Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 26 september 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 26 september 2014

Det finns nu två tydliga grupper av själar på Jorden, och dessa representerar dem som har öppnat sina medvetanden till sanningen om sitt väsen och de som sitter fast i de lägre vibrationerna och gör lite eller inga försök att förstå sin position. Tills dessa senare själar börjar vakna upp till sitt sanna jag kommer de att fortsätta med att bara tro på vad de ser framför ögonen.

Vi kan dock inte fördöma sådana själar på något sätt, och vi gör justeringar för dem som kontrolleras av sitt ego. Det är bara erfarenhet som kommer att medföra en förändring i deras medvetande, när någon börjar ifrågasätta meningen med livet. Sanningen kommer till alla vid en given tidpunkt och denna period på Jorden är den idealiska tiden för att ta upp frågor om livets mening. För dem som inte har någon form av tro är det en mycket svår tid eftersom de frågar varför en kärleksfull Gud tillåter sådana grymheter som nu äger rum.

Många förstår att då Gud är bara Kärlek så tillåter han sina barn att ha friheten att uppleva vad de önskar, men de missar ofta att förstå att de också är ansvariga för resultatet. Ni har ett uttryck om att ”som man bäddar får man ligga” och det sammanfattar hur man skapar sin egen framtid. Fri vilja är en underbar sak, men man måste lära sig hur man hanterar den utan att blanda sig i den fria viljan hos en annan själ.

Människan har stora svårigheter med att förstå begreppet att ni alla är Ett, och därför vad ni gör mot andra gör ni mot er själva. Man inser inte att över en period av flera liv kommer man att uppleva många olika situationer, och varje liv avser att ge dig de upplevelser du behöver för att din utveckling skall gå framåt. Ingen annan själ är större eller mindre än du själv, men kan ändå ha utvecklat en högre nivå av medvetande.

Oavsett vilket stadium i evolutionen du befinner dig på så kan du vara säker på att du alltid kommer att få hjälp att utvecklas, och ingen står ensam i världen. Faktum är att du har så många hjälpare att du inte kan misslyckas med att uppnå din livsplan, för de kommer att se till att du får den erfarenhet du behöver. Det är inte särskilt bra att klaga på ditt liv utan mycket bättre att gå vidare med det och göra de bästa framsteg du kan. En del av er tror inte på att ni får hjälp alls, och det beror på att ni är omedvetna om er livsplan, och för att få erfarenheter så måste ni acceptera det goda tillsammans med vad ni kallar det dåliga.

Alla erfarenheter är av värde, även om du inte kan förstå det, för det kan tyckas att där inte finns någon livsplan som fungerar för dig. Men det finns verkligen en sådan och alla erfarenheter ger dig möjligheter att utvecklas. Vi vet att vissa själar inte kan tro att de har gått med på hur deras liv skall bli, men det är noggrant planerat med ditt godkännande och den fria viljans aspekt existerar fortfarande här.

Vi vet att många av er är på en avancerad nivå av förståelse och er närvaro på Jorden är avgörande för att hjälpa andra i deras förståelse av sanningen. Några av er kom speciellt till Jorden för att ge en sådan service till andra, och ofta har det betytt en viss grad av uppoffring då sådant arbete kräver en mycket hängiven själ. Var och en av er som har visat en önskan att hjälpa andra kommer att användas vid behov, och vi ser på er alla med samma kärlek och glädje.

Livet kan verka komplicerat och för många människor är det det, men det är mycket noggrant planerat för att bli till maximal fördel för er. En del kommer inte att hålla med om att de har accepterat de upplevelser som kommer i deras väg. Och de kan inte förstå varför de skulle ha gjort det. Kära ni, sanningen är att ni vet att ni har blivit pekade i rätt riktning som bäst täcker era behov. När ni väl är i de högre dimensionerna verkar allting så mycket klarare och ni litar på dem som övervakar ert liv.

Vissa själar har ifrågasatt hur vi kan vara så positiva när det gäller er framtid, och det beror på att på vår nivå kan vi bara se den större bilden. Men vi är medvetna om att när som helst kan den gamla cykeln föras fram till ett avslut. Därför är det möjligt att dessa frågor kan avslutas när som helst, men det beslutet ligger hos själar som övervakar er evolution. Vi berättar om dessa saker för er så att ni inte förutsätter att någonting ligger bortom en möjlighet när det gäller er utveckling. Allting är mycket mer flytande än ni möjligtvis kan föreställa er, men att vara i de lägre vibrationerna gör att ni inte så lätt kan föreställa er ett totalt annorlunda scenario.

Allting som du möjligtvis kan tänka dig kan existera, för ingenting är nytt eller vad man kan kalla en ursprunglig tanke. Du kan länka dig till det som var och tolka det på ett annat sätt, vilket är hur teknologierna nu blir återintroducerade i en Ny Tidsålder. Till exempel det ni kallar Flygande tefat, vilket är planetariska farkoster, är inte utrustade för att gå in i den djupa rymden och de är inte något nytt för ert solsystem.

Allteftersom kunskap och förståelse för dem växer så kommer ni att finna att de faktiskt är era interplanetära fordon. Saker och ting går snabbt, så när du lärt dig mer kommer allting du behöver att finnas tillgängligt för dig. Ni är kosmiska varelser och i barndom än så länge, och ni utvecklas mycket snabbt. Så när ni har fullt medvetande kommer Universum att vara ert att utforska.

Som en jämförelse så lever ni ett enkelt liv på Jorden, men det är en perfekt förberedelse för de förändringar ni kommer att möta. Evolution är mer kopplad till dig som en individ och ser till att du är tillräckligt utvecklad för att släppas lös i Kosmos. Som du kanske redan vet så kan du inte nå nivåer som är högre än dina egna vibrationer, så det är i ditt eget intresse att ta denna kommande möjlighet att lämna de lägre bakom dig. Du har potentialen att bli en Ljusvarelse och det är vad du bör arbeta mot. Vi vet att du kommer att vilja veta hur du sköter dig, men om du fortsätter som hittills finns ingen anledning till oro, och vi kommer alltid att vara nära er alla för att hjälpa till.

Jag är SaLuSa från Sirius, glad som alltid för att kunna öka era kunskaper om vad som väntar er. Ni inser vid det här laget att vi alla är en del av Den Ende, och som sådana behandlar vi er alla som våra bröder och systrar. Ingenting skulle glädja oss mer än att få hjälpa er att uppnå era mål, och vi tror att vi har varit med er tillräckligt länge för att ni skall förstå hur vi förhåller oss till er. Jag lämnar er som alltid i Ljus och Kärlek.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge