Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 25, 2010

SaLuSa, October 25, 2010

Fler och fler av er blir medvetna om hur fort tiden går. Det är ett säkert tecken på hur mycket snabbare allt går, och samtidigt ett tecken på till den grad som ert medvetande nivå växer. Det öppnar också era sinnen till en förståelse av vad som händer runt omkring er, och det finns inget tvivel om att så många av er känner behovet av att förändringar sker. Istället för undergång och förfall så ses det att saker och ting måste förändras till det bättre, och att det inte kan finnas någon återgång till sätten som de vilka påtvingar er era negativa värden använder sig av. Med början på slutet av dualitet, så är det klart att det blir utbytt mot förhållanden som är mer i linje med den nya Människan som kommer ut ur den Mörka Åldern. Med hjälp från Stjärnbarn som är vishet och kunskap bortom deras jordliga ålder så kommer det inte att finnas någon brist på kärleksfulla råd och inriktning. Det är en fråga av när det är rätt för dem att komma till de främsta leden, då om det kommer för tidigt så kommer de sannolikt att bli ignorerade. Deras närvaro leder dock till en uppvisning av deras färdigheter, att införa deras förståelse på många olika gottgörande sätt. De är medlemmar av Ljusvisarna som öppnar folks sinnen mot deras potential. Det kan innefatta helande till spirituellt arbete som kommer att stödja andra då de följer sin väg mot Upplyftningen.

För vår del använder vi oss av rymdskepp för att utföra uppvisningar som är tillräckligt nära så att ni kan identifiera att de inte är från Jorden. Det är inte såsom att vi behöver bevisa vår existens, men vi måste göra det möjligt att bryta oss ut ur fasaden, vilken har stöttats upp av dem som förnekar vår närvaro för deras egennytta. Det kommer snart att nå en punkt då avslöjanden inte längre kan förhindras, och uttalandena blir början på många förändringar. Detta kommer att leda till vår öppna ankomst på Jorden under avtal med den nya Regeringen, som ivrigt kommer att invänta vår närvaro. Vi kan sedan sätta igång med jobbet att organisera de många olika projekten som kommer att resultera i renandet av er planet. Vi önskar att vara en bra bit på väg in i dem till slutet av nästa är. Vi påpekar dock ofta att tidsaspekten inte är av någon större konsekvens med de teknologier som vi kommer att använda oss av. Vi har obegränsat med resurser och så många skepp som kan användas för uppgifterna inför oss. Ibland så behöver vi i själva verket inte vara på Jorden, och kan operera helt framgångsrikt från er atmosfär. Faktum är Mina Kära, att vi redan har gjort så mycket renande av er atmosfär, d.v.s. att avlägsna resterna från atomvapenstester.

Det som inte känner sig redo att förena sig med oss kommer att tillåtas val av fri vilja, och lämna Jorden för att fortsätta sina erfarenheter på annat håll. Att förena sig med er Rymdfamilj är ett naturligt steg in er utveckling, och med tiden sker det för alla själar. Vi har varit del av en tålmodig och tystlåten introduktion till vår närvaro under flera hundra år, och det har lyckats med att så frön av kunskap i era sinnen. Ni har burit det med er i successiva inkarnationer, även om det har varit i ert undermedvetna. När det väl har kommit till ytan har det dock hjälpt er att acceptera oss utan att det blir en skrämd reaktion. Det är de mörka krafterna som har försökt att sätta konstant rädsla i er, och de vet att när sanningen kommer ut så kommer de att ses för vad de verkligen är. Det är de som är rädda för vår ankomst, då vi kommer att presentera sanningen på ett sådant sätt att den inte kan betvivlas. Kom ihåg att varje tanke och handling existerar för evigt, och kan återkallas för att understödja sanningen inför möjliga utmaningar till våra påståenden.

Det är ni, folket, som kommer att gagnas mest från att lära er sanningen om ert förgångna, och det sätt på vilket ni har blivit missledda. Det började för årtusenden sedan när makten togs av de med mål för självförstorande, men det sista århundradet och särskilt åren sedan sekelskiftet har varit höjden av deras framgång. Det skulle dock aldrig tillåtas att bli en total succé, då sluttiderna redan hade förordnats av Gud att leda till en Massupplyftning. Vad ni nu ser i och med nedgången av Illuminati är bevis på hur det hela växer fram. Ja, de finns fortfarande kvar och orsakar problem, men deras förmåga har allvarligt påverkats av deras förlust av makt. De kommer fortfarande att försöka skapa rädsla och förlänga de globala krigen samt nära deras ego och deras skattkistor. Var förvissade om att fred är på väg, och att krigets vapen kommer att tystas ned om de inte dras tillbaka när det så blir tillsagt. Tillräckligt med blod har redan spillts och negativa energier har byggts upp inom jorden, och de håller nu på att rensas upp. Få har insett att sådana energier skapar en obalans på och inom Jorden, och sedan undrar de varför Moder Jord reagerar på dem med skakningar. Var beredda att uppleva en viss grad av avbrott som ett resultat, och utan att gå till det extrema hållet så var beredda för matbrist i områden som normalt påverkas av jordskalv. Detta är inte på något sätt ämnat att skapa panik, men var medvetna om era sannolika behov i sådana situationer.

Vi från den Galaktiska Federationen kommer fortfarande att arbeta hårt bakom scenen för att begränsa all skada till er och era bostäder. För tillfället skall ni förbli där ni känner att det är rätt för er att vara, och om ni är i ett område med aktivitet vet att ni var undermedvetet medvetna om det och accepterade er erfarenhet, innan ni inkarnerade. Kom ihåg att var än ni är så finns det skäl varför ni är där även om det förefaller att vara ett osannolikt val. Ibland är er närvaro för nyttan det ger andra, då ni har något att erbjuda som de inte har. Det finns ett sammankommande av själar som ser Enheten av allt liv. Sådana själar är så viktiga för att visa andra hur Ljuset kan väcka upp dem till deras potential. Ni kan alla uttrycka er kärlek i era hjärtan på ett sådant sätt att ni kommer ett steg närmare till att finna ett Kristet Självt inom er. Det är den slutliga identifieringen med ert sanna Självt, och finnandet av Ovillkorlig Kärlek.

Jag är SaLuSa från Sirius, och det är ganska klart att många av er är redan inspirerade att erbjuda er hjälp till oss. Var försäkrade om att vi välkomnar era olika färdigheter, och säger att der är exakt därför som ni har inkarnerat för denna stundande tid. Det blir ett fall av alle man på däck, och en del av er kommer ombord våra skepp för rådgivning. Det är för närvarande mycket allvarligt då det ökade trycket på Moder Jord nu sätter igång, då hennes programmering för ett renande blir brådskande. Var inte rädda, då vi konstant observerar vad som händer och ni kommer inte att bevittna masskaos eller stora katastrofer. Vi opererar med kärleksfull hänsyn till er alla, hela tiden.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge