Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 18 november 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 18 november 2016

Mike Quinsey

Jorden och dess folk befinner sig i ett tillstånd av stor förändring och den sker i en sådan omfattning, att det nästan är omöjligt att hålla jämna steg med den. Oavsett hur ni ser på den kom ihåg att förändringarna är nödvändiga för att föra mänskligheten in i den Nya Tidsåldern. Det kommer att finnas mycket missnöje eftersom så många människor bara kommer att se effekten av det som händer, utan att förstå de verkliga orsakerna. Det kommer att verka kaotiskt men "omskakningen" av de gamla systemen är nödvändig för att genomdriva de förändringar som behövs om systemet ska omskapas och lämpa sig för den Nya Tidsåldern. Kom ihåg att snart kommer ni att gå in i den Gyllene Tidsåldern och mycket måste komma på plats innan dess. Det finns en aspekt av "att hänga med" i förändringen som kommit litet på efterkälken, och som är nödvändig att ta igen för att skapa vägen till den nya världen som kommer att ta er in i de högre dimensionerna. Följaktligen kan ingenting av de lägre vibrationerna gå framåt och måste falla bort. Samma resonemang gäller för alla själar och det kommer en punkt då endast de som är redo kan höja sig.

Många kommer att oroa sig över vad de måste göra för att gå framåt och vara säkra på att göra uppstigningen. Svaret är enkelt, och om du behåller dina högre vibrationer och sprider kärlek till alla utan undantag har du absolut ingenting att frukta. Det kräver en själ med stark vilja för att hålla sig centrerad när allt runtomkring befinner sig i ett tillstånd av förändring, och när framtiden förefaller oviss. Tro på dig själv och håll fast vid din tro och allteftersom tiden går kommer du att se att framtiden blir allt tydligare. De gamla energierna kommer sakta att försvinna och i deras ställe kommer det att bli en ljus framtid fri från alla de gamla problemen. Borta är själarna med en låg vibration och tillsammans med dem deras planer på att kontrollera era liv och framtida möjligheter. Slutet på deras tid var oundviklig så snart det blev uppenbart att oavsett deras handlingar skulle den Nya Tidsåldern manifesteras helt och fullt.

Som redan antytts kommer de positiva förändringarna att ta tid, men så snart de sätter igång och er väntan är över kommer ni njuta av att vara närvarande under den perioden och i en del fall också delta. Visst kommer era erfarenheter att vara mycket mer njutbara och allt det goda arbete som utförs kommer att gynna alla. Efter att revalveringen av valutorna skett, blir det också uppmuntrande att veta att oavsett vilka projekt som genomförs kommer de att få en tillräcklig finansiering. Var förvissade om att de själar som kommer att hantera stora fonder för återuppbyggnad och andra mänskliga projekt, kommer att utses på grund av sitt engagemang och sin pålitlighet att verka för mänsklighetens allra bästa.

Det är bara naturligt att de flesta människor hoppas få höra exakta datum för viktiga händelser som länge varit förutspådda. Men från de högre dimensionerna där alla befinner sig i nuet, är det ofta svårt att tolka datum enligt ert sätt att existera i den 3: e dimensionen. Dessutom finns det så många flytande tillstånd som är inblandade och alternativa händelsekedjor som kan följas. Det är därför ni alltid uppmuntras till att hålla ert fokus på det som ni önskar. Som ni vid det här laget vet, krävs det bara ett relativt litet antal personer för att frambringa förändringar. Så stå med fötterna på jorden och ha era förhoppningar och önskningar på högsta nivå, och så småningom kommer ni att skörda frukterna av er beslutsamhet och uthållighet. Ni är så nära att få ta emot det som ni under årtusenden har drömt om, och det är så välförtjänt.

Det är inte mycket av de verkliga nyheterna som når er genom de vanliga media-källorna vilka fortfarande är mycket kontrollerade. Emellertid är Internet fortfarande er bästa källa för information, och tillförlitliga nyheter rapporteras nästan alltid via mer än en kanal. Trots detta är det svårt att hitta länkar till alla nyheter eftersom vissa anses vara alltför hemliga för allmän publicering. Emellertid bör du ändå via internet kunna få en rimlig bild av det som händer runtom i världen. Era största sanningshinder är de falska rapporter som medvetet läggs ut för att förvirra er. Så var försiktig med vad du accepterar som sanningsenligt och om du är intuitiv kan du troligen identifiera artiklar eller nyheter som bär de lägre vibrationerna.

Var säkra på att mycket händer bakom kulisserna och många själar är dedikerade till att försäkra sig om att Ljuset vinner kampen mellan de positiva och negativa krafterna. Även om det var förespått, var resultatet aldrig säkert och förlitade sig på att ni som tillhör Ljuset gjorde er del för att säkerställa att det manifesteras. Ni skall gratuleras för att ni hållit er position under många år av osäkerhet, att ni aldrig vacklat oavsett vad som hände på Jorden. Era belöningar kommer att bli många med en försäkran om att ni kommer att göra uppstigningen och få njuta av att lyftas upp i de högre dimensionerna. Ni kommer att ha varit en del av Ljusets seger, vilken kommer att firas under många år framöver. Emellertid finns det fortfarande mycket att göra, eftersom de mörka tjänarna mycket snart inte kommer att kunna påverka eller styra framtida händelser.

Nu när saker och ting har utvecklats så väl, kan alla Ljusarbetare vara mer öppna om sitt arbete och hjälpa andra att förstå vad det är som händer på Jorden. Många kommer att bli förvirrade och oroliga inför framtiden och behöver lugnas inför händelser som för närvarande äger rum på Jorden. Framtiden kommer att vida överstiga de flesta människors förväntningar eftersom förändringarna fullständigt kommer att förändra samhället till oigenkännlighet, till ett samhälle som är integrerat och har förmågan att möta och stödja alla människors behov.

För närvarande kommer saker och ting att utvecklas tills ett bestämt resultat har uppnåtts, ett resultat som gör det möjligt för Mänskligheten att gå vidare och börja att etablera den nya Republiken och den nya Tidsåldern. De människor som kan leverera den finns redan på Jorden och är helt förberedda och redo att utföra sitt arbete. Det kommer att börja i små steg, men kommer att gå snabbt framåt när tillräckliga medel sätts in. Dessa kommer genom GESARA och en kraftfull finansiering kommer att bli möjlig. Den blir en av de tidiga åtgärderna och kommer att föras in så snart planeringen förberetts tillräckligt. Några av projekten kommer att bli kraftfulla och täcka de mest akuta behoven hos folket.

Återverkningarna av det amerikanska valet är fortfarande kännbara och har ännu inte spelat ut sin roll. Valet har skakat så många människor ur sin slummer. Med valet har många avslöjanden kommit upp i ljuset och avslöjat de mörka Tjänarnas verksamhet. Frågan är, kommer ni att svara genom att föra in Ljuset, eller låta er frihet ytterligare urholkas. Det är dags att handla om ni ska undanröja hoten mot er blotta existens. Motståndet mot de mörka växer och det är på tiden eftersom de syftar till att skapa en enda regering under sin kontroll. Emellertid kommer hela sanningen om deras aktiviteter att komma ut och folk kommer att vara helt chockerade över vad de får höra och lära sig.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge