Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey 13 november 2015


Mike Quinsey 13 november 2015

Mike Quinsey

Kära vänner!
En del av er har inte läst det sedan jag stoppade med kanaliseringen av SaLuSa, händelser har inträffat ganska snabbt och jag har sedan dess mottagit ett budskap från St Germain genom Nancy Tate som bad mig att kanalisera direkt från mitt Högre Jag. Jag hade inte försökt detta tidigare men bestämde mig för att göra ett försök – och budskapet jag har mottagit är som följer:


Mike Quinsey 13 november 2015

Ingenting kommer nu att inträffa som hindrar att resultatet blir en seger för Ljuset. De Mörka tjänarna har hållits i schack med sin mycket förminskade makt. Det kommer inte att dröja länge innan de spärras in och inte kan fortsätta med sin plan för fängslandet av själarna på Jorden.

Som ni kanske har märkt så har helt nyligen många positiva åtgärder tagits av Ljusets krafter, något som sker över hela världen. I så stor grad att Ljuset nu är den dominerande kraften på Jorden och avslöjar många av de hemligheter som de Mörka tjänarna hellre skulle ha velat att ni inte kände till. Sanningen kommer nu ut så snabbt att den inte kan stoppas, och när mänskligheten lär sig hur de har vilseletts kommer människorna att kräva förändringar.

Många Ljusarbetare har förberetts för den här tiden och kan nu arbeta mer öppet utan störningar. Emellertid vill vi rekommendera försiktighet och vanligt sunt förnuft krävs för att försäkra att ni inte utsätts för något ni inte önskar. Där finns säkerhet i att komma tillsammans med andra Ljusarbetare, men även då vill de Mörka tjänarna göra sin närvaro känd för att sätta skräck i er. Lita på Ljuset, eftersom rädslan är precis den energi de Mörka lever på, och de kommer att försöka vinna tid för att stoppa de framgångar ni redan gjort.

Ljusarbetare är kopplade till varandra genom Ljuset och der finns en stor styrka i att de är så många. Var och en har en specifik roll att spela och varje bidrag till helheten är så viktig. Detta är en tid när era intuitiva krafter kommer att hjälpa er oerhört, så var vägledd av dem i stunder av tvivel. Om det känns rätt, så är det säkert så, och ni kan gå vidare med full tillförsikt.

För din egen del kan du hålla en mental kontroll att din aura är intakt hela tiden, och var noga med att inte lämna den öppen och tillåt inblandning från negativa själar. De flesta av er är erfarna Ljusarbetare och behöver inte så många råd, men det är i alla fall bäst att påminna er att vara försiktiga. Rädsla och tvivel kan påverka din förmåga att hålla dig kvar i Ljuset, det rekommenderas att du fortsätter att vara positiv hela tiden. Kalla på de Högre Väsen som finns omkring er, såsom St Germain, om du behöver hjälp, och han skyddar dig med den violetta flamman.

Kom ihåg hela tiden att du är en kraftfull potential. Ni är alla Gudar i varande och det är den väg ni följer. Många positiva händelser tar nu form och snart sker de förvånande konstant i snabb följd. Ni har aldrig varit ensamma och vid denna inflytelserika och prestigefyllda tid rör sig era rymdvänner ännu närmare er. De gör mycket som ni inte ens är medvetna om och har hållit er upplysta väg öppen, och Jorden fri från inblandning.

Deras farkoster finns på er himmel och nära er, även om ni inte är personligt medvetna om det. Många är dolda och osynliga för de flesta av er för skydd, men ganska så ofta visar de sig under en kort stund. Kom ihåg att du kan projicera dina tankar på dem och när du ber om hjälp kan den ofta komma på ett oväntat sätt.

Du är i alla fall skyddad i ditt Ljusarbete och får hjälp att fullfölja ditt livskontrakt. Många av er gör så mycket mer än du någonsin kan föreställa dig, t ex genom att besöka Ljusets världar under din sömnperiod. En del för dessa minnen tillbaka efter uppvaknandet, men många har inte mer än ett flyktigt minne av det.

Era fötter är nu stadigt placerade på Vägen av Ljus och ni har blivit mer kraftfulla allteftersom vibrationerna lyfts,, och de kommer att fortsätta att göra så. Du har en lysande framtid framför dig med gränslös glädje och kan fullt uttrycka dig själv. För närvarande finns fortfarande de gamla energierna runt om er, men de förlorar snabbt sin makt att försöka hålla er tillbaka. Ljuset är den förnämsta kraften för det goda och det håller snabbt på att lyfta upp människor.

De själar som inte har förmågan att höja sina vibrationer kommer så småningom att flytta in i en annan värld där de kan fortsätta sin utveckling. Var så säkra på att alla själar behandlas lika och med absolut rättvisa så att de kan ta sin rättmätiga plats i de upplysta världarna. Det görs inga misstag när det gäller detta och det kan inte vara på annat sätt, för allting fungerar i perfektion. Naturligtvis, på grund er hjälp till andra själar, vill ni känna att allt är bra med dem. Vet då att allt som sker är planerat för er utveckling och där görs inga misstag i den andliga världen, så ni kan ta det lugnt i vetskap om att alla själar får hjälp och är omätligt älskade.

Ni har haft en mängd erfarenheter inom de lägre vibrationerna på Jorden och de har gjort er långt starkare som själar än vad ni var när ni först startade er resa för eoner av tid sedan. Du som är redo att stiga upp har stått stark genom de flesta testperioder du troligen någonsin haft. Du är bara att gratulera för att ha hållit ditt ljus intakt och alltid har spritt det när möjligheten har funnits.

I framtiden kommer du att kunna se tillbaka på vad du åstadkommit, eftersom alla liv kan ”läsas” i Akasha-krönikan. Där kan du spela upp varje händelse du har upplevt så att du kan granska dina handlingar, och om det är nödvändigt, lära från dem. Det är vad livet handlar om och nödvändigt när du vänder dig mer till Ljuset och höjer dina vibrationer.

Allt utspelar sig i den mest kärleksfulla atmosfär så att du kan förstå vilken påverkan dina handlingar hade på andra själar. Vedergällning är inte en del av dina erfarenheter, men möjligheter för att rätta till dina misstag ges i efterföljande liv. Du befinner dig i ombytliga tider där du lätt kan bli distraherad från ditt livs plan. Om det är så, var då säker på att dina guider som följer dig skulle hjälpa dig tillbaka på rätt kurs. Livet på Jorden kan vara hårt och är ett test under den mesta tiden, men du har fått din del av goda tider och fått möta andra själar som haft samma ambitioner.

Den mesta tiden möter du själar som du har spenderat många liv tillsammans med. När du möter dem för första gången finns det en känsla av en ”gammal vän” och det är säkert så också i de flesta fall. Familjer inkarnerar ofta tillsammans för att fortsätta sina upplevelser, även om deras positioner i familjen kanske förändras, allt enligt deras andliga behov.

Med ankomsten av de fördelaktiga förändringar som nu sker kommer du att flytta snabbt in i de nya vibrationerna och blir mindre påverkad av försöken av de Mörka att försena dig. I varje händelse som sker finns deras förmåga att diktera kursen för mänsklighetens framgång inte längre inom deras kapacitet. Dock kan de ibland göra sin närvaro känd. Var inte oroliga utan stå fast centrerade i Ljuset och utför ert arbete med full tro på resultatet. Ljusets själar är med er alla på vägen och är vid er sida. Faktum är att de aldrig riktigt har lämnat er någon gång.

Jag är Mike Quinsey och lämnar er nu med kärlek och välsignelser. Må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge