Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey 27 november 2015


Mike Quinsey 27 november 2015

Mike Quinsey

Även om det inte finns någon minskning i händelserna på Jorden som leder till förlust av liv, så är detta en utrensning av karma som behöver göras. Snart kommer det att ha passerat, energier av negativitet kommer att försvinna allteftersom vibrationerna stiger försvinner de negativa energierna. Förändringarna påskyndas redan nu och synes ge hopp för ett mer fredligt liv.

De av er som stolt bär på Ljuset och inte engagerar er med de Mörka tjänarna leder marschen mot frihet. Ni lever nu i tider av stora förändringar som inte kommer att stoppas, som kommer att tillkännage den Nya Tidsålderns anländande. På många platser på Jorden har detta lagts ner så att när det en gång väl tar sin början kommer det att snabbt utvecklas över hela Jorden.

Var medvetna om att det finns starka krafter runt om er och när de kommer samman blir det en plötslig ökning i positiva aktiviteter. Ni kommer då att veta, bortom alla tvivel, att den Nya Tidsåldern verkligen är på väg och att det inte blir någon tillbakagång till det gamla paradigmet. Under en tid nu har ni fått indikationer på vilken typ av förändringar som kommer att inträffa.

Det blir ett snabbt framåtskridande som för in välkomna förändringar och de kommer att tydligt ange den riktning ni är på väg in i. Det gamla försvinner mycket kvickt eftersom ändringarna gör att ni avancerar till en ny nivå av livet. Med tiden kommer de olikheter som många upplever nu att utrotas och alla kommer äntligen att ha en mycket acceptabel nivå att leva sina liv på.

Nu är det dags att få tillgång till vad ni har uppnått i era liv, och kanske göra de slutliga förändringar ni behöver. En del kanske tycker att det är svårt att göra detta, men om ni känner det minsta missnöje är det tydligt att vissa förändringar behövs. De flesta av er har kommit långt när det gäller rensning av er karma, och vad som än finns kvar efter ändringarna som kommer, får dispens.

Vid det här laget bör de flesta av er ha rensat bort all karma, utom kanske för mindre saker som säkerligen inte kommer att hålla er tillbaka. När du gick in i det här livet så visste du exakt vad dina planer var, och du har haft en enorm hjälp för att genomföra dem. Var så säker på att ingen har fått möta mer än vad de har kunnat hantera.

Som själar som är mer medvetna än de flesta kan du erbjuda dina råd där du tror att det kan hjälpa en annan själ. Hur långt du skall gå beror på din känsla för att någon kan förstå och agera på det. Helt klart är det så att de som har avancerat i sin förståelse är de lämpligaste till att hjälpa andra.

Allteftersom vibrationerna lyfter upp många fler, så kommer också fler att vakna upp för sanningen och att sprida den kommer då också att bli mycket lättare. Uppmuntran bör ges till att andra själva söker sanningen eftersom de nya energier som strömmar in över planeten öppnar upp människors sinnen för det.

När du ser människor som ägnar sig åt negativa aktiviteter så sänd dem din kärlek och önska dem en förståelse för deras handlingar så att de kanske kan övervinna dem. Vissa själar kan fortfarande inte lyfta sig upp ur de lägre vibrationerna, men det finns alltid något att lära från varje situation de befinner sig ii.

Kom ihåg att varje själ du möter är antingen din broder eller syster, och i grunden inte annorlunda än vad du är. Alla färdas på en väg tillbaka till Ljuset, men är helt enkelt vid olika punkter längs vägen, så ingen är egentligen bättre än någon annan. Mer avancerade själar kommer snart att träda i förgrunden, själar som har inkarnerat speciellt för att tjäna andra vid denna ytterst viktiga tid.

De Galaktiska styrkorna försäkrar att de Mörka tjänarna hålls i schack för att se till att de inte kan störa den plan som för er fram till er Uppstigning. Det fordras bara några fåtal av dem för att orsaka förödelse, men nu när de väpnade styrkorna intar en mer positiv roll för att säkerställa fred så kommer deras aktiviteter att begränsas.

De Mörka tjänarna har trängt in på alla nivåer av mänskligheten, men de känns nu igen för precis vad de är. När de väl en gång förts fram i öppen dager så kan de inte fortsätta som förut när de kunde gömma sig bakom andra som utförde deras order. De kommer alla slutligen att bli arresterade och får svara för sina brott mot mänskligheten. Det kanske låter konstigt, men vi ber er att skicka Ljus till dem, så att de kan få hjälp med att höja sig igen, för ingen skulle väl önska att se en annan själ hindras från att gå in i Ljuset, då vi Alla är Ett!

Det kommer att dröja en tid innan de Galaktiska styrkorna kan landa säkert på Jorden, men det är deras avsikt att göra detta innan alltför lång tid. Då kommer det att bli stora firande för att välkomna slutet på de Mörkas styrande på Jorden. Dessa händelser kommer att äga rum under livstiden för de flesta av er och ligger inte så många år bort. När det närmar sig skall ni lära er mycket om de Galaktiska styrkorna, även om ni redan har några idéer från vad ni har lärt under den senaste tiden.

När alla era förändringar inträffar, så kommer också Moder Jord att göra sina, och det slutliga målet är att Jorden skall återgå till sitt ursprungliga skick. När den tiden kommer så kommer de lägre vibrationerna inte längre att vara närvarande och dualitet har för länge sedan försvunnit.

Allteftersom tiden går kommer ni att göra mer arbete med de Galaktiska styrkorna, men ändå ha möjligheten att följa era egna önskningar. I dessa tider arbetar ni helt för Ljuset och kan göra det i absolut frihet från varje inblandning. Du väljer själv vilken typ av arbete du vill ha och med vem du vill göra det, även om det kommer att finnas gott om goda råd tillgängliga för dig.

Du kommer att ha obegränsad frihet med mycket få inskränkningar. För närvarande talar en del fortfarande om att ha frihet, men det är bara inom de gränser som fastställts av Illuminaterna som sakta men säkert har infört fler och fler begränsningar i era liv. Detta kommer naturligtvis att förändras mycket snart och gradvis kommer er frihet att återställas.

Oavsett på vilken nivå du själv befinner dig så glöm aldrig att du är en Varelse av Kärlek och Ljus, och det är ditt naturliga tillstånd. Det är därför du uppmanas att behandla andra med respekt och kärlek, något som du också önskar få från alla dem som finns runt om dig.

Att kunna ge kärlek fritt utan några förväntningar på kärlek i gengäld är hur du skall leva ditt liv. Så som du är mot andra själar, som är på liknande nivå som du själv, så kommer du nästan säkert att få ta emot detsamma som du själv har gett. Era liv på Jorden har gett er den karaktärsstyrka som behövs för att kunna möta varje test med tillförsikt.

Behåll din självsäkerhet i vad du än gör och vet att denna cykel, till skillnad från de tidigare, kommer att sluta med framgång och Uppstigning för dem som redan är förberedda för det. Några av er är osäkra på om ni har uppnått den vibrationsnivå som krävs för att göra det. Om du har varit positiv och alltid försökt att arbeta inom Ljuset så är du säkert på väg att stiga upp.

Uppstigningen är inte avsiktligt gjord för att vara svår att uppnå, och hur väl du gör den är helt upp till dig själv. Men med goda avsikter och leva efter bästa förståelse för vad som krävs för att leva i Ljuset så har du gjort vad som behövs. Ljuskvoten på Jorden ökar hela tiden, och när fler själar drar det till sig så kommer det att fortsätta att göra så. Att fortsätta med att hålla ljuset levande kommer at hjälpa mänskligheten att höja sig upp. Jag välsignar alla själar var de än befinner sig på Ljusets stege.

Jag är Mike Quinsey och sänder er alla Kärlek och Välsignelser.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge