Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 4 december 2015


Mike Quinsey - 4 december 2015 - En kanalisering från hans Högre jag

Mike Quinsey

Det finns så mycket i er värld som pågår just nu men som ni har mycket liten vetskap om. De Mörka kämpar en hopplös kamp mot Ljuset, som snart kommer att härska överlägset på planeten. Många grupper på Jorden är framgångsrika i att begränsa deras aktiviteter och hindra dem från att gå vidare med sin plan. I så stor utsträckning att de nu är panikslagna för de har tills nu kunnat handla ostraffat i tron att de är oåtkomliga.

Nu har nätet kastats ut vitt och brett och deras hantlangare har avlägsnats, vilket allvarligt har försvagat deras förmåga att orsaka allvarliga problem. De har nu insett hur hårt deras händer är bundna och att deras resurser har begränsats och hindrar en upptrappning av deras verksamhet.

Det är för sent för dem att återhämta sig, så nu försöker de skapa förödelse där det är möjligt. Så ni kommer att få se resultatet av sådana försök, men i jämförelse med deras tidigare förmågor blir det av en mindre karaktär. Illuminati var beredda att förstöra Jorden om de inte fick som de ville, men nu har deras förmåga att göra detta stoppats helt och hållet. Detta är till stor del tack vare det stöd ni får från de Galaktiska styrkorna som kommer att säkra er väg fram till Uppstigningen.

Allt som begärs av er är att ni fortsätter att höja era vibrationer och försöker att inte bli engagerade på något sätt i vad som kan belysa de Mörkas aktiviteter. Problemet är att medan Ljusarbetarna har en tillräckligt god förståelse för vad som sker, och kan hantera det, så har inte många människor den kunskapen och oroar sig därför för sina framtidsutsikter.

Från deras position ser saker och ting mycket hotande ut och många tror att de står inför en osäker framtid. Det är här ni Ljusarbetare kan göra en verklig skillnad och lugna dem genom att förklara den verkliga situationen. Bana väg för att Ljuset skall ta över helt och avslöja syftet med de förändringar som äger rum nu. Internet är mycket användbart i detta avseende, men även då måste man vara selektiv för att undvika att plocka upp en falsk information.

Ni vet utan tvivel vid det här laget att de Mörka tjänarna helt är beroende av rädslor för att få människorna under kontroll. De av er som har tillräcklig förståelse för detta kan hjälpa till med att skingra sådana känslor som tvivel och ersätta dem med hopp och en försäkran om Ljusets framgång.

Många arbetar med nya sätt att införliva uppfinningar som kan introduceras när det rätta tillfället kommer. Återigen kommer Galaktiska Federationen att försäkra att det kommer att tillämpas på en global nivå. Ni kan vara säkra på att övergången till nya teknologier kommer att utföras på ett vettigt sätt för att minska eventuella olägenheter för de som påverkas. Det kommer att bli en fråga om det viktigaste först för att lyfta upp så många människor som möjligt med ett minimum av försening.

Sådana beslut kommer att tas av dem som har ett fullt grepp om situationen. Ni kan vara säkra på att när än den Galaktiska Federationen är inblandad så kommer alla förändringar att fortgå med högsta hastighet. Medan detta sker kommer alla själar att få uppleva en upplyftning, eftersom de högre vibrationerna fortsätter att strömma in. På en relativt kort tid kommer du till en punkt där du är redo att bli en fullfjädrad Galaktisk Varelse.

När du går vidare genom förändringarna fastställer du nästa etapp av din evolution, för inte alla har samma ambitioner. Det finns ingenting av vara orolig för vid denna punkt i ditt upplyftande. Inse att Universum öppnas upp för dig och ger dig så många val du behöver för att gå vidare. Du kommer att finna dig själv tillsammans med andra själar med samma önskningar, och detta är tider när ni kan hjälpa varandra.

Som alltid kommer det att finnas mer utvecklade själar för att hjälpa dig att göra dina val. Du kan till exempel, om så önskas, uppleva en helt annan livsform som en del av din utveckling. Men, som du redan vet, vid en viss punkt blir du en Ljusvarelse och behöver inte en fysisk form. Du kan dock ”tänka” dig en form om du önskar det, en form som kommer att tillåta dig att blanda dig med dem som är av liknande slag.

I er nuvarande situation på Jorden finns många själar som har inkarnerat från andra planeter och som taget en jordisk kropp. De kommer ofta genom en naturlig födsel och de kan ofta erbjuda vad som brukar kallas mer avancerade kunskaper, något som behövs för låta er utvecklas snabbare. Vid en så viktig tid som den nuvarande behöver ni all hjälp ni kan få och själar av Ljus från hela Universum kommer sannolikt att engagera sig.

Ni får naturligtvis också negativa själar som inkarnerat, de som kallas de Mörka tjänarna. Detta är tillåtet i ett Universum med fri vilja som erbjuder en sådan upplevelse som med största sannolikhet kommer att snabba upp er evolution. Det finns en högre plan för er evolution, men om ni blir indragna i de lägre energierna stannar detta upp.

Ser man tillbaka i er historia visar den att vid mer än ett tillfälle har ni fallit för de negativa krafterna. Dock har ni den här gången utmärkt er själva och, som var planerat, så kommer ni att stiga upp oavsett vad de Mörka tjänarna gör för att förhindra det. Så, mina kära, ni kommer att veta att vilka ansträngningar ni än lagt in för att försäkra att ni gör er Uppstigning så kommer ni att lyckas. Låt inte utomstående händelser dra ner er, och kom ihåg att fram till tidpunkten när ni har en fri press, befriad från de Mörka, så är ni hela tiden missledda och vilseledda med lögner nästan jämt.

Använd er intuition och vanligt sunt förnuft när ni bestämmer vad ni kan acceptera. När det är säkert för våra galaktiska vänner att träffa oss på Jorden är ett av de första uppdragen att se till att ni får den rätta historien om er planet och era liv. Viktigt är också att ni blir medvetna om er sanna status och er potential som Galaktiska Varelser. Bekymra er inte över brist på ägodelar för det kommer en tid när överflöd kommer att försäkra att alla har allt de behöver, och till och med mer.

Med tiden kommer du att bara ”tänka” dig till att manifestera saker och ting, så du kommer aldrig att vilja ha något alls. I själva verket, som du väl redan vet, i de högre vibrationerna som de flesta av er går in i efter övergången från Jorden, är det helt normalt att tänka fram saker. Det betyder att ni inte behöver lagra någonting alls längre. Mycket a det som finns utanför Jorden är så annorlunda mot vad ni är vana vid och i allmänhet så mycket bättre än vad ni upplever nu. När tiden går lär ni er mer om förändringarna som kommer att ske, och alla kommer att vara mycket fördelaktiga för er alla.

Allteftersom varje vecka passerar så ser ni att många förändringar är på väg, och några av dem kommer att ha en global effekt. Er värld förändras gradvis till det bättre och det är uppenbart om ni tittar på sammankomsterna med olika nationer för att handskas med världens problem. Utan sådana sammankomster skulle ni inte kunna reda ut problemen. De är tecken på att folk vaknar upp till behovet för globalt samarbete. Det kommer att växa och skapa förutsättningar för mänskligheten att gå snabbt framåt och föra Uppstigningen så mycket närmare en manifestation.

Jag är Mike Quinsey och ber er att fortsätta med att sprida er kärlek och inspirera människor till att se framåt mot strålande och spännande förändringar i livet.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge