Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey 20 november 2015


Mike Quinsey 20 november 2015

Mike Quinsey

Händelser på Jorden fortsätter att skapa utmaningar för de av Ljuset som hjälper till med att underlätta situationen på alla sätt de kan. Det verkar inte finnas någon befrielse från de ständigt fortsatta problem som skapas av dem som saknar Ljuset och som inte förstår den sanna naturen i vad som sker. De Mörka tjänarna fortsätter med sin plan för att skapa En Världsregering i vilken de skulle ha makten och kontrollen.

Emellertid krymper deras makt och de kommer aldrig att tillåtas att få den kontroll de söker. I själva verket öppnar de vägen för en granskning av dem som kommer att avslöja den verkliga agendan. Så även om de fortfarande har tillräckligt med makt för att göra ett sista försök att uppnå sina mål kan de inte lyckas och i slutändan har de inget annat val än att kapitulera. Ni kan därför hålla fokus på era uppgifter i vetskap om att varje ansträngning ni lägger ner är värd den, och slutligen kan ni skörda frukterna av den.

Ni kan se runt omkring er alla de bevis på förändringar som sker och de mörka energier som omvandlas så snabbt som det är möjligt. Ni är så nära det stora Avslöjandet och förberedelserna ligger långt framme. Det blir starten för många fler avslöjanden som förbereder er för den fantastiska framtid som ligger framför er när ni blir fria själar som inte längre hålls tillbaka eller är föremål för vilseledande information. Något som bara är till för att förvirra er.

Tillsammans med Moder Jord är ni mitt i välkomna förändringar som rensar bort det gamla för att göra det möjligt för nya energier att bli jordade. Redan nu är många av er medvetna om dem och tar in de nya energierna. Ju mer ni gör det så skapar ni ett starkt auraljus runt er själva. Förutsatt att ni håller det intakt är ni säkra från varje försökt från de Mörka tjänarna att störa det.

Er historia är en av kamp och ständiga krig med åtföljande resultat. Ändå, trots detta, så har ni aldrig gått för långt bort från Ljuset och har dragit nytta av alla era erfarenheter. Hela tiden har ni vägletts av era guider så att ni kunnat hålla er på Vägen av Ljus, och era upplevelser har varit en rad av utmaningar som gjort det möjligt för er att utvecklas ganska kvickt. Det finns några få slumpmässiga händelser som var noggrant planerade med ert godkännande för att försäkra er fortsatta utveckling. Det betyder att vad än sker omkring er så är det en del av planen, även om ni inte kan förstå det nu.

De Mörka tjänarna har också livsplaner så att deras karma kan spelas ut, och deras handlingar används till att hjälpa andra med de erfarenheter de behöver. Ingenting av vikt händer av en slump, och när ni kan acceptera att det är så hjälper det er att förstå och acceptera det som sker runt om er. Liven som du kommer att uppleva i framtiden kommer att vara mycket annorlunda jämfört med det du lever nu.

De kan inte jämföras förutom kanske för de ögonblick när du ansluter dig till högre dimensioner under en meditation. Det är en praxis som vi rekommenderar som håller dig fast förankrad i Ljuset. Det är också en befrielse från de negativa energier som påverkar din aura. Se till att du håller din aura stängd genom mental visualisering, för någon som är vidöppen tillåter negativa väsen att fästa sig vid sig. Vi vet att de flesta Ljusarbetare är medvetna om behovet av skydd, men det hjälper att bli påmind om det då och då.

Ni börjar förstå att tanke är en sådan kraftfull energi att när vibrationerna höjs måste ni vara försiktiga med att sända ut era tankar. Önskningar att hjälpa andra på ett positivt sätt är önskvärt och acceptabelt, men försiktighet måste iakttas när ni agerar på en negativ upplevelse. Det kan tyckas vara ett märkligt koncept men att endast länkas till negativa tankar kan resultera i att de knyts till dig. Så ge dem inte din energi genom att fördjupa dig i dem. Bara kom ihåg att vad du ”tänker” är vad du attraherar till dig själv.

När du nu stiger upp kommer du att få se att många saker är ganska annorlunda jämfört med hur du förstår dem nu. Så snart du rör dig ut ur de täta, låga vibrationerna och in i din finare kropp så kommer mycket att förändras från hur du förstår det nu. Som ni säkert redan vet blir tanken den mäktiga kraft ni kommer att använda till att resa och förse er med det ni behöver.

Det är därför ni måste börja med att kontrollera era tankar och förbli positiva hela tiden. Det kan låta svårt nu, men när du blir van vid att förflytta dig i de högre vibrationerna vänjer du dig snabbt vid dem. Det blir knappast nödvändigt att ägna tid åt att täcka dina behov på Jorden, för den frihet du kommer att ha blir både spännande och öppnar upp så många nya möjligheter för dig att ta hand om. Utan tvekan kommer ni alla att vara äventyrliga och önska göra besök på andra planeter då hela Universum öppnas upp för er. Ni kommer inte alla att gå samma väg för upplevelser då många fler möjligheter kommer att presentera sig själva.

Det finns väldigt lite i era nuvarande upplevelser som verkligen kan jämföras med vad ni snart kommer att få uppleva. På Jorden har ni begränsningar på grund av de lägre vibrationerna, men redan nu när de börjar höjas finner en del av er att ni utvecklar större kraft. Förändringarna kanske är små först, men de kommer att växa inom områden såsom telepati som några av er redan nu kan relatera till.

Sådana gåvor kommer så småningom att bli ganska normala och med tiden har ni inte längre behov av att tala med ord. En del av er kan jämställa det med intuitiva känslor då ni vet vad som kommer att sägas innan det har uttalats. Redan nu hittar du människor som har haft sådana upplevelser utan att man har tänkt på det.

Allteftersom du rör dig framåt och uppåt kommer du att finna att din medvetandenivå ökar. Det kommer att ske löpande tills du når den punkt där du har fullt medvetande tillsammans med ett ökat antal chakran. Vid denna tid kommer du att ha nått nivån av en Galaktisk varelse och blir långt ifrån den du är för närvarande. Självklart tar sådana förändringar tid, men delvis beror det förstås på hur snabbt du utvecklas. Evolutionen står aldrig stilla även om du tar några få steg tillbaka, och till och med då är sådana erfarenheter aldrig bortkastade. Var säker på att all erfarenhet är av värde och alltid där för att tas i anspråk.

Mycket sker på Jorden just nu och inte alltid till gagn för alla och för det goda, och för dem som arbetar med Ljuset kan det vara en stressig tid. Låt dessa energier gå förbi dig och om av en slump du skulle ha direkt kontakt med dem, välsigna dem och sänd dem in i Ljus och Kärlek. Du är även kapabel till större saker och allteftersom tiden går kommer du också att göra mycket mer än du kan för närvarande.

Jag är Mike Quinsey och lämnar er med kärlek och välsignelser. Må Ljuset lysa era dagar och er väg till fullbordan.


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge