Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 7 August 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 7 August 2015

Mina kära, händelser på Jorden börjar ta form på ett sådant sätt att ni inom kort kommer att börja se den riktning som mänskligheten är på väg till. Ut ur förvirring och osäkerhet kommer positiva signaler som bekräftar att förändringarna tar form till en förbättring för er alla. Ni kommer att inse att en ”rensning” sker och att mycket av vad ni redan kan se av den gamla regimen har bytts ut eller blivit borttagen.

Ni har fått hjälp av de många själar som har vaknat upp till sanningen och kräver frihet från de Mörkas bojor. Era liv har reducerats till ett liv som slavar eftersom er födslorätt har förnekats er. Ni begåvades med frihet av Gud och den kommer att bli återställd så att den Nya Tidsåldern kan uppfylla de löften som har getts till er.

Samtidigt finns det tydliga tecken på att många av er greppar sanningen om er verkliga existens och den härliga tid som ligger framför er. Det kommer att ta tid att helt manifestera den och vi ger er konkreta indikationer på den riktning ni skall gå så att ni har ett positivt mål i sikte. Bakom kulisserna kommer det att finnas många grupper som stödjer era ansträngningar och hjälper er att uppnå framgång.

Så mycket händer nu och vi kan se hur förvirrande det kan förefalla, men genom att fokusera på de positiva aspekterna i er framtid så bör ni inte vara alltför distraherade. Blotta omfattningen av vad som behöver göras kan vara överväldigande, men vi har planerat för den här tiden sedan många år tillbaka och saker och ting kommer att ske snabbare nu så snart de kan ta sin början.

Att rensa bort allt ”skräp” betyder perioder av obehag för er men vi hoppas att ni då har vaknat och kan sel nödvändigheten av sådana åtgärder. Så som det ser ut just nu är det redan uppenbart att den mänskliga rasen måste gå vidare och förbereda sig för de kommande förändringarna som sker till fördel för er alla.

Vi ser det som en spännande tid eftersom vi redan nu kan se resultatet, och ni kommer också att göra det när situationen på Jorden blir klarare. Vi vill gärna hålla er informerade om vad som sker, men vi måste fortfarande vara försiktiga tills de Mörka tjänarna verkligen är där de inte längre kan störa er evolution.

Vi övervakar allt som sker på och utanför Jorden och vi fortsätter att se till att era framsteg inte störs genom att övervaka alla besökare som gärna vill observera er eller ta kontakt med er. Exakt vad det betyder är relativt till den karma som är en följd av tidigare handlingar, och då ”lika attraherar lika” måste det tillåtas. Vi kan inte kringgå den Universella lagen eller bortse från följderna av den genom att göra så. Ja, vi kan ge råd, men det slutliga beslutet är ert att ta.

Under långa tidsperioder har fri vilja getts till er av Skaparen och det är detta faktum som har gjort er ras till särskilt intresse för andra. Vi har nämnt tidigare att den erfarenhet ni alla kommer att ha fått gynnar er mycket i ert framtida arbete. När ni kan dela era erfarenheter med andra själar kan detta rädda dem från att tvingas gå igenom sådana erfarenheter själva. Ni kommer att inse att ”delande” är ett kännetecken eller särdrag hos alla avancerade raser och går hand i hand med hjälpen som ges på er utvecklings väg.

För närvarande är det mycket av det vi informerat er om långt över de flesta själars förståelse, men ni måste bära de frön av kunskap som är redo när ni upplever evolutionär expansion. Många av er har redan börjat greppa sanningen och detta har öppnat era ögon för er sanna potential. Hittills har ni avsiktligen hållits tillbaka, men nu är det så mycket information som släppts att den inte längre kan hållas tillbaka.

Ni är långt större än ni kan föreställa er, men detta kommer att ändras inom en snar framtid när era medvetanden expanderar. De Mörka tjänarna hade hoppats på att kunna hålla er tillbaka tills de kunde totalt förslava er, men det är nu för sent och det finns ingen chans för deras återhämtning. De kanske kvarstår som en nagel i sidan men deras inflytande är på tillbakagång och är avsett att försvinna helt.

”Falska flagg-attacker” sker fortfarande på Jorden, men de kommer inte att bli tillåtna att störa era framgångar och är mer karmiska till sin natur. Det största hotet för närvarande är pressen som gäller era valutor och tumult är alltid nära att infinna sig. Vi kan försöka att hjälpa till i beslutsfattandet men i slutändan är det era beslut som räknas. Förändringar är oundvikliga eftersom det är uppenbart att ert gamla monetära system är ensidigt och skevt och egentligen bara gynnar dem som befinner sig i toppen inom bankvärlden.

Ett rättvist system för distribution kommer att introduceras och bankerna kommer att omorganiseras till en mer hanterbar storlek och som också blir ansvariga inför folket. Många nödvändiga förändringar är så att säga ”på gång” då vi sedan länge har identifierat orsaken till era problem. Ni kan vara säkra på att ingen i den slutliga uppskattningen när det gäller ekonomin kommer att missas vid omfördelningen av pengarna.

Emellertid är allt detta till för att successivt flytta er mot ett nytt sätt att leva där penningsystemen inte längre behövs, men oroa er inte för det för detta ligger i er framtid. Vi vet att många av er förstår att i verkligheten är allting i Nuet och att när ni når en viss nivå i tankens kraft så kommer ni att kunna förflytta er både framåt och bakåt i tiden. De Mörka tjänarna har individer som kan arbeta på en sådan nivå.

Med tanke på det är det inte särskilt svårt att föreställa sig varför detta skulle vara av intresse för dem. Trots detta är de inte tillåtna att färdas varthelst de önskar och deras aktiviteter är hela tiden övervakade och de har inte den frihet som de tror att de har för att göra precis som de vill. Då vi har teknologier som kan se igenom solitt material så kan ni förstå varför vi är övertygade om att det inte finns några gömställen för dem.

Ni måste vara försiktiga för vilken slutsats ni skall dra när ni börjar se skepp på himlen för de Mörka tjänarna har nu många av sina egna som kan vara svåra att identifiera. Det innebär att incidenter kan tillskrivas oss, vilket är felaktigt. Ni förstår naturligtvis att under de många åren som vi har funnits på er himmel så har ingenting inträffat som kunde beskrivas som hotande eller skadligt för er.

Vi har aldrig gett er en anledning att frukta oss och vi är noga med att inte vidta några åtgärder som skulle orsaka oro eller ängslan hos er. Faktum är att under en tidsperiod har vi tillfälligt handlat på ett sätt som har hjälpt er ut ur ett problem som kanske inte har varit en del av er karma. En dag, inte alltför långt in i framtiden, skall ni se oss och möta oss som de vänner vi är, och vi skall tillsammans gå in i en framtid som skall uppfylla så många av de löften vi gett er.

Jag är SaLuSa från Sirius och som alltid glad över att vara i kontakt med er. Jag ser fram emot att avslöja de spännande tider som ligger framför oss och att få hjälpa till med förberedelserna för den framtid som skall komma för de flesta av er. Snart skall vi kunna mötas helt öppet och arbeta direkt tillsammans innan ni återgår till er tidigare prestationsnivå.

Ni har kämpat och arbetat hårt så länge för att hitta er väg tillbaka till Ljuset. Nu är ni på den vägen och ingenting kan hindra ert fullbordande, och vi inom den Galaktiska Federationen skall vara med er.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge