Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, September 17, 2010

SaLuSa, September 17, 2010

Som ni säkert tänker er så finns det många händelser uppradade som inför frihet åt er, de följer i en ordning som kommer att logisk och snabbt öppna upp vägen mot Upplyftningen. Om ni ser tillbaka i tiden så ser ni att våra uttalanden om när ni kan förvänta er utvecklingar har varit ganska korrekta. Vid den tidpunkten visste ni inte helt klart vad det var ni sökte, och det är bara senare som ni kan se hur vissa händelser är sammanbundna. Ni är väl bekanta med att när ni letar efter resultat så förefaller händelserna att ha gått sakta framåt, men det tar många bitar för att få ett färdigt pussel. Just nu närmar vi oss den välförtjänta segern som kommer att se de första av många förändringar. Vi är lika redo som någonsin tack vare övningar för denna tid och mycket noggrann planering. Vi känner till de personliga svårigheterna som många utav er lider, men var snälla och kom ihåg att det inte blir värst mycket längre. Vi kan försäkra er om att vi har svaren på era globala problem. Inte bara det, vi har också teknologin och personalen för att genomföra det.

Vi önskar att snabbt transformera ert samhälles förmåga att ta hand om era behov, så att inom en relativt kort tid inte någon behöver ha ont om vatten och mat. Vissa prioriteter kommer vi att omedelbart ta hand om och det är att lyfta upp de berövade folken i de fattiga länderna. De större länderna har stort ansvar till de andra, och när deras hjälp behövs kommer de att vara under nytt ledarskap. Den gamla brigaden kan knappast litas på att ta ansvar för er allas framtid och de kommer att hållas borta från maktpositioner. Uppehållandet av lagen kommer också att ses över för att se till det sköts på ett riktigt och rättvist sätt. Vi känner till namnen på alla de personer som falskt har blivit fängslade och de skall omedelbart sättas på fri fot. De som är skyldiga till brott kommer att behandlas mer humant och med avancerad teknik som kommer att bota sådana tendenser. Av detta förstår ni att vi har tänkt och planerat mycket för upplyftandet av Människan. Alla tar de av de nya tillgångarna som skall skapas, och det kommer plötsligt att avföra många av de problem som har plågat er.

Vi vill att ni förstår hur mycket som kommer att göras för er som en del av den allmänna upplyftningen. När förändringarna har kommit en bit på vägen så kommer ert beroende av de gamla formerna av energi att ha blivit avslutade. Ni kommer inte längre att bli begränsade och leva enbart på det som ni har råd med, och fri energi kommer att förse er med alla era behov för att ge er bekvämlighet och värme när det så krävs. Vi talar om att skapa en ny civilisation som kommer att vara redo att ta ett kvantum steg in i framtiden. Ni är i högsta grad privilegierade att vara på Jorden vid denna tid, och att vara en del av en sådan upplevelse. Många själar skulle gladeligen byta plats med er, och se slutet på dualitet och uppleva den glädje som skall komma.

Det finns en hel del kunskap som skall vidareföras till er, och vi skall förbättra er förmåga att absorbera den snabbare. Till slut så kommer ni att ha ett perfekt minne, men det kommer i samband med ert upplyftande till de högre dimensionerna. Möjligheten till att öka ert nuvarande minne är en funktion av till vilken grad ni lyfter upp ert medvetande. Ni kommer att finna ni växer i medvetande grad och psykiska förmågor blir alltmer vanligt. Telepati kommer så småningom att bli adopterat och det talade ordet behövs inte längre. Så är det i själva verket för oss nu, och med detta kommer också förmågan att läsa någons tankar. Det används dock inte som ett sätt att tränga sig på och varje själ tillåts att bestämma vem som har tillgång till deras tankar.

Det kommer att finnas opposition mot oss när vi kommer, men mer än något annat så är det baserat på en rädsla för det okända. Vi kommer dock att göra allt vi kan för att stilla dessa rädslor, och vi känner oss ganska säkra på att vi kan tillfredsställa folk att vi kommer i fred och till ert gagn. Vi kommer också att övervinna alla misstankar att vi har andra motiv i tankarna, och våra intentioner och handlingar kommer att vara helt öppna. Mycket av vårt arbete på Jorden kommer att koordineras med era nya regeringsrepresentanter, och som vi tidigare har nämnt, så kommer nyhetsmedia att användas för att följa våra aktiviteter. Det tar inte lång tid innan det blir helt klart att vi kommer för att återställa er Jord, och återföra er till ett tillstånd av suveräna medborgare.

Trots att vi gör så snabbt framåt så måste vi be er om tålamod när det gäller era individuella problem då vi till en början med arbetar på en plan som åtgärdar de mer vitt utspridda problemen. Vi har inte lovat er mer än vad vi kan leverera, och storleken på uppgiften får oss inte på något sätt att tveka. Medan uppmärksamhet ges till era behov på Jorden så kommer en massiv operation att äga rum i rymden. Det kommer att involvera renandet av er atmosfär från föroreningar, och bortförandet av vad ni skulle rymdskräp som har blivit kvarlämnade efter olika utförda experiment. Ovanifrån kan vi också lätt observera förändringar inom och på Jorden och vi kommer att ge er råd då det finns någon slags fara för er.

En av de mest märkbara förändringarna kommer att vara friheten för era journalister och TV nyheter och när ni får information kommer den att vara sanningsenlig. Hitintills har er nyhetsmedia varit så kontrollerad att ni har fått precis vad Illuminati grupperna vill att ni skall tro, och nyheter har medvetet påhittats för deras ändamål. Sanning har det funnits lite utav under många år, och era politiker har bara sig själva att skylla för er bristande tillit till dem. Med de nya regeringarna så kommer detta att förändras, och det kommer inte att ta någon längre tid att övertyga er att en ny och pålitlig sort av politiker har anlänt. De kommer först och främst att tjäna folket och ärlighet kommer att byta ut de korrupta sätten som har spritt sig överallt. I allmänna ordalag så har fallet av er civilisation inträffat på grund av de låga vibrationerna på Jorden som har attraherat själar av en liknande låg vibration. Omvänt så när vibrationerna lyfts upp så kommer det att öppna för att högre varelser kommer till er.

Människan kan införa sina egna lagar, men Universal Lagar är allrådande och oföränderliga. De är baserade på kärlek, rättvisa och att dela med sig så att alla civilisationer respekterar suveräniteten av andra. Den Galaktiska Federationen är ett sådant exempel på vad vi menar, och varje civilisation som är en medlem arbetar i harmoni med varandra. Inom en närma framtid kommer er civilisation att nå sådana nivåer, och Upplyftningen är ett viktigt steg på vägen. Vi leder er in den Kärlek och det Ljus som för evigt kommer att förändra era liv.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge