Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 3 juli 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 3 juli 2015

Händelser inträffar överallt på Jorden och de kommer att medföra de nödvändiga förändringarna som skall föra er in i stabilitet och ett slut på stridigheter. Det kommer att ta tid, men vi finns till hands för att leda er i rätt riktning. ”Utrensningen” av allt som inte har någon plats i er framtid kan tyckas vara en formidabel uppgift, men med vår hjälp och vårt stöd av Ljusarbetarna över hela världen så kommer det att ske ganska så snabbt.

För att manifestera den Nya Tidsåldern och på samma gång rensa bort allt som inte längre behövs kan det synas bli stor oordning, men allt är kontrollerat och väl planerat. Var och en av er kan minska inverkan på dem som bara förstår vad de ser inför sina ögon genom att behålla ert lugn och låta andra veta att allt som händer är för det allra bästa för alla. När det gamla dör bort kan ni vara säkra på att allt som skall bli introducerat redan har förberetts. Förvänta er dock inte för mycket för snart, men var medvetna om förändringar som tydligt signalerar att den Nya Tidsåldern har börjat.

Vad ni kommer att få bevittna är den gradvisa avvecklingen av dem som har positioner med ansvar vars befogenheter de har missbrukat. Detta kan helt enkelt inte få fortsätta då de är oförmögna att möta de nya energierna som kommer in. De gamla sätten måste förändras och vi vet att de allra flesta människor inser att de med framgång hr prövats och testats.

Nu skall ni ansluta er till de högre vibrationerna och kommer att gynnas av de många framsteg som har hållits tillbaka av Illuminaterna under många, många år. Många av dem är naturliga följder av vad ni redan är bekanta med, och redan har insett är föråldrade. Trots att de har hållits borta från er så har de fungerat under många år och är redo att omedelbart börja användas. Det betyder att det kommer att bli en hel sekvens av förändringar som mycket snabbt lyfter upp er livsstil.

Under årens lopp har problem uppmärksammats genom inkarnationen av dem som har kunskap och förmåga att föra mänskligheten framåt. Detta gäller för många uppfinningar och förändringar som kommer att hjälpa er att gå framåt under en relativt kort tid. Emellertid kommer de absolut första förändringarna att vara de som delar Jordens rikedomar rättvist till alla människor. Sådana förändringar är knutna till omvärderingen av valutorna så att det slutligen kommer att vara vad ni kallar ”en nivå av lika villkor”.

Det kommer inte längre att vara ”de som har” och ”de som inte har”, eftersom Jordens gåvor kommer att delas lika mellan alla. Detta blir en av de första stora förändringar som kommer att ske. Dock vill vi varna för att låta våra kommentarer ha betydelsen att detta sker omedelbart utan ni måste inse att sådana förändringar tar tid att spridas ut bland er. Som vi tidigare har antytt så kommer de fattigaste länderna att bli de första att dra nytta av dessa förändringar.

En välkommen förändring som utan tvekan kommer att glädja många människor blir det gradvisa införandet av ett fritt transportsystem som fungerar med hjälp av den energin som finns runt om er. Så småningom kommer de förorenande bränslen som ni använder nu att ersättas av energi som är fri från föroreningar.

Förändringarna kommer att införas med tiden men förvänta er inte att det blir snart. Som ni kan förstå så påverkar vissa förändringar människor över hela välden och stora förberedelser behövs för att undvika förstörelse eller ödeläggelse. Dock skall ni veta att alla områden i era liv på Jorden kommer att påverkas för att försäkra att ni kan gå vidare från dagens föråldrade metoder.

Så, mina kära vänner, mycket väntar på det rätta tillfället att införas och nyckeln till mycket av det är avlägsnandet av de Mörkas inflytande. Eller kanske vi skall säga deras fullständiga borttagning så att de inte längre kan störa planerna för er framtid. Ni bör ha insett vid det här laget att under eoner har era liv regisserats av Illuminaterna för att slutligen ge dem total makt över er och er värld.

De har aldrig uppnått sina mål, och nu kan de inte längre utöva sin makt – och de kommer aldrig att göra det heller. Ni kanske undrar varför de har fått en sådan möjlighet till fullständig kontroll över er? Och svaret är att det är för er upplevelse och utveckling. Ni har bokstavligen tvingats till att konfrontera en situation som inte skulle ha tillåtits att komma ur kontroll men gör att ni kan testa er beslutsamhet att motstå de Mörka tjänarna.

Var så säkra på att ni alla frivilligt gick med på att uppleva de utmaningar som är involverade här. Och nu när ni närmar er slutet på prövotiden så är ni långt större än dem. Ni kommer helt säkert att hitta erfarenheter av värde, särskilt om ni väljer att använda dem för att främja alla själar. Tänk på att när du återigen blir en Galaktisk Varelse vill du säkerligen ha lust att låta andra dra nytta av dina erfarenheter.

Inte varje själ behöver gå igenom alla upplevelser personligen men kan ta fördelarna från någon som gör det. Kom ihåg att ni är ”Alla En” och när ni försöker att hjälpa varandra, snarare än att göra personliga vinster som ni gör på Jorden, så finns det inget behov av konkurrens utan hellre samarbete. Intuitivt är din känsla en önskan att hjälpa alla själar att utvecklas, och det är därför vi är här för att föra dig igenom de sista stadierna av den gamla cykeln.

När du börjar förstå sanningen om ditt väsen så kommer du att finna mycket mer tillfredsställelse i att hjälpa den mänskliga rasen på ett positivt sätt. Att höja era vibrationer är både ett personligt mål såväl som en kollektiv rörelse för att lyfta upp er alla. Men tiden är nu kort för individuella själar att ansluta sig till den Nya Tidsåldern och har du inte lyft dig själv upp till den nödvändiga nivån kan du inte gå vidare förrän du gör det.

Å andra sidan finns det ingen brådska inblandad här, och du kan om det är nödvändigt helt enkelt inleda en annan cykel av möjligheter. Om du känner att du är nära att uppnå Uppstigning är det helt klart värt att koncentrera dina ansträngningar på framgång med det. Som alltid är mycket hjälp tillgänglig för dig, men det är du själv som måste vidta de åtgärder som krävs för att uppnå det.

Du måste ha märkt att tiden fortsätter att öka i hastighet, och detta är ett säkert tecken på att du håller på att stiga upp. När du höjer dina vibrationer lämnar du de gamla bakom dig för de har ingen plats i de högre dimensionerna. Detta är ditt val och det beror på att de har tjänat sitt syfte med att hjälpa dig att utvecklas.

En del själar är ännu inte redo att ta sådana steg och de kommer att fortsätta att göra sina erfarenheter som tidigare. Du kan dock vara säker på att de så småningom lär sig sina lektioner och blir redo att höja sig upp. Det fina med att utvecklas är att ingen tvingar dig att utvecklas annat än i din egen takt, och det är en process av naturligt framåtskridande.

Jag är SaLuSa från Sirius och som alltid i kontakt med Moder Jord och den mänskliga civilisationen. Kom alltid ihåg att ni alla gör er Uppstigning tillsammans. Så ni kommer att fortsätta att vara involverade med Moder Jord så länge som uppstigningen håller på. Ni har ännu en bit att gå för att uppnå den och ingenting tillåts att stoppa era framsteg. V i sänder vår kärlek och våra välsignelser som alltid.


Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge