Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 4 mars 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 4 mars 2016

Mike Quinsey

Människor som kan hjälpa till så att Uppstigningen kommer allt närmare är nu mycket aktiva, men de kämpar för närvarande fortfarande mot de Mörkas tjänare som kör sin förhalningstaktik. Men deras försök att försena det oundvikliga är meningslösa och kommer inte att kunna stoppa avslöjanden från att komma ut inom en rimlig tid.

Det har påbjudits av Högre Makter att nödvändiga åtgärder skall vidtas för att säkerställa genomförandet så som det är planerat. De som utför Ljusets arbete är skyddade och får hjälp med att utföra sina uppgifter. De ”Blå fåglarna” fortsätter att övervaka vad som sker men de kommer inte att störa
er fria vilja även om ni väljer att följa en annan väg till Ljuset.

Det finns emellertid en plan på plats som kommer att leda oss vidare till en framgångsrik Uppstigning. Det kan inte tillåtas att den misslyckas och det förväntas att anhängarna till Ljuset kommer att lyckas. Det finns ett antal kraftfulla influenser i arbete och det förväntas att de kommer att övervinna alla hinder som läggs på Ljusets väg. Så var förvissade om seger och låt inte tvivel krypa in i era tankar.

De Mörka tjänarna är oroliga för att de inte längre kan diktera vad som sker och de försöker envetet att övervinna Ljuskrafternas makt som förhindrar deras framgång. De hotar dem som står i deras väg, och till ingen nytta alls. Deras makt har kraftigt minskats och de kan inte längre göra som de vill. Även om de fortfarande hotar att använda kärnladdningar så vet de at det i själva verket inte kommer att tillåtas.

Ljusets krafter finns där och skyddar, men vissa själar har redan gått med på att offra sina liv för andras goda. Var säkra på att sådana handlingar kommer att bli belönade på lämpligt sätt, men naturligtvis spelas karma in i vissa situationer och resultatet är planerat i förväg. Som ni säkert har lärt er redan så händer ingenting av en slump, och er livsplan är arrangerad så att den passar era särskilda behov.

Om du inte direkt kan hjälpa dem som kämpar så hårt för att få fullt Avslöjande så kan du ändå hjälpa till genom visualisering och lägga in din kraft för att detta skall ske och bli framgångsrikt. Många själar arbetar för att få fram det mest önskvärda resultatet. Allteftersom nätet dras åt om de Mörka blir Avslöjandet nästan en visshet, och många Ljusvarelser hjälper till med att höja vibrationerna på Jorden.

Du ser dig omkring och Jorden verkar vara i kaos, men du skall veta at Moder Jord, med hjälp av er rymdfamilj, har möjlighet att rensa sin kropp mycket snabbt, och det blir ingen otillbörlig fördröjning för att detta skall bli gjort. Tänk på att ni har fått hjälp av varelser som är tusentals år före er i utveckling. För dem är problemen som ni tycker är svåra både enkla och lätta att hantera.

Själar vaknar nu upp runt om er, vaknar till insikten att mänskligheten är EN ras. Var och en av er är er broders ”keeper” och har varit separerade alltför länge. Jorden har gett er många olika erfarenheter när ni rört er genom den ena rasen till den andra, men nu har tiden kommit att se alla som EN ras. I liv efter liv har ni medvetet förletts till att tro att ni alla är olika, och detta har lett till många krig och bekymmer.

Människor måste bli påminda om att det bara finns en ras på Jorden – människan – och det är nu dags att komma samman. Hjälp varandra, för många lider av krig och fattigdom, till stor del som en följd av dem som kallas Kabalen. Den tid närmar sig när Kabalen inte längre kommer att kunna stanna på Jorden då deras vibrationer är för låga för att de skall kunna stiga upp. Från den tidpunkten och framåt blir det stor glädje och gamman för då har Ljuset segrat.

Ni har alla kommit en lång väg för att nå den punkt där ni nu är, och ni har all rätt att känna er nöjda, och med tiden kommer ni att lära er mer om era upplevelser och erfarenheter. Ni har haft många liv och otaliga upplevelser från vilka ni snabbt har utvecklats. Det är bara en del av er resa tillbaka till fullt medvetande som gör att ni kan lämna de lägre vibrationerna bakom er.

Från den tidpunkten och framåt kommer du att åter igen lära sanningen av dina färder genom olika nivåer. Men du kommer att vara mer intresserad av ditt nya liv i de högre vibrationerna. Faktum är att du har mer intresse av vart du kommer att flytta och på så sätt fortsätta med din utveckling.

Då ni nu är på sista etappen av era nuvarande liv så är Moder Jord också i förberedelse för Uppstigning. Hon har hållit ut så länge som möjligt för att ge varje själ maximala möjligheter att höja sig upp. Så fokusera på era omedelbara uppgifter och håll dem inom synhåll, och bli inte distraherade av de andra händelserna runt om er. Många är överväldigade av de händelser som nu sker och omedvetna om sin sanna natur, men de kommer att få hjälp från sina guider så att de får största möjliga nytta av dem.

Du är sannolikt en del av en familj som kommer att utvecklas tillsammans, men det är inte alltid fallet, för vissa medlemmar kan ha en annorlunda livsplan. I varje liv har du valt erfarenheter som uppfyllt dina speciella behov för att försäkra att du kunnat fortsätta att utvecklas, och de har inte nödvändigtvis varit desamma som din parters. Du kommer att följa din väg samtidigt som alla andra också följer sin väg.

På Jorden händer så mycket nu, det mesta är ni helt omedvetna om, men mycket snart kommer detaljer att börja sippra ut. Så snart den här perioden verkligen kommer igång så kommer livet att gå vidare mycket snabbt. Och ni kommer alla att kompenseras för förlorad tid genom att ni har nekats fördelarna med alla de nya upptäckterna. För ni kommer att ha avancerade civilisationer som hjälper er och de skall hjälpa er att ta igen förlorad tid.

Ni kommer att sluta med fossila bränslen och istället använda gratis och ren energi som tillfredsställer all era behov. I ett slag kommer den att göra en oerhörd skillnad i era liv, och göra er alla självförsörjande. Ni kommer att ha mer självständighet, och aldrig mer lida brist på värme eller tillräckligt med rent vatten. Det finns mycket mer som följer när människor har fått sina grundläggande behov täckta.

En sak som inte brukar kunna ges är den exakta tidpunkten för händelserna som nämnts. Men varje ansträngning görs för att de skall ske och ibland dyker oförutsedda faktorer upp som resulterar i förseningar. En sak ni kan absolut vara säkra på är att viktiga händelser inträffar även med någon fördröjning, och en omvärdering av valutorna är en sak som nästan är redo att gå vidare. Det finns som alltid de som är intresserade av att försöka vinna tid, men om de medvetet eller i onödan orsakar försening så kommer de att tas bort och lämnas kvar. De krafter som nu skall råda är beslutna att gå vidare vid första möjliga tillfälle. Ni kanske inte får regelbundna uppdateringar om allt som sker, men vissa framsteg görs alltid.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge