Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 19 september 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 19 september 2014

Vibrationerna och influenserna från den senaste cykeln är förutbestämda att tyna bort och dö, eftersom de ersätts av de mer förfinade i den Nya Tidsåldern. Det är något av en kamp som pågår nu om herraväldet mellan mörker och ljus, men det är ingen tävling såtillvida att Ljuset är förutbestämt att härska enväldigt. De Mörka förlorar ständigt makten och oavsett hur mycket de försöker så kan de inte bemästra sitt frånfälle. Dock måste man räkna med dem tills den dag deras makt tas bort helt.

Detta kan inte pågå så länge till och de har redan förlorat sitt inflytande när det gäller världsliga frågor. Det är deras karma att uppleva nederlag och misslyckande i sin plan för global dominans. I sin enorma arrogans trodde de verkligen att Gud skulle tillåta dem att decimera befolkningen. De planerade att reducera den dramatiskt till ett ”hanterbart” antal som de lätt kunde kontrollera. Så ha ingen rädsla för detta, för den planen skulle aldrig ha tillåtits att störa evolutionen av dem som är av Ljuset.

Lite i taget kommer ni att introduceras till förändringar som tar er framåt ganska så kvickt. Ni har gjort det förberedande arbetet och är redo att ta ett stort steg framåt och få uppleva de högre vibrationerna och alla de fördelar som följer med dem. Under en ganska lång tid nu har vi uppmuntrat strävan efter nya tekniker, som också kommer att ge er en flygande start när de kan införas. Många är redo för er, men tidpunkten måste vara sådan att det inte finns någon inblandning som håller dem tillbaka.

Fri energi är något som många, många människor har hört om och den kommer i slutändan att tillgodose alla era behov. De Mörka tjänarna har avsiktligen hållet sådana framsteg för sig själva och har ingen som helst avsikt att dela dem med er. Emellertid kommer deras handlingar inte att tjäna något syfte eftersom ingen grupp individer har tillåtelse att utvecklas på bekostnad av någon annan. Evolutionen av teknologier är till ingen nytta om den inte tillämpas på ett sätt som gynnar hela mänskligheten.

Varje själ som har funnit Ljuset är en samlingspunkt för dessa energier och kommer att påverka andra som de möter dagligen. Det sker på ett subtilt sätt som inte överväldigar någon, men det öppnar upp deras medvetande till mer utvecklande tankar och handlingar. Allteftersom detta sprider sig och ökar i utrymme så kommer det att snabba upp er utveckling och föra fram till en oundviklig splittring av vägarna. Så oavsett vad dina erfarenheter i de nuvarande vibrationerna är, kom ihåg att de långsamt förändras och är förutbestämda att ta dig helt och fullt in i den Nya Tidsåldern. Så snart du har gett dig själv till Ljuset och allt vad det betyder så kommer livet att få en ny mening och bli så givande.

Vi är så glada över att se att så många av er går i fronten och leder, och genom ert exempel kommer ni att påverka många andra att följa er. Om det är förutbestämt att ni skall möta andra Ljusarbetare så kan ni vara säkra på att det kommer att ske. Om det är nödvändigt kan vi påverka ert tänkande till en sådan grad att det sker. Vi skulle aldrig annars ta det på oss att placera er i en situation som skulle kunna vara obehaglig för er. Ofta har sådana saker diskuterats med er innan händelsen, och vi arbetar med ditt godkännande. Vi respekterar helt er suveränitet och frihet att utöva er fria vilja. Med andra ord: vi arbetar tillsammans för ömsesidig nytta.

Vi ser dig på våra skärmar och beundrar din beslutsamhet att fortsätta framåt, och vi ger dig mycken uppmuntran så att du håller fast vid det mål som ligger framför dig. Många av er har påtagit er mycket viktiga roller under årtusendena för att Ljuset skall kunna manifesteras. Nu kan du se resultatet av dina ansträngningar och vad du har åstadkommit. När du ser tillbaka kommer du säkerligen att inse måttet på dina framgångar och du kan med rätta ta åt dig äran för det. Du är alltid den främsta förmånstagaren av det arbete du gör, och som en Ljusarbetare lyfter du ständigt dina egna vibrationer, och genom att hjälpa andra så hjälper du dig själv.

Om ni kunde se hela bilden när det gäller Jorden så skulle ni märka att utåt sett verkar det vara en stor grad av kaos, men den ultimata bilden är en av bedrift och fullbordan. Så mycket måste göras för att ta bort spåren av de lägre vibrationerna för att rensa vägen så att de nya vibrationerna kan etableras. Varje aspekt av livet handlar om ”vibrationer” och med tiden kommer era medicinska etablissemang att förstå att det är en väg som är värd att undersöka. Vid varje avancemang i den Nya Tidsåldern kommer ni att få råd i sådana saker och få så mycket information som behövs för att göra framsteg.

Ni kanske undrar varför vi inte möter en del av er på Jorden och naturligtvis är sanningen den att vi gör det. Men det är en avsedd kontakt och är av personlig karaktär. Den mest populära platsen för möte är i de högre nivåerna under din sömntid, och mycket få av er tar med er minnena av det tillbaka. Dock finns varje konversation med oss i ditt undermedvetna och kan fortfarande ha effekt på dig. Det är ett mycket bekvämt sätt att mötas på då de flesta själar lämnar sina kroppar under sömnen. När du har problem som bekymrar dig så är det rekommenderat att du ”sover på det”, och när du vaknar upp nästa morgon finns svaret där.

Det finns så mycket mer när det gäller det fysiska livet än ni i allmänhet förstår, men det är inte så viktigt att du vet mer just nu. Det är emellertid av värde att veta att alla liv är sammankopplade och att det är därför som massmedvetandet är så viktigt. Var och en av er bidrar till helheten och det är därför vi arbetar med er för att höja era individuella vibrationer. Har du någonsin undrat över varför du mår bra runt vissa personer och inte runt andra? Det är vanligen när du är i harmoni med den personen och känner dig som ett med dem genom deras vibrationer.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad över att få upplysa er om många aspekter av era liv på Jorden. Det kommer att fortsätta och ert slutliga mål är fullt medvetande för att bli en Galaktisk Varelse. Den största kraften är Ljuset och med tiden kommer ni att använda det för att skapa i en omfattning som för närvarande är svårt att föreställa sig.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge