Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 4 juli 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 4 juli 2014

Även de av er som är medvetna om att tiden rör sig snabbare är överraskade över att den verkar gå ännu snabbare än någonsin. Detta i sig är en tydlig signal att förändringar fortsätter att snabbt ske som kommer att leda er vidare in till den Nya Tidsåldern. Så tvivla inte för ett ögonblick på att de Mörka sätter upp ett scenario som kommer att se slutet på den gamla tidsåldern. Det finns tecken för alla att se, men tyvärr är mycket få medvetna om dem, eller deras betydelse.

Generellt sett kan man kanske lägga märke till att den gamla stilen för ledarskap har ändrats. De som är ute efter personlig makt och rikedom kan inte längre lika lätt lura människor. Istället är de med ett mer moderat tillvägagångssätt, och med ärlig politik, accepterade och de kommer in i den här tidsperioden speciellt för att leda er framåt till ert avsedda öde. Den tredje dimensionen, såsom ni förstår den, stiger uppåt i vibration och kommer att bära dem som är redo för den. Ni har välförtjänt fått denna möjlighet att lämna de lägre vibrationerna för de högre.

När vibrationerna når en viss punkt så infinner sig Ascension eller Uppstigningen på ett ögonblick och alla själar som är förberedda för förändringen kommer att gå framåt. Vid denna punkt kommer du faktiskt att märka att du har varit föremål för förändringar som gör att du tar din plats i de nya vibrationerna. Du bör därför förbereda dig själv för en sådan upplyftning genom att rensa ditt ”sinne, kropp och ande”. För närvarande bär de flesta av er fortfarande något av de lägre energierna som ni har lockat till er själva genom många livstider.

Så, kära ni, det är nu dags att rensa era kroppar för alla dem som inte kan lyftas upp, och du kommer att ”känna” dem som behöver borttagning av något. Om dina kontakter med andra är hederliga och sanna så bör du kunna handla mot alla som om de är dina andliga bröder och systrar. Energin av kärlek för alla själar bör ges högsta prioritet i ditt liv, och du kan hjälpa dem genom ditt exempel på villkorslös kärlek. Ett av problemen som människor har är att de kräver så mycket från andra som ibland får dem att känna sig som slavar under deras krav och önskningar.

Sluttiden är exceptionellt aktiv med alla förändringar som sker. Kom ihåg att alla av dem i slutändan kommer att leda dig vidare till mer lugna tider när energierna som är av lägre vibration blir omvandlade. Ditt arbete är inte att försöka förändra andra människor, utan reagera positivt när det ges tillfälle. Tänk på att ni alla är kända för dem som bebor de andliga nivåerna och att du är vägledd längs den väg som du har åtagit dig att färdas på.

Den sista tiden är en stor utmaning för vissa själar, men längs den väg de har valt är hjälpen aldrig långt borta. Vi upprepar att du måste be om hjälp när det behövs, men ta inte för givet att den kommer så som du har tänkt dig. Omständigheterna kanske säger att det är ganska annorlunda mot din idé om det, och var säker på att det kommer att bli det bästa sättet som uppfyller dina behov.

Vi vet att den fråga som ofta dyker upp i ditt sinne är ”hur sköter jag mig”? Det faktum att din medvetenhet har höjts till den nivån visar att du sköter dig mycket bra. En sådan fråga skulle inte uppstå om du inte hade höjt nivån på ditt medvetande och förstod behovet av att fortsätta din utveckling. Det är svårt för vissa att acceptera detta, men när du står fast på vägen mot Uppstigning så blir du så säker på dig själv att du är opåverkad av det som sker runt om dig. Det, kära ni, är tecken på en själ som vet vart den är på väg och hur man kommer dit och redan är en bra bit in i Uppstigningen.

En sådan själ är en fyrbåk av Ljus på Jorden och drar oundvikligt till sig många andra själar. Tro oss när vi säger att ditt Ljus är magnifikt och ofta sträcker sig längre ut än du tror. Då raden av Ljusarbetare växer så växer också deras påverkan och förmåga att dra allt mer ljus till Jorden. Ni är vanligen vad som kallas de ”obesjungna hjältar” som gör ert arbete med hängivenhet och kärlek utan att söka efter erkännande för vad ni gör. Ni kan dock vara säkra på att genom att lyfta upp era vibrationer så banar ni vägen till de högre dimensionerna. Det är i sig själv en värdig belöning för era prestationer.

Du kommer inte att bli förvånad när du får veta att många av er är från våra skepp och redan medlemmar i den Galaktiska Federationen. När en höjdpunkt nås under en själs utveckling, sådan som din nuvarande position, så väljer de ofta att återvända till Jorden för att hjälpa andra i deras utveckling. Ibland handlar det om att uppfylla ett löfte som getts i en annan livstid eller också kan det vara av karmisk karaktär. Vi är medvetna om hur det är att befinna sig i en jordisk inkarnation och det är därför vi känner igen din tro på och din önskan att hjälpa andra. Vi vill påminna dig om, såsom nämnts tidigare, att det är alldeles normalt för själar som har utvecklats att hjälpa andra som ännu inte nått sin nivå.

När allt kommer omkring så är ”Alla Ett” och det är önskvärt och verkligen viktigt att själar som är höljda i mörker får hjälp att hitta Ljuset ännu en gång. I den större bilden behövs också hjälp i olika tävlingar och även för hela nationer om de behöver finna en ny riktning. Det handlar ofta om speciella själar med den erfarenhet som krävs, och vi behöver inte gå längre än till att nämna Barack Obamas roll. Han har precis fått möjligheten att följa sin plan att skapa fred i världen efter att han har kämpat mot den mäktiga oppositionen som har gått emot honom under så lång tid.

Vår närvaro runt er Jord är er försäkran och garanti att allt kommer att fungera till er belåtenhet, och vi kommer inte att tillåta de Mörka tjänarnas möjligheter till försening av saker och ting längre. Deras handlingar har noga övervakats hela tiden och vi har befogenhet att ingripa om det är nödvändigt. På grund av att vi kan se den större bilden så kan vi föregripa varje försök att skapa svårigheter som skulle försena er utveckling, eller era framsteg längs er valda väg.

Ni är alla inne på upploppet och slutet är i sikte. Era medvetandenivåer öppnas upp och ni kommer att upptäcka att er förståelse för de högre nivåerna ökar. Ni blir mer självständiga och oberoende allteftersom ni hittar svaren inom er och har då mindre behov av att konsultera andra.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan påstå ganska bestämt att ni är på gränsen till många spännande förändringar, men förvänta er inte för mycket för snart. Håll er fokuserade på målet oavsett vad som sker runt om i er värld och allting kommer att bli bra och uppfyller era förväntningar.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge