Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 20 juni 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 20 juni 2014

Jag hälsar er igen och noterar att många fler av er vaknar till ökningen av vibrationerna. De introducerar er gradvis till de nya nivåerna som har etablerats allteftersom ni kommer djupare in i Fotonbältet. Resultatet är att ni upplever förhöjda sinnen av vad som händer runt omkring er, och ni börjar förstå Enheten som ni existerar i. Borta är de tider då ni kände er ensamma och isolerade, och nu kan ni uppskatta och känna de högre energierna som är mycket upplyftande.

Dessutom vidgas era medvetandenivåer, och med det kommer en större förståelse av högre nivåer av existens. Ni lyfts upp och bars med av de högre vibrationerna, och de själar som har utvecklats i en långsammare takt har svårt att hänga med. Men, som vi antytt tidigare, det kommer att bli en uppdelning av vägar, och detta kommer att placera själar på en nivå som passar dem för att möjliggöra det fortsatta framåtskridandet av deras utveckling.

Faktum är, mina vänner, att vad gäller er evolution så kan den inte stå stilla. Det finns också en drivande kraft inom er som omedvetet söker uttryck, och ni kommer alltid att sträva efter högre och högre nivåer av medvetande. Allteftersom ni fortskrider tillbaka till Ljuset så blir er resa mycket lättare och era mål blir allt tydligare. Tillsammans med er finns också andra själar som följer samma väg, och ni blir en Enhet av medvetande där alla blir Ett, fast ni behåller er egen medvetandenivå och individualitet.

Du kommer alltid att vara dragen till själar som har en liknande vibration som din egen, vilket gör att evolutionen är en mycket tillfredsställande bedrift. Emellertid är det så att du vid det nuvarande stadiet fortfarande letar efter vägen som du kan sätta fötterna på, så att säga, för att finna dina egna behov. Ditt öde och din framgång är säkrad, men du har ännu en lång väg att gå på din andliga resa tillbaka till Gudomen.

Som vi ser det är den nuvarande tiden den mest spännande för dig, för under lång tid har du lyft upp dig själv ur de lägre vibrationerna efter att du har övervunnit de många utmaningar du stått inför. Det har varit en resa som ibland säkert har testat dig hårt, men du har en drivkraft som gör att du går framåt hela tiden. Du har nu nått ett stadium då det jämförelsevis blir mycket lättare att gå vidare, Och du kommer inte att bli utmanad av de lägre dimensionerna hela tiden. Faktum är att du kommer att märka hur mycket lättare livet går vidare i harmoni med dina önskningar.

Du kan nu släppa allt som håller dig fast vid de vibrationer som inte längre tjänar ditt syfte. Från och med nu kommer du att höja dig snabbare och livet kommer att bli ett nöje, förutsatt att du inte behåller dina tidigare kontakter med situationer som har visat sig vara av negativ natur. Du utvecklas nu till en punkt när du kommer att bryta ditt umgänge med alla som inte är av Ljuset, för de tjänar inte längre ditt sanna syfte.

För en del av er kanske de uppgifter som ligger framför er verkar vara skrämmande, men tänk på att det alltid finns hjälp om du behöver det. Det finns verkligen obegränsade källor för hjälp, och det finns ingen situation som inte kan övervinnas. Dina framsteg följs hela tiden av de själar som befinner sig i de högre dimensionerna, och särskilt vid den här tiden, för din framgång är också viktig för deras utveckling.

Varje själ har otaliga hjälpare som täcker varje steg i din utveckling, för om du skulle misslyckas skulle förseningen också drabba deras utveckling. Ha dock ingen rädsla för det för din framtida framgång är säkrad. Oroa dig inte heller för andra själar du känner, för alla av er kommer att befinna er på den exakta nivån helt automatiskt, och det kan inte bli några misstag när det gäller detta.

Allt levande på Jorden utvecklas och går framåt, även om det går långsamt, men ni är vad man kallar centralpunkten som utvecklas mycket snabbt. Det är nog ett bra tillfälle att påminna er om att ni kom till Jorden genom att ni ”droppade ner” genom de olika nivåerna. Så när ni nu höjer er upp igen är det i själva verket så att ni återvänder till nivåer som ni en gång levde i innan denna speciella tid. Livet handlar helt om upplevelser och erfarenheter och så snart ni höjer er upp från de lägre dimensionerna kommer ni att ha mer att säga till om vart era framtida inkarnationer kommer att föra er.

Det är ett överflöd av liv överallt i Universum, och medan du vistats på Jorden har du varit isolerad som ett skydd för att förhindra störningar i din evolution. Det är sant att vissa utomjordiska arter har tillåtits att kontakta er under många århundraden, men deras närvaro har övervakats noggrant. De har fått tillåtelse att förändra er framtid genom sina handlingar, men bara för att ge er erfarenheter som har hjälpt er utveckling.

Som du kommer att lära dig i en inte alltför avlägsen framtid så har ni faktiskt hållits tillbaka från att utvecklas genom de Mörka tjänarna. Ni har skyddats från att avancera längre in till den verkliga Rymdåldern genom att ni inte har tillåtits dra nytta av de framsteg som förnekats er alla av dem som har hållit dem för sig själva. Så snart de är ur vägen för oss kan vi öppet träffa er och er utveckling kommer att ta ett jättesteg framåt.

Vi hoppas att du till fullo förstår innebörden av den period du är i, och om du kan stå vid sidan av och låta händelser framskrida så som de måste, så kommer allt att gå mycket bättre framåt. Naturligtvis kommer en del av er oundvikligen att dras in i dagens problem, och i så fall, ge helt enkelt tillstånd till vad som behöver göras för att föra er helt in till den Nya Tidsåldern. Ert ansvar under dessa sluttider kanske redan är känt för er, men om inte, finn en lugn period och gå in i dig själv och meditera på det, så kommer du helt säkert att komma till insikt om vad det är.

Om inte, håll ett öppet sinne och var förberedd för något nytt som kommer i din väg. Helt säkert kommer de flesta ljusarbetare att kallas för att göra sin del för att förändringarna skall komma till stånd. Även lite hjälper till att forma den större bilden som kommer att bli uppenbar nu inom en relativt kort tid.

Jag är SaLuSa från Sirius och gläds åt dessa tider när vi kan använda vårt inflytande för att förbereda er för den Nya Tidsåldern, som ni faktiskt nyligen har gått in i. Ni kommer att dra fördel av att ha upplevt förändringarna och ni är faktiskt privilegierade genom att vara här på Jorden vid denna tid. Det bästa ligger fortfarande framför er medan den nuvarande perioden är på något sätt labil på grund av förändringarna.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge