Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 26 februari 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 26 februari 2016

Mike Quinsey

Händelser går fortfarande vidare i snabb takt, och risken för störningar blir mycket mindre eftersom kraften hos de Mörka Tjänarna har minskat. Mycket beror på deras förmåga att fortsätta att finansiera sina behov, och det blir långsamti svårare eftersom deras verksamhet påverkas av brist på medel. De högre makterna kommer att fortsätta att begränsa deras verksamhet som de har gjort i många år. Nu är dock deras möjligheter ännu mer begränsade och de kämpar för att hålla sina projekt igång. Många gånger har de försökt att komma runt de begränsningar som åläggs dem. Men det är till ingen nytta och de är oförmögna att fortsätta med sin plan för att starta ett tredje världskrig, och har fått höra i otvetydiga ordalag att under inga omständigheter kommer de att tillåtas att starta ett.

Under tiden går planen på att aktivera "Disclosure" framåt och är väl framskridet och ingenting kommer att tillåtas hindra den från att tillkännages. Andra frågor som också planeras för att föra fram sanningen framskrider väl. På många fronter hittar människor modet att berätta sin sanning och de kommer att skyddas. Lögnerna är inte längre accepterade och blir ofta avslöjade. Tiden för frisläppande av sanningen har nu kommit, och när historien blir omskriven kommer den att bli ihågkommen som tiden för avslöjandena. Sanningen är så annorlunda än vad du har letts att tro. I själva verket kommer många att finna det otroligt att ni kunde bli vilseledda så länge.

Det fredliga liv du har längtat efter kommer snart att vara inom räckhåll, och förändringarna kommer så småningom att omfatta hela världen. Allt som har hindrat dig från att njuta av dina rättigheter skall övervinnas och ingenting av det gamla oacceptabla sättet kommer att tillåtas att stanna kvar. Dina behov kommer att täckas så att du så småningom skall kunna njuta av livet till fullo. Den "mardröm" som du just nu kliver ut ur håller på att avslutas, och mycket stöd kommer att ges till er så att de nödvändiga förändringarna skall kunna manifesteras. De kommer naturligtvis att kräva din hjälp tillsammans med dina utomjordiska vänner som har följt dig på din resa. Även i din livstid har det förekommit flera tillfällen då de har förhindrat stora katastrofer.

Det är en tid som närmar sig då man ska ha en nära relation med varelser som har levt inuti er Jord. De ser att du har utvecklats tillräckligt för dem att ge sig till känna för dig. Det kommer även finnas andra från planeter utanför Jorden som kommer att hjälpa dig med er övergång till att bli Galaktiska varelser, men den händelsen är fortfarande ganska långt borta. En underbar framtid väntar dig som kommer att mer än kompensera för alla de liv du har haft i de lägre vibrationerna. Du har lärt dig mycket under en lång tid och det kommer att avsevärt hjälpa dig med framtida erfarenheter. Som ni kommer att förstå, är livet en rad erfarenheter som har förberett er för större saker.

Ta lärdomen av livet på allvar, eftersom de har mycket att lära dig som gör att du kan höja dig bortom behovet att spendera ytterligare liv på jorden. Ingen är större eller mindre än någon annan, eftersom det är helt enkelt en fråga om var du befinner dig på utvecklingsstegen. Hjälp dina medresenärer där du kan, såsom ett vänligt ord eller en hjälpande hand, och det kan vara mycket upplyftande. Karma är varken bra eller dåligt eftersom det täcker bara lektioner som måste läras om du skall fortsätta utvecklas. Oavsett vilka erfarenheter du går igenom var säker på att de är nödvändiga, även om vissa är frivilliga och resultatet av en önskan att hjälpa en annan själ att utvecklas. Så försök att göra ditt bästa under alla omständigheter i vetskap om att det finns fördelar med att hjälpa andra.

De Mörka tjänarna har uppmuntrat dig att se andra som separerade från dig medan ni istället alla är Ett. Så se bortom det yttre höljet för ni har alla kommit från Källan av Allt som är. Kom också ihåg att en själ har många livs upplevelser i alla raser. Eftersom detta är slutet på en Solcykel är det en tid då många själar stiger upp efter att ha stigit över de lägre vibrationerna. De som inte har uppnått en hög nivå kommer att fortsätta som tidigare i en ny cykel som ger en annan möjlighet att göra framsteg. Ingen lämnas utan hjälp och den ges fritt på begäran, även om det kanske inte är exakt som förväntat. I de lägre vibrationerna kan du uppleva stor lycka men också sorg, och båda kommer att ytterligare öka på din utveckling.

Sluttiderna är under dramatiska förändringar som är långt framskridna. Moder Jord är naturligt engagerad och har redan börjat ta initiativ till nödvändiga förändringar. Hon har tillåtit sin "kropp" att användas på många negativa sätt för att hjälpa er utveckling. Men hon har beslutat att det nu är dags att koncentrera sig på sina egna behov, och rengöring av Jorden har påbörjats. Förändringarna kommer att få människor att flytta till säkra grunder och adekvat varning ges, och i slutändan kommer Jorden att helt förvandlas. På de högre nivåerna kommer den att återställas till en tid då den kallades "Edens lustgård". Det kommer att bli en glädje och ett nöje att vara en del av sådana förändringar och leva i harmoni och fred igen.

För många själar på jorden verkar läget hopplöst och som om de Mörka synes vara de som bestämmer och alltför kraftfulla för att kunna tas bort. Men det är inte det verkliga läget alls och, som ofta påpekats, så är det mycket bra arbete som pågår bakom kulisserna. I själva verket har det varit så under ganska lång tid, och för att ha nått de framgångsrika stadier ni är på nu har tagit en hel del tålamod och noggrant arbete. De mörka Tjänarna har upphöjt sig över alla andra i tron att de är mästare i världen. Nu inser att Ljuset successivt vuxit sig starkare på Jorden. Det har lockat hjälp av högre makter, och balansen har bytt plats och Ljuset är nu den dominerande kraften. Det finns inget sätt för de Mörka tjänarna att nu uppnå sina mål, även om de kommer att kämpa till sista droppen.

Ha fullt förtroende för att de sedan länge utlovade förändringarna kommer att manifesteras. Vissa är mycket nära vid denna tid och du får tips om vad som väntar i dina nyhetsinslag. Sanningen har dolts så länge, men inte mycket längre, eftersom det måste komma ut inom kort för att styra människors energi i rätt riktning. Problemet har varit att de Mörka tjänarna till stor del har kontrollerat din Press och har inte tillåtit de verkliga nyheterna att presenteras för er. Den situationen kommer snart att ändras och sedan kommer de verkliga nyheterna att upplysa er, och där de Mörka tjänarna berörs kommer det att chockera många som har haft liten, eller ingen kunskap alls, om deras verksamhet. Det finns ingen anledning att frukta dem längre, eftersom de är så noga övervakade att ingenting de gör eller planerar kan hända i hemlighet längre. De har fastnat i den situation de planerade för mänskligheten och kan nu inte undkomma rättvisan för de brott de har begått.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge