Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 21 August 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 21 August 2015

Efter att ha läst om de betydande förändringarna som har sagts skall manifesteras i slutet på september så närmar ni er försiktigt den tidpunkten. Vi vet att många av er ivrigt väntar på att få se vad som skall ske när ni kommer att förflytta er genom ett högre och renare energifält. Försiktighet är klokt vid alla händelser och med de bästa avsikter ges information till er i god tro, och endast för att omständigheterna ibland förändras.

Många kanske upplever denna förändring, och fler kommer säkerligen i slutet av året, inklusive portaler som kommer att öppnas och höja medvetandet hos mänskligheten. Vi blir inte överdrivet förvånade över vad som än händer, eftersom förändringarna är bestämda att ske mycket snart. Mer kommer säkert att följa för den Nya Tidsåldern börjar bli etablerad.

Men vänta er inte för mycket för snart då det finns mycket arbete att utföra, särskilt när det gäller att distribuera fonderna. Även med våra mått mätt kommer det att ta lite tid att nå er alla, men det bedöms av er som något mycket viktigt. Vi har planerat allting väl för den här tiden och är väl förberedda för det som ligger framför oss.

Så som ni ser det har vi obegränsade resurser att ta till för att utföra våra uppgifter, så ni kan vara säkra på stora framsteg när saker och ting verkligen kan komma igång. Detta är vad ni har utlovats under många år, och vi berömmer er för ert tålamod. Under tiden håller vi de Mörka tjänarna i schack, och det har vi gjort under många år. Vi skulle förklara det som att det är vår förmåga att förhindra ett nytt världskrig, som sannolikt skulle ha inletts någon gång under senare delen av förra seklet. Som vi har förklarat tidigare så måste vi lämna vissa situationer för att de skall kunna spelas ut på ett naturligt sätt. Vi kan inte blanda oss i konsekvenserna av era handlingar, såvida inte de Högre makterna tillåter det.

En del av er är oroade över familj och vänner som verkar vara helt omedvetna om betydelsen av dessa sluttider. Vi skulle vilja be er på det vänligaste sätt att inte vara oroliga, för alla själar kommer att vara exakt där de är avsedda att vara vid början av Uppstigningen. Du kan inte förändra deras framtid för dem, för de har redan fattat sitt beslut, även om de inte kan komma ihåg det.

Genom dina vibrationer finner du dig själv på en väg som är rätt för dig och din fortsatta evolution, så som du också finner din väg tillbaka till Ljuset. Var säker på att dessa själar som har svårigheter med att lyfta sig själva uppåt får all hjälp för att vakna upp för sanningen. De blir behandlade med kärlek och vänlighet, så som alla själar blir. För dem av er som vet att ni är redo att stiga upp ber vi att ni ger hjälp där det behövs, eftersom ni kommer att kunna bedöma vilken nivå som skall användas.

Om ni inte redan gör det så tror vi att ganska snart kommer många av er att ”känna” förändringarna i vibrationerna, men om det inte är så betyder det inte att ni inte drar nytta av dem. Du måste komma ihåg att som ett kollektiv består ni av själar som är på många olika nivåer av utveckling. Det är därför evolutionen på Jorden erbjuder snabbare vägar att gå vidare på. Ändå är det alltid ett tveeggat svärd, för du kan också gå vilse lättare.

Om du inte känner dig redo att stiga upp så tillrättavisa inte dig själv, för du har så lång tid på dig som du behöver för att göra framsteg, för i verkligheten finns ingenting sådant som tid. Allt är i Nuet och det betyder att du så småningom kan gå både bakåt och framåt i tid. Du kommer att förstå det lättare när du har förflyttat dig in i de högre dimensionerna. Det kommer verkligen att besvara många av de frågor du har nu.

Det ”Stora Uppvaknandet” äger rum nu och allteftersom tiden går kommer fler och fler själar att svara på de högre inkommande vibrationerna. Helt klart kommer du att bli medveten om förändringarna och glad över att få lyftas upp ur de lägre vibrationerna. Den totala effekten kommer att bli att ni delar med er av de kraftfulla energierna och det resulterar i ännu mer Ljus som förs till Jorden, och det skall fortsätta tills det härskar helt och hållet. Dock vill vi uppmana er att helt och fullt stödja Ljuset och göra er del för att försäkra att det sprids vitt och brett. Håll alltid fokus på ert mål och bli inte rädda, oavsett vad som händer runt om er.

Tänk på att du har arbetat under eoner av tid för att få uppleva livet i den lägre dimensionen med vetskap om att du i slutändan skulle ha möjligheten att höja dig igen. Den tiden har nu kommit och vi litar på ljusarbetarna att hjälpa till med att föra in de nya energierna. Säkerligen kommer du att kunna gå vidare mycket snabbare när Illuminaternas makt blivit kraftigt nedsatt. Så mycket att de inte längre kan lyckas med sin plan att kontrollera befolkningen på Jorden och reducera deras status till slaveri. Så du kan gå vidare med din plan för den här livstiden och veta att du har en fantastisk möjlighet att lyckas med den.

Snart skall du kunna identifiera Galaktiska Varelser, som har inkarnerat på Jorden, genom deras handlingar och ord. De skall bli mer utåtriktade i sitt arbete för de vet att det är förhållandevis säkert att bli igenkända för vem de är och representerar. När Ljusarbetare kommer samman ökar deras kraft tvåfalt eller mer, och de utgör en formidabel grupp som fortsätter att växa hela tiden.

Du hittar dina ledare bland dem som vill dela med sig av sina avancerade kunskaper till dig. I sin tur kommer de att få stöd av Högre Väsen som också ger den fördelen att ge av sin mest avancerade kunskap. Så ni kan förstå att så snart allting startar så påskyndas utvecklingen i snabb följd.

Galaxen har väntat på tecken som visar att Jorden höjs upp, och tack vare er hängivelse och engagemang är det accepterat att sådan framgång har uppnåtts, och att fortsatt framgång är garanterad. I den Stora Planen går allting bra, så låt inte negative rapporter eller handlingar på något sätt minska din beslutsamhet att lyckas i ditt arbete

När saker och ting ser ut att ha påverkats av negativa handlingar, tänk då på att allt inte är som det verkar ytligt sett. Ibland är karmiska situationer resultatet av handlingar långt tillbaka i tiden. Det är helt enkelt så att nödvändiga lektioner har lärts och behöver rensas för de kan inte bäras vidare. Den Nya Tidsåldern är en tid av rensning som skall säkra att alla lärdomar kommer att ha lett till en avslutning och är färdig och klar.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge