Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 4 november 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 4 november 2016

Mike Quinsey

Tiden går nu snabbare än någonsin och saker och ting når gradvis fram till ett klimax då dess öde måste ändra kurs. Ut ur all denna osäkerhet som nu råder kommer en positiv förändring som gör att ni inte tvivlar på att mänskligheten är på vägen till Uppstigningen. Det var aldrig menat att bli något annat resultat, när tillräckligt många människor vänt sig mot Ljuset och höjt sina vibrationer. Någonting mindre än så skulle sannolikt resulterat i ännu ett abrupt slut som måste ses som en katastrof.

De få har gjort det möjligt genom att stadigt hålla fast vid sina framgångar vad gäller uppstigningen till de högre vibrationerna. Det är nu helt enkelt en fråga om att bibehålla den positionen tills den nivån har nåtts som tar dem in till de högre dimensionerna. Ni kallar detta för Uppstigning och är ett tecken på era andliga framsteg som har lyft er upp och ut ur de lägre vibrationerna. Var så säkra på att den tidpunkten snabbt närmar sig, och vissa händelser kommer att bekräfta att det är sant.

Många själar är förvirrade, men tiden är begränsad som gör det möjligt att lyfta upp dem. Så snart det blir allmänt känt att vi är inne i en sluttid kommer många att snabbt hoppa framåt när sanningen om denna speciella period blir uppenbar. När allting kan föras ut i det fria så kommer alla själar att få möjligheten att följa vägen till Uppstigning. Dock kommer några att visa lite intresse för detta och deras väg fortsätter på ett annat spår.

Beslutet om vilken väg de vill ta är deras fria viljas val och det kommer att vara rätt för dem. Detta kommer också att påverka en del partnerskap, men de kan alltid förnyas i framtiden. Innan du inkarnerade till din nuvarande livstid blev du visad ett resultat av alla möjligheter och var således medveten om de sannolika utfallen.

Moder Jord har uppgifter att utföra när hon nu förbereder sig för Uppstigning, och kommer att bemöda sig om försiktighet när hon utför de nödvändiga förändringarna i sin kropp. En del kommer att orsaka att människor får flytta till säkrare områden och ni kan vara säkra på att där det blir en förlust av liv så är detta förutsägbart och själarna som berörs är medvetna om det. Det är en del av deras nödvändiga erfarenheter och har överenskommits på förhand.

Egentligen inträffar ingenting av en slump även om det ofta verkar så. Varenda själ har diskuterat sina behov innan inkarnationen och vet vilken typ av utmaningar som kommer att presenteras för dem. Framåtskridandet är därför i sin ordning och på ett sätt så att ingen själ står inför mer än vad den kan hantera, och ni har alltid era guider med er som övervakar era framsteg. Ofta kan vad ni kallar en tillfällighet vara något som satts upp för att försäkra att ni inte missar en möjlighet att genomföra er livsplan.

Kom ihåg att du är en kraftfull Varelse, och när vibrationerna ökar kommer du att finna att vad du ställt in dig på kommer nästan säkert att manifestera sig vid något tillfälle. Vissa händelser är redan en del av din livsplan men du har fortfarande din fria vilja vad gäller många saker. Förutsatt att det inte går emot din livsplan så finns alla möjligheter att du kommer att få uppleva precis det du har i åtanke. Till exempel kanske du har önskat vem du vill möta som kan passa in i dina behov, och det gäller även din kommande partner. Likaså om det är bestämt att äktenskap inte är något för dig, ja, då händer inte detta. Det gäller alla och täcker händelser som skall se till att din upplevelse blir exakt vad du behöver för att fortsätta din utveckling.

När du blandar dig med andra som också upplever saker enligt deras livsplan, så känner du faktiskt inte den sanna själen från deras yttre utan du ser bara kroppen de har för just den här speciella inkarnationen. Inte heller kan du veta om de var t ex en kunglig person eller en bonde i förra livet, så du vet faktiskt inte vem du kanske möter. Få själar har en medvetenhet om sina tidigare livstider och detta är en garanti för att de ägnar sin tid åt det nuvarande livet utan distraktioner. Varje Livsplan är speciellt gjord för dina behov och för att försäkra att karmiskt ansvar uppfylls. De som har släpat efter kanske ställs inför fler utmaningar eftersom de ofta har mer karma att klara upp, och till dess kan de inte röra sig så långt framåt.

Moder Jord förbereder sig för sin egen Uppstigning, och när hon rensar och renar Jorden är viss förlust av liv oundviklig. Dessa själar arbetar ofta ut sin egen karma, så alla drar nytta av dessa upplevelser. Sådana händelser kommer att leda till en känsla av förtvivlan bland dem som inte har någon tidigare kännedom om detta eller deras eget syfte. Orsaken till de omständigheter som ligger bakom dessa händelser kommer att förklaras för dem. Ni går alla igenom en period av turbulens när de gamla energierna spelas ut, men det är en absolut nödvändighet när förändringarna nu måste ske.

Den mänskliga rasen har kommit långt sedan den först satte foten på Jorden. Ni har rört vid mörkrets djup, men ni fann vägen ut igen, och nu stiger ni igen för att åter bli Galaktiska Varelser. Många av er var himmelska resenärer och ert hem bör vara på en av rymdfarkosterna. Ni sökte äventyret genom att färdas till olika planeter för att umgås med invånarna, men ni har också ett uppdrag att sprida Ljuset. Ni är mycket, mycket större på grund av era erfarenheter på Jorden och kan hjälpa dem som är på tidigare stadier i utveckling.

Detta är veckan då ni hade stora förväntningar om att en ”omvärdering” skulle aviserats, men, som ni redan har upplevt, så verkar det alltid uppstå fördröjningar. Dock kan ni vara säkra på en sak och det är att den är verklig och kommer att ha livsförändrande effekter för många människor. De första förändringarna kommer att göra det möjligt för dem som får stora tillgångar att gå vidare och planera lättnader för dem som mest behöver det. Omfattningen i projekten kommer att vara enorm och långtgående. Men så småningom kommer alla behov att täckas och fattigdom och brist kommer att försvinna. Förändringarna kommer att vara snabba och den Nya Tidsåldern kommer sedan att vara på god väg.

Bli dock inte alltför entusiastiska i allt detta spännande som sker för det finns fortfarande mycket arbete som måste göras. Det blir inte lättare förrän den sista av Illuminaterna är borttagen så att deras inflytande inte längre kan försena processen. Deras tentakler sträcker sig långt och brett, men många av deras hantlangare kommer att byta sida hellre än att förlora allt de har vunnit. Förlåtelse är en underbar handling som helar och förbättrar brutna relationer och kommer att behövas för att få förlorade själar tillbaka in i Ljuset.

Trots allt detta kaos som pågår så inträffar mycket gott bakom kulisserna med förberedelserna för introduktionen av utrustningen för fri energi. Var säkra på att många källor nu arbetar på sådana projekt i länder som är mottagliga för själva idén att introducera detta. På grund av bristen på publicitet är ni kanske inte medvetna om en sådan utveckling men gör inte misstaget att inte tro på att allting går framåt på bästa sätt. Det betyder att så snart det är säkert att fortsätta, och klartecken ges, blir det många överraskningar.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge