Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 27 juni 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 27 juni 2014

Förändringarna fortsätter som planerat och kommer att medföra de förväntade förändringar som kommer att ge er frihet från de Mörkas aktiviteter. Deras makt och kontroll väger nu lättare och de som arbetar för Ljuset får mer självförtroende för varje dag som går. Så mycket gott arbete sker, och när det fortsätter att sprida sig så känner de Mörka tjänarna att de får mindre och mindre inflytande. Det är ni, folket, som bär ansvaret för att Ljuset sprider sig, men vi kan hjälpa till där ni redan har fattat beslutet att börja processen för förändring. Oroa er inte för att det först verkar gå långsamt framåt, för omvälvande förändringar kan inte ske över en natt och vi blir sannolikt mer framgångsrika om noggrannhet och uppmärksamhet ges.

Vi övervakar ert arbete och kommer alltid att göra vårt bästa för att vägleda er och försäkra er framgång. Fler och fler själar vaknar upp till sitt sanna jag och söker mer makt för att uppnå sin vision om varaktig fred på Jorden. Den kommer och den påverkar redan beslut som görs för att förhindra varje framtida krig.

Ljusarbetarnas arbete är att inspirera och få fler människor att inse att framtiden nu tar form och att de röster som har inflytande inte längre är beredda att följa dem som förespråkar krig för att lösa problem. Äntligen har man insett att krig är meningslöst och att det inte finns några vinnare i den meningen att alla som är inblandade lider förlust av ett eller annat slag. När ni ser tillbaka inser ni att om man använder krig för att uppnå sina mål är de ofta kortlivade, och nu äntligen finns det en förståelse för att fredliga förhandlingar är det enda sättet att lösa olikheter.

Som ni kommer att märka i sinom tid så är krig ofta påhittade för att sätta den ene mot den andre och resultatet blir att ingen tjänar på det. Med tiden har fler och fler människor tröttnat på att användas för att lösa olikheter, och nu ser de att det finns andra sätt som är lång mer acceptabla. För närvarande ser ni resultatet av religiösa fördomar som ger bränsle till olikheterna mellan vissa nationer, och vi önskar att vi kunde få ut ett meddelande till dem att ni Alla är Ett. Det finns bara En Gud av Absolut Kärlek för alla själar, oavsett deras färg eller deras trosuppfattning. Emellertid kommer en tid då det blir accepterat att ni endast är En Ras med samma öde och evigt älskad av den Enda Gud som är i Allt.

Den gäckande fred som ni söker kommer först till de individer som har accepterat Enheten av alla Själar, och genom dem kommer andra också att följa efter. All kunskap kommer inifrån och de av er som känner detta rent intuitivt kan också mäta värdet av och sanningshalten i varje meddelande. Det kommer emellertid fortfarande att finnas de som helt är beroende av andra för att vandra vägen med dem. För dem är det en del av deras nödvändiga erfarenhet, och när de får mer förståelse för sanningen inom sitt eget jag så kommer de att få mer förtroende för att färdas på sin egen väg.

Ofta är förändringarna resultatet av många liv där de har prövat sin egen trosuppfattning och de har sedan gått vidare när den blivit testad och befunnen för lätt. I dessa dagar representerar du helheten i alla dina upplevelser och erfarenheter och kan inte undvika att påverkas starkt av dem. Det finns dock tillfällen när du kommer att inkarnera med en starkare anknytning till vissa trosföreställningar, och dessa ger dig en specifik erfarenhet som du behöver. Faktum är att du i själva verket är mycket större än vad du för närvarande vet om, och medan du befinner dig på Jorden så spelar du ut varje roll du har åtagit dig och som kan variera mycket från en inkarnation till en annan.

Kanske har du undrat över vad vår tro är baserad på och om vi har vad du känner som organiserad religion. Det enkla svaret är att vi har tillräcklig förståelse för sanningen och den Ende Guden att vi kan leva genom exempel och inse att varje annan själ antingen är vår broder eller vår syster. Därför omfattar vår kärlek alla själar, även dem som är av mörkret, och de ses som varande exakt desamma som alla andra. Det måste vara så för vi har alla kommit från Källan till Allt Som Är och har åtagit oss upplevelser för att föra fram sanningen till andra.

När ni nu befinner er inom de lägre nivåerna eller vibrationerna så kan ni inte bli fullt uppstigna och stanna kvar i dem. Så av nödvändighet kan ni bara inkarnera med en vibration som tillåter er att uppleva det ni valt. Vi vill också påpeka att detta är orsaken till att du måste respektera vad andra själar har valt att uppleva eftersom allt är av värde och kommer att hjälpa andra att utvecklas. Vissa själar har valt att tjänstgöra på Jorden för att hjälpa andra, medan majoriteten färdas sin egen väg där de arbetar på sin väg tillbaka till de högre dimensionerna. Det finns inte något som heter en ”quick fix” eller genväg och det enda positiva sättet att utvecklas är genom personlig erfarenhet, även om du också kan lära av andra som gått före dig.

Moder Jord tar också del i förändringarna, och dessa sker i stor skala för att förbereda för dem som kommer att förändra hela Jordens yta. Av nödvändighet kommer det att bli oundvikliga omvälvningar på vissa platser, men ni kan vara säkra på att alla försiktigheter skall användas för att undvika förlust av liv. Vissa är oundvikliga men det finns också själar som har uttryckt en önskan att få lämna Jorden. Det kanske låter konstigt eller osannolikt att själar väljer att lämna på sådant sätt, men befrielsen från den fysiska kroppen är ögonblicklig. Varje trauma i samband med en sådan upplevelse är snart över och glömd.

Döden som sådan är smärtfri men tros ofta vara annorlunda och detta beror oftast på en medföljande sjukdom. Att förstå sanningen om en sådan upplevelse som döden förhindrar vad som annars ses av många som en traumatisk tid i ens liv. Ni kan vara säkra på att så snart som ni passerar över så kommer era kära att vara där för att hälsa er och få er att känna er välkomna. Kanske den mest välkomna överraskningen är att du är ”hel” igen, och genom tankens makt även kan bli en ung person igen, full av hälsa och utan något av de problem du kanske hade på Jorden.

Jag är SaLuSa från Sirius och har idag berört livet i de högre dimensionerna som är långt ifrån vad du har upplevt på Jorden. Kan du förställa dig en tillvaro där, inom vissa begränsningar, du kan ”tänka” saker in till existens och därför behövs inte pengar! Det är kanske den mest betydelsefulla förändringen, men som nämnts härovan, möjligheten till en permanent god hälsa måste vara som musik i deras öron som har lidigt av dålig hälsa. Du har så mycket att se fram emot så gör ditt bästa medan du fortfarande är på Jorden. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelse.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge