Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 26 juni 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 26 juni 2015

För er som håller er uppdaterade med de nya meddelandena vet att den senaste tiden har visat att det är många aktiviteter på gång. Ni kommer utan tvivel att också bli medvetna om att de Mörka tjänarna blir noga övervakade så att de vet att de inte kan fortsätta med sin plan för världsstyre. Faktum är att deras verksamhet har begränsats på ett sätt som garanterar att de inte längre kan störa planen för er frihet.

Vi kan för vår del bekräfta att förändringarna snabbas upp och stora framsteg görs. Det råder ingen tvekan om att ni mycket snart blir medvetna om viktiga händelser som kommer att föra er in i den Nya Tidsåldern genom att några av de löften som redan gjorts tidigare nu kommer att uppfyllas.

Vi vill uppmana er att hålla fast vid er väg av Ljus och inte tillåta utomstående aktiviteter ta bort ert fokus från den. Det ligger svåra tider framöver, men dessa kommer att vara kortlivade, och så småningom blir det klart vilken riktning ni färdas i. Var så säkra på att vi till fullo har förutsett de problem som kommer att uppstå och att vi vidtar de åtgärder som behövs för att övervinna dem, eller åtminstone minskar deras inverkan.

Vi vill inte att ni skall sluta hålla ett öga på de händelser som äger rum, men vi vill säga att allting rör sig framåt enligt vår plan för er frälsning. Så många står på rad för att välkomna förändringarnas införande, men som vi har informerat er om vid många tillfällen så måste tiden vara rätt så att allting kan gå vidare obehindrat.

Ser man tillbaka till slutet av år 2012 så vet vi att en del av er fortfarande inte kan komma över att det inte blev den effekt ni hade förväntat er. Ändå hoppas vi att ni håller med om att grunden lades ned för förändringarna som så framgångsrikt har skett sedan dess.

Utan tvekan har vibrationerna höjts och fler själar vaknar upp till sitt sanna jag, och inser hur de blivit manipulerade och falskeligen hållits tillbaka. Ljuset strömmar ner på Jorden och höjer vibrationerna och det finns ingen väg tillbaka till de ”gamla dagarna” som är borta för alltid och inte har någon plats inom de högre vibrationerna.

Framtiden är Gyllene och innehåller många, många överraskningar som Gud har förberett för er. Gud är kärlek och de människor som saknar förståelse för detta beskyller Gud för sina motgångar. Det är endast du själv som kartlägger ditt öde och bestämmer det genom dina handlingar och vilken typ av upplevelser du behöver för att resa dig upp igen. Men Gud är alltid med dig och tar aldrig bort den kärlek som alltid är närvarande. Hans tjänare, såsom Änglarnas rike, genomför den plan som kommer att frigöra dig från de negativa vibrationer som du håller fast vid. De vägleder dig också för att försäkra att du följer ditt livskontrakt som du gått med på och som gör det möjligt för dig att stadigt gå vidare.

Mina kära, ni har många saker att lära om livet bortom Jorden. Ert Universum har många dimensioner men ni har hållits i mörker om ert sanna jag för syftet att kunna uppleva den tredje dimensionen. Det är inte ditt naturliga tillstånd och det är därför du nu flyttar ut ur det in till de högre vibrationer som de Mörka inte kan komma in i. Du kommer utan tvivel att inse att genom att göra så kommer du att leva så som avsikten är: i lycka, frihet och i absolut frid och lugn.

Så snart du blivit en Galaktisk Varelse, fri och med möjligheten att färdas genom viljan, så kommer ditt liv att få en ny innebörd. Endast du själv kan förändra din framtid, så följ dina önskningar med omsorg och vet att varje möjlighet finns öppen för dig.

När ni kanske säger ”slutet på vägen är i sikte” så är det så att även när ni förbereder er för den är den nya vägen öppen för avslöjande av de löften som ligger i den Nya Tidsåldern. I detta avseende kommer ni alla att bli vägledda och föras in på en väg som uppfyller alla dessa löften som har getts till er.

Vi kommer att kunna besöka Jorden helt öppet och även ta med er på resor inom ert solsystem. Exakt vart beror på din plan för ytterligare upplysning och i det avseendet kommer era guider att finnas till hands för att ge råd. Du kommer snart att glömma de trauman och besvikelser av dina jordiska upplevelser i vetskap om att de gav dig ett brett perspektiv som möjliggör för dig att ta itu med alla upplevelser.

Vi är närmare er nu än någonsin förr, och efter många år av kontakt med er vet vi att ni kommer att acceptera och hälsa oss som era bröder och systrar. Er bakgrund kommer från olika stjärnsystem och innebär att ni har träffat oss för eoner sedan. Tänk på att i de högre vibrationerna är er livslängd mycket längre än den är nu. Också det faktum att när du avslutat din upplevelse i en kropp så kan du bokstavligen bara kliva in i en ny!

Minst sagt, ”döden” så som ni känner den, sker aldrig och det handlar bara om en enkel förändring som inte innebär någon form av åldrande så som ni brukar uppleva det. Födelse, som det kallas, är också annorlunda och du behöver inte gå igenom de steg som du känner till som en ”baby”.

Jag är SaLuSa från Sirius och vill bekräfta att allt är ”NU” och du kommer att kunna röra dig bakåt i tiden, och även framåt, för att tillfredsställa din strävan efter erfarenhet. Faktum är att du kommer att ta ganska lätt på förändringarna, för i verkligheten är de inte nya för dig.

Det kommer dock att bli spännande att bli medveten om bekanta saker, och inte minst för att åter få möta själar som är välkända för dig, och kanske till och med har figurerat i ett antal av dina tidigare liv. Även om du bara tar hänsyn till antalet starka relationer du kanske har haft genom dina många liv, så kommer du att inse att ganska många själar ivrigt väntar på att få tillfälle att möta dig igen.

Emellertid kommer du att ha arbete att ta itu med på Jorden och din koncentration måste fokuseras på dina uppgifter. Varenda själ du kan hjälpa nu så att de kan ”vakna upp” kommer att uppskatta din hjälp, men många kan inte frigöra sig från sina band till de lägre vibrationerna. Men när de kommer i kontakt med information som kan hjälpa till att lyfta upp dem så kan det resultera i ett uppvaknande.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge