Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 20 februari 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 20 februari 2015


Sedan någon tid tillbaka nu har energin från de högre rikena haft mer inflytande och en större roll i era liv. Det kommer att gradvis öka när de nya och gamla energierna blir mer tydligt definierade. De omvandlar mer av de lägre energierna och tar således bort deras förmåga att hålla tillbaka Ljusets framfart. Faktiskt kan man säga att ni har vänt runt hörnet och ingenting annat än framgång ligger framför er.

Under tiden kan det tyckas för er att ingen skillnad finns i många avseenden, men positiva förändringar sker över hela världen. De gamla separatistiska sätten att leva är inte längre acceptabla och folk vaknar upp till det faktum att som en mänsklig ras bör ni arbeta tillsammans för det goda för alla. Alltför länge har de med egna intressen låtit er konkurrera med varandra och har kunnat föreviga känslan av individualism snarare än ömsesidigt samarbete.

Dock vaknar ni alla upp nu och inser att som En ras är det i ert intresse att arbeta för varandra. Vi märker att när det gäller viktiga frågor så kommer ni ivrigt tillsammans och presenterar en mäktig, förenad kraft för det goda. Så, kära vänner, tro inte för ett ögonblick att era ansträngningar för att skapa en varaktig fred på Jorden är utan värde. Ni uppnår mycket mer än ni tror, och vi uppmuntrar er till att göra allt i er makt att sprida Ljuset.

Det betyder inte att ni skall placera det framför människor som inte är redo för det utan att ge lite mer dit där ni vet att det blir väl mottaget. Se dock till att du talar sanning, så som du förstår den, för du vill ju inte öka på den felinformation som sprids. Allteftersom tiden går kommer mer direkt information att ges till er och successivt kommer en klarare bild att tona fram. I det förflutna kunde sanningen om saker och ting endast presenteras på ett sätt som folk kunde förstå och man måste vara försiktig för att det inte blev för detaljerat eller komplicerat. Det har naturligtvis också varit svårt att finna ord för att beskriva någonting som inte existerade för dem. Nu har emellertid era egna vetenskapliga framsteg flyttats fram i en häpnadsväckande takt och det är inte längre så svårt som det brukade vara.

Er evolution har gått framåt med stormsteg och även om sanningen i stort sett hålls dold för er är era vetenskapliga framsteg långt före det som redan avslöjats. Ni har redan förmågan att resa i rymden till Månen och har etablerat anläggningar på Mars som är långt mer avancerade än vad som är allmänt känt. Emellertid önskar vi se fredliga ambitioner uppnås och detta är omöjligt medan de Mörka tjänarna fortfarande är inflytelserika. Vi kan med säkerhet säga att en sådan situation kommer att förändras och er framtid är destinerad till att bli en där ni möter era motparter bland stjärnorna. Då, och endast då, kan du förvänta dig att ta din plats tillsammans med dem och gå vidare i Ljuset.

Ni har kommit en lång väg för att nå den här punkten i er evolution, och ni kan med rätta se det som en belöning för er trohet till sanningen och spridningen av ljuset. På Jorden har ni haft en tendens att utvecklas genom de största svårigheterna då de Mörka tjänarna har varit fria att göra vad de än önskade för att stoppa er från att finna ut sanningen om er själva. Dock är sanningen det kraftfullaste verktyget som kvarstår, trots försök att snedvrida och utrota den.

Fler och fler själar vaknar nu upp och är en stor kraft, för det goda har vuxit och vägleder dem mot sanningen som har hållits dold för er. Som alltid, och ganska naturligt, dras ni till själar med en liknande vibration, särskilt då de kanske kan hjälpa med ert framtida framåtskridande. Ni har ett mycket träffande talesätt som säger: "När eleven är redo så dyker läraren upp". Och det är så man stadigt utvecklas i en takt som passar ens utvecklingsstadium. Så oroa er inte för er personliga utveckling för saker och ting kommer att utvecklas på rätt sätt och när tiden är den rätta.

Ni kan inte ha undgått att märka att mörka hemligheter alltmer kommer fram i ljuset och hur mycket som de inblandade än försöker kan de inte hålla tillbaka sanningen. Den här perioden har talats om tidigare och att det som var dolt kommer att avslöjas. Man kan säga att detta är en tid när Ljuset inte kommer att lämna en enda sten ovänd.

Om människor tar sina hemligheter med sig när de passerar till andra sidan så gör inte det någon skillnad, för varenda själ måste möta sanningen om sitt liv. Oavsett vad ni kanske tänker nu så kan ni inte dölja någonting i de högre dimensionerna, för som ni redan vet så är det bara sanningen som kan existera i Ljuset. Så om du har några mörka hemligheter, tänk då på att det kan vara bättre att skapa frid inom dig nu hellre än senare.

Försök att, som ni kanske säger ibland, "hoppa iväg lite före gänget" och lämna ditt liv som du förstår det när du är i Ljuset. Behandla alla själar som likvärdiga, för bakom det yttre hos en person som du ser finns en själ precis som du och som för eoner sedan kom från änglarnas värld. På Jorden spelar varje själ en roll som medlem av den mänskliga rasen och är klädd i en kropp som tjänar sitt syfte i enlighet med var de lever.

Dessutom kommer den att bli genetiskt försedd med vad som behövs för att agera ut sin roll på Jorden. Så döm inte andra utifrån hur du "ser" den personen utan titta på dem som en medresenär som har de erfarenheter den behövde för att utvecklas. Vi tvivlar inte på att en del av er kommer att fråga er varför, om de alla ursprungligen var änglar varför har de då inte mer Ljus nu.

Svaret är att i de lägre vibrationerna som den nuvarande 3e dimensionen ni befinner er i, så är det svårt att föra igenom de högre nivåerna av Ljus.

Emellertid är ditt mål och syfte att föra igenom mer ljus för att öka din vibrationsnivå. Vid någon punkt i en nära framtid kommer du faktiskt att lyckas med det, och som ett resultat bli redo att stiga upp till de högre dimensionerna. Så snart du är redo kommer du att lyftas upp, men du kan fortfarande besöka de lägre dimensionerna för du kommer att kunna sänka dina vibrationer för att göra det.

Jag är SaLuSa från Sirius och detta är den mest angenäma tiden när vi ser Ljuset utgå från Jorden när det blir allt starkare. Fortsätt med det goda arbetet och vet att vi alltid är med er, skyddar er och hjälper er när det behövs. Som alltid lämnar jag er i Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge