Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 1 januari 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 1 januari 2016

Mike Quinsey

Hälsningar till er alla när ni välkomnar det Nya Året, som ger löften om att bli det mest aktiva när det gäller kampen att ta itu med de nya energierna som snabbt etableras. Resultatet är att det finns mycken förvirring, särskilt bland dem som bara ser de yttre händelserna. Men mycket sker ofta utanför vad ni uppfattar och det är det som långsamt för in den Nya Tidsåldern till manifestation. Detta går nu in på sitt fjärde år.

De nödvändiga förändringarna kan inte fördröjas längre och håller på att bli mer och mer kraftfulla för varje dag som går. De mörka tjänarna försöker fortfarande att ignorera de uppenbara tecknen som talar om för dem att tiden är nästan ute. Deras förmåga att diktera det som händer den mänskliga rasen finns inte längre i deras makt, den makt som nu minskar mycket snabbt.

Snart kommer vissa händelser att äga rum som tydligt anger den nya riktning ni går in i. Det gamla har tjänat sitt syfte och kan inte upprätthållas längre med tanke på förändringarna som håller på att manifesteras. Det tumult som nu sker runt om i världen verkar vara så stort att det inte kan förkortas, men var så säkra på att Galaktiska Federationen har möjligheten att omedelbart stoppa alla krigshandlingar.

I själva verket har de fått mer auktoritet och makt att gå in och vidta direkta åtgärder. Ni har så mycket stöd och skydd vid denna tid att ni inte behöver oroa er för hur saker och ting kommer att spelas ut. Ert stöd behövs mer än någonsin för att försäkra att Ljuset fortsätter att vara starkt och kraftfullt, oavsett vad som händer runt om er.

Tiderna ni lever i nu är mycket viktiga tider, och varje individ bör ha i åtanke sina högsta förväntningar och inte förlora dem ur sikte. Ibland verkar det som de Mörka har övertaget, men det beror på att det finns individer som kan orsaka så stor förödelse. Emellertid ser den hemliga regeringen hur deras makt snabbt tynar bort och deras inflytande och handlingar är allvarligt begränsade.

I slutändan kommer deras handlingar att stoppas eftersom de kommer att tas bort från Jorden, och sedan kommer ni att snabbt få uppleva enastående förändringar och en fullständig fred kommer att återvända till Jorden. Som många av er har upplevt ökar vibrationerna ännu, och det kommer en punkt där Uppstigningen skall ske. Det är oundvikligt och ostoppbart och själar med lägre vibration kommer att ligga kvar på den nuvarande nivån.

I och med Uppstigningen börjar det verkliga arbetet och Jorden kommer att genomgå de nödvändiga förändringarna för att skapa en ny Jord. En Jord som så småningom inte kommer att visa några tecken på de tidigare skador och den förstörelse som nu är så uppenbara. Moder Natur kommer att bli återställd till sina finaste färger och skönhet, oöverträffat under eoner av tid.

Allting kommer att vara fritt från de många förvrängningar som ni nu se runt om er och allt liv i de olika rikena kommer att kunna leva lyckligt tillsammans i total harmoni. Naturligtvis kommer förändringarna att ta tid för att bli helt manifesterade, och jag vet att ni kommer att finna dem mycket acceptabla och upplyftande.

Uppstigningen har varit öppen för varenda själ och hjälp har getts till dem som har arbetat för den. För dem som inte har uppnått den ännu är det inte en fråga om ett misslyckande. Varje själ kommer att utvecklas med den hastighet som passar den. Och det kommer alltid att finnas fler möjligheter allteftersom cyklerna kommer och går. Du tar med dig det du har förtjänat, så vid varje steg du avancerar närmar du dig Uppstigningen. Du får all hjälp från dem som gått före dig och de vet hur de skall ge dig styrkan att lyckas.

Ni har många Ljusvarelser med er som har inkarnerat från de högre världarna och några av dem är redan kända och erkända för sitt arbete. Använd dina intuitiva förmågor och du kommer lätt att veta vem du kan lita på. Det finns ännu många själar som inte kan gå framåt, synbarligen fängslade i de lägre vibrationerna. De är så fångade i sina trosföreställningar att de inte kan acceptera andra synsätt.

Vid denna tid är det viktigare än någonsin att man har ett öppet sinne, för sanningen kommer snart att visa sig för er. Ingen kommer att klandra er för era uppfattningar, för förr eller senare blir det helt uppenbart att ni blivit missledda av dem ni har litat på. Vissa ledande grupper kommer att finna det mycket svårt att ändra sina läror eftersom de anses vara heliga, eller de är rädda för att tappa ansiktet, men fakta måste inses, annars blir de lämnade på efterkälken.

Allteftersom tiden går, och när det är säkert att vara frispråkig, kommer människor att komma i förgrunden som är väl bevandrade i sanningen. Eftersom deras arbete redan är känt för er kommer det att bli ganska lätt att acceptera deras läror. Men det blir svårt för en del som är t ex djupt förankrade i religiösa övertygelser.

Det finns sanning i alla religioner, men de har blivit förvrängda och vantolkade av dem som söker makt över andra. Din intuition är fortfarande din bästa måttstock på sanningen och att ha ett öppet sinne leder så småningom till att du kommer att finna vägen till Ljuset.

Ha inga bekymmer för var du står när uppenbarelserna påbörjas, för de kommer med förklaringar som borde tillfredsställa de flesta sökare av sanningen. Det är inte komplicerat utan ganska enkelt och lätt att förstå. Det största hindret finns där människor har en tro som inte tillåter att livet efter döden verkligen existerar. Det finns inte något sådant som död, och när du lägger ner din jordiska kropp flyttar du omedelbart in i din eteriska kropp.

Få själar, om någon alls, märker skillnaden, så övergången är enkel och mycket välkommen, och du är fri från alla jordiska krämpor som du tog med dig. En del själar tror inte på ett liv efter döden, men det kommer de att göra med mängder av själar runt om sig. Vad du kanske har hört angående ”Sommarland”, dit de flesta själar går efter döden, är mer som ett mottagningsområde där du får möta dina nära och kära som kommer att hjälpa dig med anpassningen till den dimensionen.

När du anpassat dig där kommer du att lära dig att på den här nivån är tanken mer kraftfull än den var på Jorden och att de flesta saker du behöver kan ”tänkas” till existens. Alla går igenom sina liv på Jorden och du kommer att få se hur väl du har gjort ifrån dig på jordeplanet. När du behöver mer erfarenhet inom vissa områden blir det en del av dina framtida livsplaner.

Det finns ingen möjlighet att komma bort från sanningen för i de högre dimensionerna kan du inte tala på annat sätt utan att andra vet det. När du är redo för det hittar du din rätta nivå och kan fortsätta dina upplevelser, och kom ihåg att alla är till för din utveckling.

Jag kan inte säga var exakt mänskligheten kommer att vara vid slutet av det nya året, men utan tvekan bör ni ha kommit mycket längre än ni är nu. Den Galaktiska Federationen kommer att försäkra att inga yttre inblandningar förhindrar att saker och ting fortlöper som är avsett. Det var alltid menat att ni skulle få all hjälp att stiga upp och det förväntades att ni skulle bli framgångsrika.

Där finns emellertid alltid en chans att när du utövar din fria vilja kommer du att placera dig själv på fel väg, och detta måste respekteras. I annat fall är du bara att gratulera för att du hållit dig på den rätta vägen, och vet att du alltid har stöd från dem som vandrar bredvid dig.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och måtte Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge