Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 19 februari 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 19 februari 2016

Mike Quinsey

Tiden fortsätter att snabbas upp och era medvetandenivåer växer hela tiden. Ni kommer att nå en punkt där ni inte längre kan stanna kvar i de lägre vibrationerna och kommer att stiga upp. Det är den tidpunkten för förändring som du har varit på väg mot sedan du först föll ner i den tredje dimensionen. Möjligheten att stiga upp är öppen för varenda själ som har fokuserat på det och har tagit stegen för att förbereda sig själva för en sådan händelse.

Om du har varit medveten om det, och höjt dina vibrationer, så finns det inget skäl till att du inte skulle vara framgångsrik. Dessa möjligheter är alltid tillgängliga för varje själ som har förberett sig för en sådan upplyftning och era guider kommer att hjälpa er att lyckas.

Stora förändringar pågår nu på Jorden och några viktiga beslut har tagits som snart kommer att meddelas i detalj i det offentliga rummet. Även med tanke på ganska lite publicitet om det har Amerikas Förenta stater nu kommit till stånd och går nu igenom lagliga handlingar för att validera det. Tillsammans med valutaförändringar, som också är långt framskridna, så söker många länder att byta från dollar som deras ledande myntstandard.

Även med den kommande omvärderingen av valutorna skall ingen förlora något som ett resultat för det finns arrangemang som, när de sätts igång, kommer att se till att alla människor kommer att bli tillgodosedda. Det har också planerats under en lång tid att distribuera medel som har vuxit under skydd av St Germain. Var säkra på att alla i slutändan kommer att få sin del och får sin levnadsstandard kraftigt förhöjd.

Förändringar har planerats för ett lyckosamt avslut av den här cykeln under en mycket lång tid och mäktiga krafter av Ljuset har säkerställt att inga störningar är tillåtna. Den fria viljan fungerar fortfarande när det gäller individer, men för mänskligheten som helhet är dess öde redan bestämt av höga Ljusvarelser som har väglett er under eoner av tid.

Såsom er historia visar finns alltid stora förändringar i slutet av varje cykel och om de är fördelaktiga för er beror på hur långt ni har höjt era vibrationer. Det var väntat att ni skulle ha uppnått tillräckligt stora framsteg för att kunna göra Uppstigningen och ingenting kan nu ändra på det resultatet. Medan förändringarna sker kommer det att finnas en viss grad av obekvämlighet eftersom så fort de börjar genomföras blir uppgiften av gigantisk storlek. Så ha tålamod när ni märker att saker och ting startar och vet att resultatet kommer att bli till allas belåtenhet.

Det kommer att finnas några få beklaganden eftersom ni kommer att kompenseras för förlorad tid och kommer att få mycket mer än ni kan föreställa er. Istället för att spendera din livstids dagar med att arbeta dag ut och dag in så får du så mycket mer tid för att ägna dig åt det du mest önskar. Du kommer inte längre att spendera all din tid med att försörja dig och har mer än gott om tid att följa dina egna intressen.

De Mörka tjänarna är väl medvetna om att deras makt har blivit allvarligt inskränkt, och oavsett vad de försöker så kommer de inte att återfå den igen. De är också förtrogna med löftena från de av Ljuset som går vidare i snabb tack. Ljusvarelserna kontrollerar nu framtiden för Jorden och dess folk. Ingenting kommer att tillåtas att störa de framgångar som har uppnåtts och varje försening kommer inte att bli av någon stor betydelse.

Kära människor på Jorden, er tid har kommit och det är dags att ta ett stort steg framåt och därmed göra upp för förlorad tid som har hållit er tillbaka. Förändringar kommer snart att manifestera sig och ni kommer att förstå de underverk som framtiden bär i sitt sköte för er alla. Det blir glädje och lycka när ni blir fria från de Mörkas uppmärksamhet. Var fortsatt positiva och var övertygade om att allting löper väl och att de fördelaktiga förändringarna nu har börjat äga rum.

Många själar är ivriga att ge av sig själva i denna viktiga tid, men avvakta er tid och vet att snart blir det mängder av möjligheter att tjäna Ljuset. Många ger redan av sig själva och tjänar på olika sätt som gör det möjligt att det kan manifesteras. Ta helt enkelt varje tillfälle att hjälpa andra på vägen och gör sanningen känd för dem som ni anser vara redo för den.

Människor vaknar nu upp för förändringarna, även om de inte förstår det stora syfte som ligger bakom dem. Det är väntat, eftersom vibrationerna fortsätter att öka och många upptäcker att deras medvetande öppnar sig mer. Detta kanske orsakar förvirring och det är då som Ljusarbetare kan hjälpa genom att förklara situationen för dem. Det kommer att dröja innan Press och Media kan tas bort från de Mörkas kontroll, så till dess blir den bästa källan av sanning ert Internet. Dock är Internet också använt av de Mörka, men om du är intuitiv bör du kunna urskilja när en site är tillförlitlig, och vilka meddelanden som är sanna.

Tänk på att ni lever i ett hologram och att det inte representerar den sanna verkligheten från vilken ni kom. Det är ditt eget beslut att vara här och det har gett dig möjligheten att skapa en omgivning av ditt eget val. En där du kan uppleva en 3D-verklighet där du kan få en snabbare utveckling. Många aspekter av livet är njutbara, men de själar som har en låg vibration försäkrar att du också får erfara negativitet.
Det är en blandning av båda som ger förändringar och utmaningar hela tiden. De som är av Ljuset har emellertid kommit igenom detta med glans och har utvecklats avsevärt som ett resultat. Aldrig mer kommer du att tvingar ta itu med sådana blandade erfarenheter.

Var som nu sker på Jorden är ganska normalt i slutet av en cykel, men inte alla sluttider är precis likadana. Ni har varit framgångsrika med att lära er de lektioner som en 3D-existens har gett er, men det har funnits andra civilisationer som har misslyckats med detta. Ni gratuleras för att ha uppnått så mycket mer än vad ni för närvarande förstår. Er resa har varit lång och mödosam och ni har kommit igenom materialismens eldar och segrat. Erfarenheten har tjänat er väl och kommer att försäkra att ni är väl rustade för varje framtida utmaning.

För många själar har kaos följt dem genom alla deras liv, allt för deras behov av utmaningar. Var så säkra på att ni inte kommer att behöva gå igenom dem igen. Ni kanske undrar varför ni frivilligt gick med på dem, men innan ni kom till Jorden var ni medvetna om vilken typ av era kommande utmaningar som gällde. Ni förstod att ni under hela tiden ni färdades i de lägre dimensionerna ni aldrig var utan assistans, även om ni just då var omedvetna om det. Varje livstid har ni haft hjälp för att försäkra att ni följde er livsplan som ni gick med på innan ni inkarnerade. Det är så viktigt för dig, eftersom om du misslyckas att göra detta så måste du göra det i en annan livstid. Mycket verkar ske av en slump, men var säker på att allting av vikt är planerat och nödvändigt för din utveckling.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge