Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 24, 2010

SaLuSa, November 24, 2010

Dagliga händelser runt omkring världen visar att förändringar är nödvändiga, då det gamla paradigmet spelar ut sitt sista försök att dirigera människors liv. De nya energierna skapar dock en ny väg som föds trots svårigheterna. Det är kraften av tanken som formar dem till ett nytt paradigm, vilket lovar att infria vad som behövs för att bryta loss från allt som nu felar och inte längre tjänar era bästa intressen. Ledarskapet i många länder är nu oförmögna att stå emot förändringarna, och kommer att finna att de inte längre kan gå vidare så vida de inte reagerar på vad som behövs. Det finns en kraftig rörelse inom folket som kan se det brådskande behovet för ett nytt sätt gentemot livet, och driver fram introduktionen av förändringar som kommer att tillåta att det händer.

De bland er som är medvetna om potentialen för förändringar leder dessa rörelser, vilkas öde är att hjälpa till med att de manifesterar. Det är väsentligt att ni driver fram en rörelse i den rätta riktningen, så att era energier och resurser inte är förspillda. Som alltid, vad som fokuseras på är vad som kommer att manifestera. Med andra ord så visualisera de resultat ni söker och låt Ljuset uppnå det på bästa möjliga sätt oberoende av omständigheterna. Det kommer att ge oss och andra källor av Ljus en fri hand med att hjälpa er utan det kan ses som att vi blandar oss i er fria vilja. Det är så viktigt, även om vi planerar det med det gudomliga ledarskap som vi har fått. Närmast ligger vägen mot Upplyftningen, och alla handlingar vi gör är för att öppna upp det så att det finns ett större medvetande om det. Det kommer inte att ta så lång tid innan det kan ses att slutet inte blir en katastrof, som en del ser framför sig. Det kommer att bli en underbar möjlighet till att kliva upp och ut ur kaoset, in i en period av relativ lugn och frid. Det kommer att göra det möjligt för planen för den nya Människan startas, med ett upplyst medvetande om vad som krävs. Vid den tiden kommer vi att ha gjort en öppen kontakt med er, och motståndet till vår närvaro kommer att tystats ned med hjälp av en förståelse av vårt gudomliga uppdrag.

Oberoende av hur framtiden ses så kommer det en tid då sanningen kommer ut och det blir upp till var och en hur de tar emot det. Fakta kommer ej att kunnas förnekas, men vi kommer att pådyvla er dem. Om folk förskjuter det så kommer de fortfarande att kunna följa en annorlunda väg som de väljer. Faktum kvarstår dock att runt omkring så kommer de att se och uppleva förändringarna som alla andra. Vad som kommer att vara annorlunda för dem är på vilket sätt som de ser ”slutet” äga rum. Emellertid, vad som inte kan ändras av någon grupp är er Upplyftning tillsammans med Moder Jord. Detta är gudomligt förordnat och kommer att äga rum såsom planerat, och kommer att fortsätta långt efter att dualitetscykeln har tagit slut. Evolution fortgår alltid och i själva verket har ni precis bara påbörjat er resa tillbaka till Källan av Allt Som Är.

I sin helhet så vad ni är på väg att uppleva är ett oförglömligt tillfälle, vilket kommer att lyfta er upp och ur de konflikter och turbulens som ofrånkomligt kommer med dualitet. Man kanske kan säga att det var i själva verket dess ändamål då ni ingick i kampen mellan Ljuset och mörkret. Undermedvetet visste ni alltid att Ljuset skulle segra, men mitt upp i det förlorade ni kontakten med ert sanna Självt. Tidvis så var det svårt att finna Ljuset, men det har kommit tillbaka i tid för att kontrollera ödet för er planet. Det var alltid planerat på detta sätt, men som ni nu börjar förstå så kunde det ha varit annorlunda med er gåva av fri vilja. Som tur är så har ni överträffat er själva i er uppgift att föra Ljuset till Jorden, och ytterligare ett misslyckande har undvikts. Ni kommer att bli den första civilisationen som till slut övervinner mörkret. Allt som nu återstår är för oss alla att komma samman och fullborda de slutliga förändringarna, vilket snabbt kommer att för bort de sista resterna av mörkrets välde. Var förvissad om att ingen utomstående kraft annan än Ljuset kommer att kunna blanda sig i ert öde.

Tuffa tider ligger framför er, men det kommer att bli kortvariga då ledarna i världen inser att det är i ert och deras intresse att förena sig med oss för att ta sig an era allt större problem. Som ni är medvetna om så har planen för att hantera dessa problem länge funnits på plats och den är redo för att lösa alla era behov. Våra resurser är outtömliga och vi har nu millioner av skepp till vårt förfogande. Ni kan då förstå att tidsperspektivet inte ger oss något problem. Helt klart så vill vi påbörja vårt gemensamma tillvägagångssätt för att få igång de olika projekten, och litar på våra allierade på Jorden att först utföra deras uppgifter. De har handlat å våra vägnar och satt upp vad som behövs för att gå vidare. På det ena eller andra sättet så kommer vi snart att vara redo att ta ett stort steg framåt, men vi ber er återigen att vara tålmodiga, då tillfället kräver att tidpunkten är absolut rätt.

Utför era dagliga bestyr med försäkran om att vad som än händer så är det en del av kollapsen av de gamla sätten. Var också förvissade om att ni inte kommer att ombes att vänta värst mycket längre, innan förändringarna utfärdas. Vi vill absolut inte förlänga pinan som en del av er upplever, men ta det lugnt med vetskap om att det hela snart tar slut. Ni kan inte än helt tänka er hur långtgående förändringarna kommer att bli, och inom kort kommer allt på er Jord att vara helt annorlunda. Naturligtvis så kommer inte de slutliga förändringarna att genomföras förrän ni har lyfts upp och ingått i de högre dimensionerna, och vi har indikerat att vad ni ser framför er är en pågående process. Förändra er måste ni göra då ni byter väg till Ljusets väg och lämnar dualitet bakom er. Det kan inte göras utan er medverkan, och det kommer att bli en unik och härlig upplevelse.

Livet går vidare som alltid, och ert bidrag till det då ni sprider Ljuset runt omkring kommer att lätta problemen som många av era medresenärer har. Ni kan ge stöd där det behövs, och allt ni kan göra för att skingra rädsla kommer att stärka Ljuset och förneka mörkret sådan energi. De främjar rädslan och använder det mot er, då det är deras starkaste vapen. Kom ihåg att det är Kärlek och Ljus som för styret av Illuminati till ett slut, och ni kan alla hjälpa till i det avseendet. Varhelst ni träffar på dessa mörka energier så skicka ut ert Ljus och välsigna de själar som har fastnat i det. Alla reagerar på energin från kärlek och det kan till slut nå de mest hårdsinta.

Jag är SaLuSa från Sirius, och helt förtjust men inte förvånad att ni under press har visat en sådan beslutsamhet och styrka. Välsignelse av er alla!

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge