omständigheter utan försök att hålla dig till den andliga vägen. Dina guider står säkert vid din sida, och om du lyssnar till dem kommer de att göra allt de kan för att hålla dig på den väg du har valt. Om du är en som föredrar att be när du behöver hjälp så är det också bra, för i dessa tysta stunder kan dina guider komma dig närmare. De kommer att påverka dig med sitt meddelande och du bör följa deras råd även om du inte kan se resultatet.

Om du tar ett felaktigt beslut och börjar gå i fel riktning så gör de sitt bästa för att få dig att ändra på det. Kom ihåg att de är uppstigna mästare som vet vad du går igenom, och de är mycket erfarna och kan vägleda dig så att du håller dig till din livsplan.

Den här månaden kommer sannolikt att vara av stor betydelse, eftersom vissa åtgärder som har ägt rum, troligen kommer att resultera i vissa positiva resultat, något som ni kommer att välkomna. Ert tålamod har varit enastående för ni har många gånger förväntat er händelser som inte har materialiserats precis som förväntat. En som ni lätt kommer ihåg är i slutet av år 2012 när Den Nya Tidsåldern officiellt påbörjades, vilken verkade komma och gå utan några större händelser.

Men på en nivå inträffade de, precis som ni blev informerade, och sedan dess har många händelser inträffat som har hjälpt till att manifestera den Nya Tidsåldern. Ni sökte faktiska förändringar men kunde inte se några, men de hade inträffat. Sedan dess har era nivåer i medvetandet höjts och om ni tittar tillbaka kanske ni kan gå med på att ni nu är mer medvetna på en medvetenhetsnivå.

Ni har vänta länge på att bli befriade från de prövningar och vedermödor ni upplevt i de lägre vibrationerna. Emellertid är allting ni genomgår ett sätt att försäkra att det slutliga resultatet är till er fördel. Med undantag av smärre svårigheter så är vägen till er framtid klar, och ni kommer att nå de nivåer som garanterar ert välbefinnande och er lycka.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset fortsätta att lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge