Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 28 August 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 28 August 2015

Jordens folk är i kaos för era system håller på att brytas ner, vilket än en gång bevisar att de är otillräckliga för att upprätthålla en anständig och hållbar levnadsstandard. Tyvärr måste det vara på det sättet då ni är Mästare över ert eget öde och har blivit hedrade med fri vilja. Det kunde ha varit så annorlunda om ni hade accepterat att ni bör ta vara på er broder och att ni alla är En inom den mänskliga rasen.

Girighet och självförhärligande har hindrat själar från att dela lika den rikedom som finns på planeten, och det har lett till ett obalanserat samhälle. Vi fördömer inte de inblandade, för den mänskliga rasen har accepterat vad som räknas som frihet för alla. Erfarenheten har givit alla berörda en insikt om livet utan kärlek, och utan Gud, och visat att människan saknar kunskapen om hur eller viljan att vara hans broders vårdare. Så ingen erfarenhet är utan en positiv sida i den meningen att ni fått lärdomar som har snabbat upp er evolution.

Du har haft många liv där olika inställningar och synsätt till livet har provats, och bortsett från enstaka höjdpunkter har det varit väldigt mycket en tuff lektion om livet i den tredje dimensionen. Visserligen har du upplevt många olika tillvägagångssätt för livets utmaningar och problem, men du har ändå fortsatt att utvecklas.

Och många av er har avancerat tillräckligt för att kunna stiga upp. Nu återstår att se när du kan höja vibrationen tillräckligt för att en upplyftning skall kunna äga rum. Det kommer helt säkert att ske, eftersom det är ditt öde, och faktiskt också hela Universums. Det kan inte vara på något annat sätt och har påbjudits av den Högre Makten som övervakar utvecklingen av den mänskliga rasen.

Varje själ har fått samma möjlighet att stiga upp och mycket hjälp har getts dem med hänsyn till den fria viljan. En del är så förankrade i de lägre vibrationerna att de finner det svårt att gå vidare, men var säker på att all hjälp ges för att hjälpa dem att göra Uppstigningen. Dock kommer en tidpunkt när en cykel har gjort sitt och en ny börjar och det är denna övergångsperiod som orsakar er så många problem. Det blir en stor utsortering som vid denna tidpunkt höjer upp alla aspekter av Ljuset.

Det kommer en tid, ganska snart när Ljuset har höjts till en sådan nivå att det bokstavligt talat lämnar de lägra vibrationerna bakom sig. Detta betyder att varje själ som inte har stigit upp kommer att flytta till en annan cykel som fortsätter att möta deras behov. Allt fungerar perfekt i slutändan så det finns ingen anledning att oroa sig för framtiden för någon särskild själ. Kära ni, tänk på det faktum att Gud befinner sig i ett tillstånd av fullständig och fullkomlig kärlek och perfektion, och Guds plan för människan är inkarnerad perfektion.

Innan du frivilligt gick med på att uppleva dualiteten och föll ner in i de lägre vibrationerna, så visste du att det skulle bli en försökstid, och du var säker på att du skulle kunna övervinna utmaningen. Du visste hela tiden att du skulle få hjälp under resans gång med att höja dig igen, men också att med fri vilja kunde du uppleva varje aspekt av dualitet. Så du färdas med en hastighet som passar just dina behov vilket är orsaken till att vissa själar ”släpar efter”.

De som känner en stark koppling till den mänskliga rasen kommer tillbaka till Jorden efter Uppstigningen på grund av att de har en stark dragning till att få hjälpa förlorade själar att finna sin väg ut ur mörkret och tillbaka till Ljuset. På en högre vibrationsnivå är Enhet av alla själar helt införstådd, och i broderlig/systerlig kärlek kommer en del att stanna kvar i tjänst och service till dem. Som du utan tvivel börjar inse så är kärleksenergin den starkaste och mäktigaste kraften i Universum.

I sådana föränderliga tider som nu är vårt råd till dig att helt enkelt hålla ditt mål i sikte och försöka så långt det är möjligt att ignorera det som nu sker runt omkring dig. Ingen av er på nuvarande nivå kommer verkligen att kunna förstå vad det egentligen är som sker bakom kulisserna, men vad som än sker så kom ihåg att alla åtgärder som tas av Ljuset är slutligen till er fördel.

Överväg de uppgifter vi står inför och förstå att de är för enorma för att kunna handskas med på kort tid. Dock vill vi återigen betona att vi har kolossala Ljuskrafter som är redo att gå till handling. Plus det faktum att våra metoder är långt mer avancerade än ni är medvetna om och vi kan göra ett relativt litet arbete av vad för uppgift vi än står inför för vi har obegränsade resurser till vårt förfogande. Vårt främsta bekymmer är som alltid er säkerhet och vi kommer att förflytta er till ett annat område om det blir nödvändigt. Men bekymra er inte, för vi ser inte något större behov för sådana drastiska åtgärder.

Ni får fortfarande besökare från andra civilisationer, men ofta gör dessa inte mer än flyktiga besök där information samlas in om de ändringar som sker på er planet. Ni befinner er i en mycket unik situation, så er personliga Uppstigning lockar till sig stort intresse då det är första gången detta har uppnåtts med era nuvarande fysiska kroppar, som nu påverkas av de högre energierna som strömmar in över planeten.

Du kanske inte ”känner” att det förekommer men kommer troligen att känna av förändringen om dig själv för du kommer i slutändan att bli mer tillfreds och i harmoni med allt annat i ditt liv. Du kan naturligtvis hjälpa dig själv genom att bevara ditt lugn och fokusera på Ljuset.

Du kanske läser om många skrämmande händelser runt om i världen, men detta är oundvikligt när rensning sker. Plus det faktum att pressen njuter av att förstora upp saker och ting genom att använda mycket känslomässiga ord. De Mörka tjänarna njuter också av att skapa rädsla då den energin matar deras lägre energier och drar på så sätt fler människor till dem.

Varje själ, om den inte redan är där, rör sig gradvis in till en position för att få uppleva sluttiderna, medan de samtidigt kompletterar och slutför sina karmiska behov. Några av er är redan förbi detta och förbereder er själva för Uppstigningen. Glöm vad som händer runt om er, för detta är en ytterst spännande tid, även om vissa som är mer involverade med arbete på Jorden kanske inte tror det.

En dag i framtiden kommer du att se tillbaka på den här perioden och är glad att du var delaktig i den här delen av er historia. Du som är av Ljuset har tjänat folket vid många tillfällen och är hyllad för vad du har åstadkommit. Vi är inte överraskade över din framgång för du valdes från början för den här uppgiften tack vare din stora erfarenhet.

Den Galaktiska Federationen står redo för instruktioner om att ingripa mot de Mörka tjänarna som inte längre är den kraft de en gång var. De är nu mycket begränsade i vad de kan göra och har ingen möjlighet att gå vidare med sina planer på att ta över Jorden. Vi övervakar och kontrollerar vad som sker och kan således förhindra varje handling som skulle orsaka omfattande skador och förluster av människoliv.

Det kan vara förvirrande ibland i tider som, vad ni kan förstå, fortfarande kommer att innehålla attacker mot civila, men de är inte alltid vad de verkar vara. Kom ihåg att Illuminaterna har infiltrerat många institutioner, och deras hantlangare utför fortfarande sina hemliga operationer som vi är mycket väl medvetna om.

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad över att fler och fler själar vaknar upp och börjar inse att något stort är på gång på Jorden. Snart kommer händelser att inträffa som indikerar vad som skall komma. Vet att ni alla har många kära med er som guidar er med vägledning, så jag lämnar er nu med dessa tankar och min kärlek.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge