Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 6 mars 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 6 mars 2015


Jag för med mig hälsningar från de Galaktiska styrkorna som följer era framsteg med största intresse och som följt er under många liv. Dock har vårt engagemang med er aldrig varit mer intensivt än det är nu när ni närmar er slutet av era erfarenheter i det gamla paradigmet. Vi har kommit en lång väg tillsammans och vi beundrar er beslutsamhet att hålla fast vid era uppgifter och uppnå seger över de Mörka tjänarna. Det faktum att ni redan nu har vunnit den striden betyder inte att ni inte har mer arbeta att utföra. Tyngdpunkten ligger nu på att behålla er position inom de högre vibrationerna.

De är er framtid och också ett skydd medan ni håller er fokuserade på er nuvarande roll med att assistera Ljuset. Vi har talat tidigare om er förmåga att stå inom ert eget Ljus och inte bli påverkade av något som sker runt om er. Nu när ni har kommit så här långt har ni skapat en aura som är potentiellt ointaglig, men det beror på er själva att kunna hålla den intakt. Det betyder att inte bli distraherad eller vilseledd av några försök att leda er uppmärksamhet på annat håll. Behåll ert lugn inför situationer som är ett test på er styrka, för det är den utmaning ni står inför.

Kom ihåg att ni har gått igenom prövningar och vedermödor som den tredje dimensionen har kastat på er under alla år. Ni har vunnit slaget, men ni måste fortfarande lyfta upp er själva till de höge dimensionerna. De Mörka tjänarna kommer att göra sina sista försök att distrahera er, men med lite ansträngning bör ni kunna övervinna dem. Vid det här laget bör ditt uppvaknande ha gjort att du kan se bortom programmeringen som har tryckt ned dig så att du kan se bedrägerierna som har placerats på dig.

Vi säger igen att du är långt större än du kan föreställa dig, eller har blivit ledd till att tro. Du är i verkligheten en fantastisk Ljusvarelse, något som du kommer att bli ännu en gång när du sammansmälter med ditt Högre Jag. Så säg till dig själv att du har den fulla potentialen att vara stor ännu en gång och ingenting är bortom dina möjligheter. Alltför länge har du arbetat under intrycket att du är en obetydlig varelse och du har lidit av konsekvenserna av detta. Nu börjar du förstå varför du har hållits tillbaka genom de Mörkas handlingar, men nu har deras makt minskat och du återfår din.

Medan du sprider Ljuse och vi som alltid håller ett vakande öga på dig och inte kommer att tillåta någon inblandning i dina framsteg som kommer att påverka resultatet. Vi kan göra mycket som förhindrar varje försök att försena eller ingripa i ditt arbete, och du är ofta omedveten om sådana försök. Tänk på att den sista tiden är sådan att mängder av karma från oavslutat arbeta nu spelas ut. Ofta är det lämnat kvar till den sista perioden därför att när du har höjt dina vibrationer så är din förmåga att ta itu med olösta problem så mycket större. Förringa inte er själva, ni har enorm potential och genom att projicera en sådan uppfattning stärker ni er själva.

Lagen om Attraktion är kraftfull och en sann verklighet men den fungerar på ett sätt som du kanske inte inser. Du måste vara positiv hela tiden för en negativ attityd kommer att dra till sig mer av samma sort. Genom att bekräfta i affirmationen att du kan göra något, istället för att be om hjälp att göra det, så kommer du att avancera mycket snabbare. Resultatet kanske inte alltid händer så snabbt som du skulle vilja, men det kommer i god tid.

Gud spelar inte något spel med dig men det finns andra varelser som av olika själ kommer att maskera sig som Gud och försöker leda dig i en annan riktning. Dina intuitiva krafter bör göra dig misstänksam för sådana entiteter, särskilt om du lockas av attraktiva förslag. Dock, om du har kommit tillrätta med ditt ego bör du känna igen försök att vilseleda dig. Till den dag då du har fult återvänt till Ljuset kommer du att stöta på olika hinder på din väg vid olika tidpunkter. Var uppmärksam och vet att Gud och de Högre Varelserna spelar inget spel med dig, och de ar bara kärlek och du kommer att känna igen dem genom deras Ljus. Du har kanske varit avskuren från oss, men nu när de slöjor som har dolt sanningen tagits bort så kommer du att gradvis återfå full förståelse. Var redo att lära dig den större sanningen om dig själv och var redo att ta din plats bland oss.

Vissa själar är inte redo att lära sig sanningen om er existens, och absolut inte om er förflutna historia, men det håller inte tillbaka deras framsteg. De kommer att styras till en väg som kommer att ta dem framåt och lektioner kommer att ges till dem, oavsett hur lång tid det tar. Det är därför vi ber dig att se ljuset i alla själar och aldrig döma dem i förväg, för du vet inte vilka utmaningar de har tagit på sig.

Att komma ut ur mörkret och in i Ljuset är en kraftfull erfarenhet och själar som gör det behöver medkänsla och hjälp för att lyckas och bli framgångsrika. Har du inte fått höra av den stora läraren Jesus att vara försiktig med vad du säger, för du kommer inte att veta när du är i sällskap med en änglavarelse. Om du behandlar alla människor med respekt och vänlighet så kommer du att göra ditt bästa för dem och dig själv.

I verkligheten är livet inte komplicerat, men i din nuvarande dimension finns en kontinuerlig kamp med de lägre vibrationerna. Hela tiden finns där en potentiell utmaning som kanske fångar dig när du inte är på din vakt, ändå är du stark i din tro på att de inte kan orsaka dig någon skada. Det finns bara den stora kraften som är oföränderlig och ovanför allt, och det är Kärlek, och allt du behöver göra är att segla igenom dina upplevelser och erfarenheter.

Älska varje själ och om deras uppträdande är sådant att du tycker att det är motbjudande så behöver du ju inte starta en vänskap med dem. Ni har ett talesätt: "om du inte kan säga något gott om någon så säg ingenting dåligt", och det är ett bra sätt att leva. Lika attraherar lika, som ni säkert vet, och du bör redan ha en cirkel av vänner omkring dig som du är i harmoni med.

Vi i den Galaktiska Flottan är redo att anlända på Jorden inom kort tid efter att ha fått kommandot till det. Så var säkra på att det inte blir någon försening från vår sida så snart situationen är sådan att vi tryggt kan besöka er. Ni måste förstå att vi inte vill störa era framsteg. Men vi kommer att följa order som ges till oss angående er förbättring. Var så säkra på att vi är här för er och ser framåt emot att få möta er under fredliga och fridfulla omständigheter.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag representerar de Ljusa krafterna som bryr sig om er. Jag sänder er Kärlek och de bästa lyckönskningar om ett framgångsrikt slut på er resa.

Tack SaLuSa.Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge