Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 22, 2010

SaLuSa, October 22, 2010

Ni har stora förväntningar på de närmaste månaderna, och med rätta då vi har antytt att tidpunkten för agerande har kommit. Som vi nyligen har nämnt så är vi nu vid en punkt då vissa frågor måste klaras upp. Vårt och våra allierades tålamod är beundransvärt, men det börjar ta slut då de mörka Tjänarna vid upprepade tillfällen vägrar att dra sig tillbaka. Vi kommer därför att sätta dem i en position där det bara finns en utväg. Det kommer att bli slutet på deras maktbas, och förlusten av deras förmåga att diktera framtiden för hela världen. Det Nya Året kommer att föra in en hel serie av överraskande utvecklingar, även om ni har ett visst medvetande om vad ni kan vänta er. Vi önskar att ge världen tillbaka till er, och med det kommer kraften att göra det möjligt.

Det finns vackra själar på Jorden som bara väntar på möjligheten att dela med sig av sin kunskap, och hjälpa till med att etablera en ny maktbas som fullt representerar vad folket vill. Krig och Fred är inte naturliga rumskamrater, och fred kommer att bli samlings ropet som kommer att få enormt stöd runt hela världen. Folk har fått nog av att ha sina familjer och liv förstörda av ambitionerna av de som skulle regera världen. Det finns ingen plats för diktatorer i framtiden, och istället kommer delgivande att bli sättet för att leva. Förändringarna kommer att föra mänskligheten på en ny väg, och inget kommer då att kunna försena Upplyftningen. Det är viktigt att varje själ är medveten om den underbara möjligheten att lyftas upp och vi är mycket måna om att nyhetsmedia frigörs från kontroll och censur. Era nyheter är redigerade och krystade för att hålla sanningen från att nå er, men det kommer att förändras och journalister kommer att kunna rapportera nyheterna såsom de är. En människa kontrollerar alltför många kanaler, och det kommer inte att möjliggöra fritt tal. Vi har dock noterat att det finns en gradvis förskjutning mot fritt tal, men det är långt från tillfredsställande.

När avslöjandena sker önskar vi ha korrekt och riktig nyhetsbevakning, och att folk kommer att förstå vad vi representerar och våra sanna skäl för att ta kontakt med er. Det är ofrånkomligt att en del kommer att ha åsikter vilka ser oss som hot mot deras trossystem, men det är förväntat. Frågan är om de kan acceptera att i det förgångna så har mycket information och lärdom varit baserat på mindre tillitliga eller felaktiga källor. Vi fördömer inte sådana själar, utan önskar bara att de noga överväger vad vi har att säga. Sanningen kommer att ta hårt på accepterade uppfattningarna och praxis, och den är ämnad att tillåta ett stort steg framåt.

Med förändringarna kommer er medvetande nivå att öka, och er kapacitet för att förstå större sanningar kommer att öka tio gånger om eller mer. Ni kommer att på ett naturligt sätt bli mer urskiljande, och alla dessa förändringar kommer att föra er närmare till att bli Galaktiska Varelser. Ni kommer att få all hjälp då ni går mot denna tid, då vår omtanke inte enbart är för er säkerhet utan också för ett framgångsrik slut på denna cykel. Framtiden är Gyllene och en sådan skillnad mot var ni har upplevt i det förgångna. Ni kommer att ha frihet att resa, och de begränsningar som ni nu upplever kommer att försvinna. Om ni så önskar kan ni vara helt oberoende av alla andra, då ni kommer att bli självtillräckliga och tillfredsställda i alla era behov. Chansen finns att ni önskar utforska Galaxen, och ni är därför sannolika att bli en medlem av en av Federationerna som gör det. Ett besök hos er Rymdfamilj skulle också vara tilltalande, för att förnya bekantskapen med dem som sedan länge har bleknat i era minnen.

Dualitet har hållit er från att känna till sanningen om er själva, och ni har letts till att tro ni att var menade att vara ringa Varelser för att tjäna de vid makten. I själva verket så om Illuminati hade fått det såsom de ville ha det och lyckats med världslig kontroll, skulle ni inte att vetat om skillnaden. Att frigöra er från deras bojor har öppnat era ögon till vad som verkligen har skett runt omkring er. Nu kan ni återta er suveränitet, och börja att hävda er själva för att återta era fulla rättigheter. Förändringar kommer med säkerhet att göras i Lagarna för att bortföra orättvisa lagar som var menade att sätta er under drakonisk kontroll. Vi pratar om länder över hela världen, då ingen är ett undantag när det gäller orättvisa lagar. Ni har blivit lurade att tro att ni är fria, men det har varit långt ifrån sanningen.

Unga, men visa själar har kommit till Jorden under en längre tid och nu börjar de att dela med sig av sin kunskap till er, hjälper människor att förstå vad som finns kvar att göra för att förbereda inför Upplyftningen. Unga är de kanske, men de är mycket gamla själar som medvetet har valt att komma att hjälpa de som vaknar upp. Tjänstgöring söks för att dela med sig vad än ens färdigheter är, för att avancera de själar som också går fram på vägen mot de högre dimensionerna. Var än ni går i Galaxen, finner ni att själar är förbundna genom en obrytbar kärlekslänk. Det är kanske det vackra med att upptäcka andra civilisationer, som befinner sig vid olika stadier av utveckling, och finna att alla kommer från samman källa. Skaparens stora plan upphör aldrig, och liv flödar över överallt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och så nöjd att vi från den Galaktiska Federationen har blivit tilldelade uppgiften att guida er alla till Upplyftning. Det är ett privilegium vi har fått på grund av våra tidigare förbindelser med er genetiska utveckling, och vår roll i er tillväxt och uppvaknande. Så ni förstår att vi har varit med er sedan urminnes tider, och ingen har varit lika viktig som den period ni nu är i. Vad som händer är känt utöver hela Universum, och många besökare drar sig med spänning närmare er för att vittna er och Moder Jords unika Upplyftning. Vi har också dramat med förändringar på Jorden som kommer att vara ganska så utbredda och transformera er Jord till en plats av ytterlig skönhet. Det kommer att vara passande för den högre dimensionen som ni träder in i, där bara Kärlek och Ljus kan existera. Där frid och harmoni konstant råder, och var ni helt fullt kan använda era skapande krafter.

Jag skulle vilja be er att göra er redo för spännande tider som stundar och fokusera er på förmånerna och förändringarna som skall förbereda er för upplyftande. Håll er i Ljuset hela tiden, och ge det fritt till andra. Å vägnarna av den Galaktiska Federationen sänder jag er vår Kärlek och Välsignelse.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge