Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 27 februari 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 27 februari 2015


Ni lever i dramatiska tider när förändringar kommer att ske mycket snabbt. De kommer att introducera er till den Nya Tidsåldern som så småningom kommer att förändra i stort sett alla aspekter av era liv. De kanske tar tid på sig att yttra sig, men de är redan i full gång med att ta form eftersom den gamla uppsättningen håller på att falla isär. De var speciellt avsedda att hålla er i mörker och hindra er från att förverkliga er sanna potential.

De Mörka tjänarna dolde med avsikt sanningen om ert sanna arv, men den tiden närmar sig nu sitt slut och de själar som är upplysta leder vägen framåt. Det betyder att de som inte kan befria sig från sitt gamla trossystem kommer att bli mer isolerade. Det finns ingen skam eller vedergällning för dem, men det innebär att deras nästa erfarenhet kommer att vara en fortsättning på vad de redan valt. Var säker på att många hjälpare är med sådana själar och uppmuntrar dem att ha viljan att lyfta sig upp. Eftersom tiden är en illusion spelar det ingen roll hur lång tid det tar för dem att vakna upp.

Begränsa inte din vision av framtiden för detta är en tid då allting är möjligt. Öppna ditt hjärta för Ljuset och låt din kärlek omfamna alla själar, för i verkligheten är ni alla Ett. Den största lärdomen du kan lära dig som är viktigast för din framtid är förlåtelse och den bör inte vara begränsad på något sätt alls. Alla själar har vid olika tillfällen upplevt både Ljuset och de mörka energierna för att få den erfarenhet som behövs för att utvecklas. Så när du ser andra själar idag, kom då ihåg att de arbetar på att förlösa karma som deras roller kanske spelar ut i både det ljusa och det mörka. Om man dömer dem görs detta utan full förståelse av de problem som är involverade och det bästa är att helt enkelt sända en sådan själ din kärlek.

Framtiden kommer att få se framväxandet av själar som redan har utvecklats och som kommer att hjälpa andra att höja sig. Du kan därför ha fullständig tro på det, för framtiden är säkrad och avsedd att ta dig in till den Nya Tidsåldern. Den nya cykeln kommer att snabbt flytta dig in i de högre vibrationerna och frid och förnöjsamhet kommer snart att komma till er alla. Det kommer en tid då du inte längre kommer att hållas tillbaka av de Mörka tjänarna, som kommer att ha tagits bort från Jorden då.

I själva verket kommer ingen själ att kunna flytta in i de högre dimensionerna såvida de inte är av de högre vibrationerna. Alla dessa framsteg är planerade för er, men ha tålamod och tillåt tiden som behövs för att manifestera dem. Vi berättar helt enkelt de goda nyheterna för att lyfta upp er andligt sett, eftersom vi vet att många av er är trötta och väldigt angelägna om att gå vidare. Er frigörelse från de lägre vibrationerna kan inte längre ifrågasättas, så misströsta inte utan fortsätt framåt på ett positivt sätt.

Vi är fullt engagerade i att hålla de Mörke tjänarna i schack när de försöker med sina sista försök att förstöra vår plan. Vi är alltid ett steg före dem och vet när de planerar att skapa förödelse. Nu när de inser att deras tid är nästan slut har deras tankar gått över till att fly från konsekvenserna av deras handlingar, men det finns ingen realistisk chans att detta skall inträffa. De kommer att få se att deras rymningsvägar är blockerade och att de får stå för konsekvenserna av sina handlingar. Då refererar vi inte till de idéer om vedergällning som människor har utan en uppmuntran och hjälp för att återvända till Ljuset. Det är sällsynt att själar vänder ryggen åt en möjlighet att förändra sitt sätt, men om så är, är de skapare av sitt eget öde och deras liv kommer att avslutas.

Ni kan vara säkra på att så snart situationen på Jorden är sådan att vi kan röra oss fritt bland er så kommer vi att ta en öppen kontakt med er. Våra planer är gjorda och redo att sätta i verket så att, som ni säger "kusten är klar", och vi kan påbörja vårt arbete med er omedelbart. Vår prioritet är att börja med de åtgärder som krävs för att åstadkomma globala förändringar så att alla valutor gradvis uppdateras till lika värde. Alltför länge har några valutor varit undervärderade och de är i toppen på vår lista. Guldstandarden kommer också att återupprättas och sätter stopp för de ändlösa förändringarna i valutans värde. Sådana åtgärder kommer att återuppliva marknaden och ett stopp kommer att sättas för spekulation.

Vi hjälper redan nu Moder Jord med att stabilisera och rena planeten, och så småningom kommer den att bli så ren och oklanderlig och vacker som den ursprungligen var. Det finns så mycket som är planerat för att återställa Jorden och vi deltar aktivt därför att vi har en överlägsen teknik att göra detta. Det kommer att bli förändringar samtidigt över hela Jorden och ni kommer att bli förvånade över hur snabbt de utförs. Vad det än är för problem ni har nu så kommer de att blekna i bakgrunden när vi fullt ut kan påbörja vår plan. Naturligtvis kommer vissa aspekter i arbetet att involvera er alla vid olika tidpunkter när vi önskar att ni deltar tillsammans med oss. Så, kära ni, känn er inte nedslagna över den uppenbara långsamheten i förändringarna, för det är så mycket som händer som ni inte känner till idag.

Vid olika tidpunkter har vi klivit in och satt stopp för åtgärder som avsåg att orsaka skador, och som vi nämnt tidigare, har hindrat vad som skulle ha varit en total förstörelse av er Jord. Så tvivla inte på att vi kan använda krafter som ligger bortom förmågan hos de Mörka tjänarna och stoppa dem från att skapa en allvarlig incident. Alltför många gånger har ni fått utstå deras nåd, och vi har inte kunnat ingripa på grund av karma, men även då har vi minskat effekten av deras handlingar. Vi är inte, som ni kanske skulle uppfatta det, en galaktisk armé utan mer som er polismakt som försöker förhindra att brott sker.

Jag är SaLuSa från Sirius och som alltid glad att ha den här kontakten med er. Det finns andra kontakter över hela er värld så att nyheterna som vi meddelar er kan bli kända för ett större antal av er. Tiden går fortfarande framåt med ständigt ökande hastighet och ni bör gradvis bli medvetna om det. Slutligen kommer ni att återvända till en existens med "ingen tid", precis som ni var för eoner sedan, och innan ni lämnade de högre rikena. Vår enorma Kärlek och Ljus och våra bästa önskningar går till er, var än ni är.


Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge