Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 25, 2011

SaLuSa, May 25, 2011

Det finns tecken runt omkring er som visar på hur närliggande Avslöjandena är, och när den senaste information är menad att komma ut så kommer man att finna sätta att uppnå detta. Till och med era Mörka Tjänare läcker avsiktligt ut hemligheter när de känner att de är i deras intresse, men det är ibland enbart för att förbereda er för en av deras attacker under falsk flagga. Helt klart så sprider de regelbundet felinformation för att förvirra dem som säker sanningen. Lita på er intuition för vid det här laget bör ni vara medvetna om deras taktik, och om ni är välinformerade så har ni en bra idé om vad ni skall sätta åt sidan. Scenen är nu satt för att Avslöjandena skall komma ut, och våra allierade är redo att driva igenom det vid första bästa tillfälle. Så efter mycket väntande så är händelsen som kommer att ”sjösätta” uppenbarelserna om oss redo att sätta segel. Mycket känns redan till om oss, men för majoriteten av folket så kommer vår berättelse att orsaka ytterlig förvåning och misstro. Sanningen måste dock komma ut och kan inte hållas tillbaka längre, sekretessen och förnekandet om oss har pågått under alltför lång tid. Ju mer som är känt då det gäller oss desto lättare kommer det att bli att uppnå ett allmänt accepterande av vår närvaro. Vi kan sedan organisera de många förändringarna som måste äga rum utan fler förseningar.

Energierna fortsätter att nå er från många källor från utom Jorden och de hjälper både er och Moder Jord att höja sig upp mycket snabbare än någonsin tidigare. Objektivet för allt som händer är att fokusera er på Upplyftningen, och se till att förberedelserna är i linje med era behov. I det avseendet är vi helt nöjda, då trots de mörka Tjänarnas förhalningstaktik så är allt på god väg att bli utfört som planerat. Ljuset är i kontroll och tillåter saker och ting att finna sin egen väg framåt, men alltid med sluttiderna i tankarna. Våra aktiviteter är dirigerade mot att uppnå framgång utan behöva ingå i någon form av konfrontation med de mörka Tjänarna. Med vår standard och med vår långt mer avancerade teknologier så är de onödigt. Vi kan vara stadiga och använda vår gudomliga auktoritet när tillfällen kallar på det. Så var snälla och acceptera att oberoende av vilket scenario som presenteras för er så är vi fullt medvetna om vad som händer och i kontroll.

Er civilisation fortsätter att se hur ineffektiva ansträngningarna är som har gjorts för att förhindra förändringar på Jorden. Renandet kan inte stoppas då det är helt kritiskt, men som vi har informerat er vid många tillfällen så tillåts vi att lindra effekterna på er. Under senare år har vi varit aktiva då det gällde oljeutsläppet i Mexikanska Bukten, och också jordbävningen och tsunamin i Japan. De enda själarna som har gått bort som ett resultat av sådana händelser har arrangerat det som en del av deras livsplan. Vi vet att den tanken nästan är otrolig, men transformationen är snabb och någon rädsla som uppstår vid tillfället bortförs då de anländer till Nirvana. Döden är inte som många ser det och ni återförenas snabbt med era kära.

Så vad bör ni göra då ni inväntar de oundvikliga förändringarna. Vi skulle föreslå att försöka att hålla era tankar på de kommande fördelarna och fokusera absolut på Upplyftningen. Det kommer att finnas distraktioner under en tid, men när vi kommer inför er, så kommer er uppmärksamhet att riktas mot positiva förändringar och ni kommer att kunna delta på något sätt. De bland er med kunskap om oss kommer att kunna assistera andra med att ta åt sig vad som händer. Det finns i själva verket ingen anledning till varför ni inte gör det nu, då vi värdesätter er hjälp och därför uppmuntrar er att vara öppna om saker och ting. Även fast det kommer en tid då vi talar till massorna så betyder denna personliga kontakt så mycket mer. Det hjälper om alla människor börjar att har ett öppet sinne om vad de hör och ser, och inte drar förhastade slutsatser. Det finns fortfarande de som har starka uppfattningar och som inte kan acceptera vår närvaro, och kommer att vägra att tro på anledningarna till varför vi kommer till er. Det kommer att ta tid för att uppmjuka deras inställning och skapa acceptabla svar som kommer att hjälpa dem att känna sig lediga då det gäller oss.

Utan tvivel så förstår ni varför er val av fri vilja är ärad så noga. Till och med Gud påtvingar inte Guds vilja på er, men det finns lagar på plats om skada orsakas andra, eller blandar sig i deras fria vilja. Men när ni utvecklas och sätter sikte på att återgå till de högre dimensionerna så kommer ni att lära er att ett stadie infaller då ni gladeligen accepterar Guds Vilja. Det blir det mest naturliga och önskvärda avancerandet, då ni blir en Varelse av Ljus. Er nuvarande uppgift är att ta detta gyllene tillfälle som lockar för att lämna dualitet för alltid. Det är bara ett litet steg framåt i tidssammanhanget såsom ni förstår det, men en enormt viktig erfarenhet som kommer att ge fördelar till många själar i framtiden. Här är ni nu och så nära ett kvantum steg framåt, som ni har förberett er för sedan ni påbörjade den långa resan från ut ur mörkret. Det är kanske lika väl att ni inte kommer ihåg detaljerna av varje livs erfarenheter sedan den tiden. Allt som är viktigt nu är era omedelbara ansträngningar att hålla ert fokus på Upplyftningen, då det kommer att förändra er bortom era förhoppningar.

Vi från den Galaktiska Federationen hjälper er att sluta gapet mellan vad ni nu är och vad ni kommer att vara när ni uppnår fullt medvetande. Ju snarare som vi kan bjuda in er att förena er med oss som jämlikar, desto snabbare kan vi gå vidare till nästa resa som tar oss till andra Galaxer och Universum. De förefaller att inte ha något slut, då det inte finns något slut på skapelsen som vi ser det. Kan ni tänka er de oräkneliga möjligheterna som ligger inför er, då det inte finns någon gräns på de äventyr som ni kan göra? Liv finns överallt runt omkring er vid olika stadier av utveckling, och det är vår roll att tjäna andra som liksom ni genomgår de olika dimensionerna. Det är spännande och berikande och inte på något sätt pådyvlat er. Vi är när allt kommer omkring inte den enda organisationen som finns på vår nivå. Men vi är dock av en storlek som ni kommer att finna som otänkbar, med många miljoner av personal. Ja, de är alla upplyftna Varelser och de skulle i annat fall inte tillåtas att förena sig med oss.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag glad att notera att Ljuset ökar på Jorden. Det bådar väl för era sista steg mot Upplyftningen, och det är er försäkran att det kommer att nås som planerat. Vi älskar er och er stora intention att avsluta er tid på Jorden med en seger över de mörka Tjänarna.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge