Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 2 december 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 2 december 2016

Mike Quinsey

Helt klart är att ju snarare tillkännagivandet görs som bekräftar förändringarna inom valutan - desto bättre, och så lindras spänningen och oron hos dem som väntar på välbehövliga pengar. Goda nyheter sprider sig alltid snabbt, men det finns alltid de som tvivlar, som är motvilliga till att tro att sådana förändringar är möjliga. Det finns många fler överraskningar som väntar på att införas och de är alla en del i planen att snabbt introducera den Nya Tidsåldern (New Age) för er. De gamla metoderna har spelat ut sin roll när Illuminaternas kontroll-metoder tas bort för att låta människor njuta av sin nyfunna frihet. Varje steg kommer att introduceras på ett sådant sätt att det flyter med i förändringarna, och orsaka minsta möjliga problem innan det lagt sig tillrätta, och ingenting kommer att tillåtas störa eller fördröja detta. Tiden för deras införande har gått långt över tiden, men som ni vet finns det alltid en "rätt" tidpunkt att göra stora förändringar, och det största bekymret är störningar från dem som tillhör de mörka Krafterna. Emellertid skyddas ni av de Galaktiska Styrkorna vilka kommer att säkerställa att allt går framåt så som det behövs och med minsta möjliga krångel.

Ganska snart kommer nyhetskanalerna att bli fria att rapportera de verkliga och sanningsenliga nyheterna, vilket har förnekats er under eoner av tid. Ni har så länge levt i ett falskt paradigm och inte fått utvecklas som det var tänkt. Ni har faktiskt förnekats framsteg som skulle ha gett er ett levnadssätt som kan sägas ligga ungefär 50 år längre fram än där ni nu befinner er. Var så säkra, det kommer att ta långt ifrån den tidsperioden för att komma ikapp och planer för att förflytta er framåt finns redan på plats. Vid lämplig tidpunkt, när så att säga vägen har rensats och det är säkert att göra det, kommer alla era Galaktiska vänner att öppet visa sig på Jorden och hjälpa er att ta igen förlorad tid. Den Nya Tidsåldern väntar på er och den kan inte längre förnekas er. Snabbt kommer den att se de gamla arbetssätten ersättas med automatik och robotmetoder. Naturligtvis kommer det att ta tid att få er att kunna ta till er alla fördelar med de här förändringarna, men ändå, med hjälp av metoder som inte är er bekanta, kommer ni att bli glatt överraskade över hur snabbt saker och ting hanteras.

Emellertid måste man komma ihåg att den omedelbart framförliggande perioden kommer att vara en period då man gör sig av med allt det som inte har någon plats i framtiden. Fokuset kommer att ligga på de förändringar som befriar er från slitet och de långa timmarna som ni arbetar för ert uppehälle. Många jobb som är av en enkel natur kommer inte längre att vara nödvändiga, och en del automatiseras. Genom införandet av moderna metoder kommer många av era dagliga behov inte längre att kräva något manuellt arbete, och en del kommer att tillgodoses genom att införa nya levnadssätt. Så när man talar om den Nya Tidsåldern så betyder den just det, som exakt är vad den innebär, eftersom den gamla nu har tjänat ut sitt syfte.

Det som är ännu viktigare är förändringarna inom dig själv, eftersom du inte får glömma bort det faktum att allting leder fram till Ascension (Uppstigningen). I takt med att vibrationerna stiger kommer även du att göra det, förutsatt att du har koncentrerat dig på dina egna behov. Den gamla extremt dualistiska Människan bör förändras med hjälp av de nya vibrationerna och lämna de gamla vibrationerna bakom sig. Inse att när du agerar genom att använda de lägre vibrationerna tappar du din Ljusintensitet. I en tid när du bör lyfta upp dig själv, är det viktigt att du håller dig kvar på din väg och kan passera genom de lägre vibrationerna utan att de påverkar dig. Försök att inte dras med i handlingar eller deltaga i någon oönskad aktivitet som du vet inte hör ihop med Ljuset, eftersom de mörka Tjänarna under en mycket lång tid skickligt har riktat era intressen mot det som tillhör de lägre vibrationerna. Det finns alltid en enkel regel för att avgöra vad som inte tillhör Ljuset, och det är att något som inte skapar frid och harmoni i ditt liv kommer troligen att ha motsatt effekt.

De förändringar som ni är redo att välkomna kommer att spridas ut under en period på ungefär tjugo år eller så, och så dags bör ni ha alla de fördelar som man har talat om. Den omedelbart framförliggande perioden kommer att täcka de mest trängande behoven hos dem som snabbt behöver hjälp. Så många människor lever i yttersta fattigdom utan några utsikter att kunna ta sig ur den. Utan tvivel kommer de att bli bland de första att dra nytta av de förändringar som snart snabbt kan införas. Kärnan i allt som sker är att höja er levnadsstandard, tills var och en åtminstone kan leva livet med alla sina grundläggande behov väl tillgodosedda.

Ni kan knappast ha undgått att lägga märke till att även djuren på Jorden påverkas av förändringarna. Klimatförändringarna är uppenbara och tvingar dem inom vissa områden att flytta eller dö ut, och därför kommer det att fortsätta med att vissa arter dör ut helt och hållet. Det ni håller på att lära er är hur riskfyllda förändringar I Jordens ekosystem kan vara, och även påverkar mänskligheten. Genom hela er historia har förändringar ägt rum då även människan har varit tvungen att anpassa sig. Ni har nu även intelligent liv som lever innanför jordskorpan och efter de kommande förändringarna kommer de att ge sig till känna för er.

De mest spännande tiderna ligger framför er och ni kommer snart att kunna lägga nuvarande problem bakom er och njuta av en snabb omvandling som leder till en fridfull tillvaro. Nästan säkert kommer ett av era mest tillfredsställande ögonblick att bli när krigsvapnen och allt som har med dem att göra kommer att tystas ned för all framtid. Pengar kommer inte längre att slösas bort på krigsvapen, och skyddet av er Jord kommer att uppnås på andra sätt. Till exempel har en del planeter en skyddande sköld runt sig som inte kan genomträngas.

Era hav täcker över 70% av Jorden och även de kommer att renas. En sådan uppgift verkar omöjlig för er, men med avancerade teknologier kommer det inte att ta så lång tid. Till slut kommer alla hav och landmassor att vara som nya, och alla former av liv kommer att leva fridfullt med varandra. Redan nu börjar olika former gå samman och bildar de mest osannolika förbindelser. Det finns mycket att se fram emot då ni ska uppleva perfekt frid. Var i frid och fred och kärlek, och dela den med alla levande varelser eftersom alla är Ett.

Inte en dag kommer att passera utan en del händelser, vilka hänger ihop med de nödvändiga förändringarna och de kommer att öka allteftersom ni gör framsteg. Det gamla kommer att försvinna men ibland inte utan kamp, ??och stegen kommer att välkomnas av folket. De är väl medvetna om att något ovanligt händer, och för en del är det skrämmande eftersom det som de är vana vid förändras. Men var medvetna om att förändringarna sker helt av de bästa anledningar, och allteftersom tiden går kommer det att bli uppenbart för er.

Håll fast vid era uppfattningar och dela dem med andra när man visar intresse för dem. Ett nytt år närmar sig snabbt och det är ett år som ser ut att bli mycket intressant och meningsfullt eftersom många efterlängtade förändringar slutligen kommer att ske.

Kärlek och välsignelser från mitt Högre Jag, och må du få allt du behöver för att hålla dig stadigt i Ljuset.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge