Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 25 november 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 25 november 2016

Mike Quinsey

De mörka tjänarna och deras kollegor har på förslag att göra ett sista stort försök att återta förlorad mark, genom att fejka en utomjordisk attack på er. Den skulle bli mycket realistisk och ni skulle uppfatta rymdfarkoster och varelser som såg ut precis som ni föreställer er dem. En del skepp skulle bara vara hologram men se helt normala ut. Ni varnas därför om de mörkas avsikter så att rädslan så mycket som möjligt kan minskas eller förhindras. Syftet med en sådan händelse är att skapa rädsla och är som ni skulle kalla den, ”deras sista halmstrå" och skulle lätt kunna lura dem som inte är redo eller är dåligt informerade. Om den någonsin blir verklighet kan ni som vet bli ovärderliga för Mänskligheten genom att hjälpa till att förhindra masshysteri.

Var emellertid säkra på att inga handlingar kommer att tillåta att man tappar kontrollen. Ljusets krafter håller sig redo, men av karmiska orsaker kan man inte ingripa direkt i sådana händelser och förhindra dem från att ske. Det kommer i så fall att bli den enda gången som ni behöver möta en sådan situation. Den skulle bli en kraftfull väckarklocka för dem som omedvetet gett upp sin frihet och gett de mörka tjänarna fria händer att genomföra sin plan att få världsherravälde.

På lång sikt kommer händelser att utvecklas så som ni tidigare fått underrättelse om, så var medvetna om att Ljuset alltid kommer att segra över de mörka. Redan nu flyttas de bort och placeras där de inte längre kan orsaka er någon större skada. Kriget mellan det mörka och Ljuset för att kontrollera Jorden är förutbestämt att snart gå mot sitt slut. Utgången har alltid varit förutsägbar även om de mörka tillfälligt verkar vara överlägsna. Emellertid kan inte saker och ting tas för givna och det krävs att de som tillhör Ljuset fokuserar på det rätta resultatet.

Utöver era Guider har ni många omkring er som hjälper er, så även om du kanske är omedveten om deras närvaro vet de mycket om dig och ser till att du följer din livsplan. Under dina meditations- eller bönestunder kan de komma dig nära och plantera idéer i ditt sinne. En stor del av ditt arbete utförs under dina aktiviteter "utanför kroppen", när du sover. Kanske minns du en del av dina erfarenheter men oftast kan du inte få fram detaljerna till dagsmedvetandet. Du kan under sömnen till exempel träffa andra Ljusvarelser och i förväg planera aspekter av ditt arbete. Det kan tidvis tyckas som om du kämpar en ensam kamp, ??men var så säker, det är långt ifrån sanningen.

Du är en del i den historia som ofta kommer att ses som en viktig vändpunkt i mänsklighetens utveckling på sin väg tillbaka till Ljuset. Det stora experimentet började för tidseoner sedan och du har med största sannolikhet haft många, många liv på Jorden. På grund av Ascension (Uppstigningen), som för de flesta av er kommer att äga rum inom er nuvarande inkarnation följer många andra själar era framsteg, så att era erfarenheter kan användas till förmån för andra som kommer att följa efter. Det kanske inte verkar som om ni alla är stora själar eftersom ert dagsmedvetande är begränsat till era erfarenheter på Jorden. Du har litet eller inget minne av ditt sanna jag, och detta är medvetet ordnat på det sättet för att du helt och hållet ska kunna koncentrera dig på din utveckling. Det skulle annars vara lätt för dig att distraheras bort från din livsplan.

Ingenting som har någon betydelse för ditt liv händer av en slump, så var så säker, att även om du har din fria vilja så kommer du alltid att känna dig uppmanad att följa den evolutionära väg, som du planerade innan du inkarnerade. Även händelser som du föredragit slippa uppleva är alla en del av din livsplan, vilket du kommer att bli varse när du återvänder till de högre dimensionerna och granskar ditt liv på Jorden. Normalt dras du till människor vars energier är mycket lika dina, men när så är planerat och du av karmiska orsaker möter en själ som ska spela en roll i ditt liv, kan den personen ha helt annorlunda vibrationer än dina. Detta händer ofta när par förs samman och det verkar finnas en ofrånkomlig energi involverad i deras attraktion till varandra. Även om du i det här sammanhanget gör ett misstag och relationen inte är avsedd, så kommer förbindelsen inte att bestå särskilt länge. Ändå är ingen erfarenhet, av vilket slag den än må vara, utan nytta för ditt liv.

Ni bör veta att alla situationer inte är som de först verkar, eftersom de ibland används för att hjälpa till att skapa något annat. Till exempel var Trumps seger till för att förhindra Hillary Clinton från att vinna, även om röstningen var riggad till hennes fördel. Trump förväntas därför att avgå mycket snart och Paul Ryan som är republikanernas tillförordnade ordförande kommer att agera som interim-president tills nya val kan äga rum, och det är ganska troligt att han sedan kommer att gå vidare till att bli den valde Presidenten. Detta bör övertyga er om att ni inte kämpar en ensam kamp mot de mörka. Så oavsett vad som sker, kan ni vara säkra på att resultatet blir till förmån för Ljuset.

En viktig faktor hos de händelser som äger rum är Moder Jords behov, Moder Jord som måste bli klar inför Ascension, eftersom att skjuta upp eller försena förändringarna inte kommer på fråga På den kosmiska skalan måste vissa händelser ske vid en exakt tidpunkt, och så att säga - Moder Jord kommer att tvinga fram händelsekedjan om det behövs. Ni förstår säkert nu varför Ascension med säkerhet kommer att äga rum. Ni bör vid det här laget ha tillräckligt med information för att förstå vad som väntar, även om den exakta tidsskalan är svår att förutsäga. Ni kommer att känna er mycket mera tillfreds när de mörka tjänarna inte längre kan störa er utveckling. Den kommer att tillåta att mycket som hållits tillbaka kan sättas igång utan dröjsmål.

Trots det allmänna intrycket av det som sker på Jorden, utvecklas allt i själva verket väl. Det finns ingen anledning att tvivla på det, utan var medvetna om att alla de högre krafterna kommer att se till att kommande händelser sker så smärtfritt som möjligt. Det är dock förståeligt att Moder Jord kommer att "skaka om" en del områden eftersom även hon förbereder sig inför Ascension. En del större förändringar är oundvikliga och verkligen nödvändiga för att föra in den nya Jorden. Er resa har varit lång och utmanande men ni kommer att ha lärt er mycket och kommer att vara till stort värde för dem som följer efter er.

Håll ögonen på vägen framåt och var medvetna om att oavsett vad ni uppfattar så är allt bra. Det är inte bara det kommande slutet på era erfarenheter, utan även för många som har följt er med stort intresse. Ni har varit framgångsrika där andra har misslyckats, och förtjänar varje lovord som kommer i er väg. Emellertid innebär det ingen skam att vara tvungen att uppleva mer i de lägre dimensionerna och faktiskt kommer dessa att bli desto starkare på grund av det. En del av er kommer frivilligt att återvända till den 3: e dimensionen för att hjälpa andra genom deras nästa uppsättning erfarenheter. Ni kommer att finna att när ni stiger upp genom vibrationerna blir tjänandet till andra målet för många själar.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge