Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 25 september 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 25 september 2015

Kära vänner, vilken viktig och spännande tid som har anlänt nu, när många av er kommer att kunna känna den upplyftning som är ett resultat av den inkommande nivån på energierna. De av er som gör det vet utan några tvivel att välkomna förändringar har inletts. Ni behöver bara se er omkring för att se att mitt i dem finns bevisen för förändringar som är till det bättre. Mycket snart får ni ännu fler bevis på dem, och det kommer att bli ganska klart att mänskligheten går framåt.

Det är nödvändigt att en förändring sker som tar er ut ur det gamla som inte längre tjänar er, men samtidigt kommer de nya energierna att etableras. Illuminaterna kommer att göra sitt sista försök att hålla fast vid sin inslagna väg, men det blir till ingen nytta för deras makt har blivit allvarligt förminskad genom de Galaktiska Makterna som omger Jorden. Så oroa er inte, för allting löper väl, men ha tålamod för alla fördelar kommer i god tid – ni är i en period av det Stora Uppvaknandet.

Du kan vara säker på att varje själ som är här vid en så viktig tidpunkt kommer att gynnas på ett eller annat sätt av de erfarenheter den gör. Du har ingen anledning att vara orolig för din framtid eftersom allt kommer att fortsätta som planerat och täcka allas behov. Ni rör er framåt som en grupp av själar där var och en spelar sin del i bestämmandet av era framtida prospekt.

Stora förändringar är på randen av att ske och alla kommer att mycket snabbt föra fram till att den Nya Tidsåldern manifesteras till er stora glädje. Ni har redan fått en uppfattning av vad som ligger framför er, och vi kan försäkra er att ni inte kommer att bli det minsta besvikna. Vi prisar er alla för den del ni hade att spela genom många inkarnationer, och det spelar ingen roll att ni ibland har tagit på er en negativ roll som en del av era erfarenheter.

När du läser Akasha-krönikan kommer du att finna att du haft alla typer av roller som tillsammans har gjort det möjligt för dig att utvecklas. Det har alltid varit en plan för att hjälpa så många själar som möjligt att nå fram till Uppstigningen, och nu är alla dessa fördelar på väg att förverkligas. Sedan lång tid tillbaka har ni fått en noggrann vägledning genom de många utmaningar ni har stått inför, och ni har haft Ärkeängeln Mikaels visdom och kunskap till hjälp. Det har också funnits många andra själar som har guidat er så att era individuella behov har kunnat tillgodoses.

Vid det här laget har alla de som hade potentialen att höjas upp gjort det och är på god väg till Uppstigningen. Vi säger återigen att ni inte skall oroa er angående er personliga utveckling, för om ni gjort ett genuint försök att höja er så har ni utan tvivel lyckats med det. Som vi ser det är det inte svårt att sätta fötterna stadigt på vägen som bär er framåt till fullbordan. Om du känner dig redo så är du säkerligen det och bör inte ha några svårigheter att hitta vägen framåt in i Ljuset.

Med den vägledning vi har gett dig så känner vi att du nu bör kunna gå vidare med tillförsikt i vetskap om att din framtid är gyllene. Fastän det ännu inte är uppenbart för dig så har du faktiskt vunnit striden med de Mörka tjänarna som inte längre kan vänta sig att kunna fullfölja sin plan på världsherravälde.

Det är oordning i ledet bland dem och de letar efter en väg ut, samtidigt som de klamrar sig fast vid hoppet att de fortfarande kan hitta en väg till framgång. Var säker på att de inte kommer att kunna återhämta sig från motgångarna de haft. Emellertid, som de har visat i det förflutna, har de svårigheter med att acceptera ett nederlag. Under tiden växer sig Ljusets krafter starkare och går framåt med sin plan på en fullständig återgång av Ljuset. En del av er känner redan av en ökad medvetenhet och förståelse för vad som sker. Och det skall växa sig ännu starkare när hindren som placerats i er väg tas bort.

Förändringarna fortsätter att växa och i en snabbare takt än tidigare och så fortsätter det hela vägen fram till Uppstigningen. Under tiden bör du vara vaksam på Nyheterna för indikationer på förändringar som håller på att meddelas och där det blir försök att stoppa dem, något som kanske gör att de blir försenade. Dock blir eventuella förseningar endast kortvariga då de Mörka inte längre har makten att diktera sådant.

De är offer för sin egen plan på att fängsla andra och nu slår det tillbaka på dem. Med sin girighet och arrogans har de aldrig ens funderat på ett misslyckande. Så de är nu förvirrade och kan inte kontrollera händelser så som de har kunnat göra tidigare. Så vi kan alla koncentrera oss på de kommande förändringarna och hjälpa till på många sätt för att göra dem fullständigt framgångsrika.

Några av er som är mer känsliga än andra kommer kanske att känna er lite yra i huvudet när de högre energierna påverkar er. Det tillståndet kommer snart att ha passerat efter att ni blivit vana vid energierna. Men allmänt sett kommer folk att känna sig upplyfta på flera olika sätt, och detta skall fortsätta. Om du inte har någon känsla av förändring inom dig själv så bekymra dig inte för det för de påverkar människor på olika sätt. Var bara lugn och kom ihåg att du drar till dig energin genom Lagen om Attraktion.

Så du går nu in i en händelserik period när många saker kommer att ske, ofta i en snabb följd. Bli inte förskräckt om några döljs för dig, för det finns fortfarande de som vill hålla er alla i mörker om de kan. För vår del kommer vi att upplysa er när det är lämpligt att göra det. Så långt det är möjligt vill vi se en smidig övergång från de gamla sätten att leva, men det kanske inte är möjligt förrän de Mörka tjänarna har försvunnit helt.

Vi skulle vilja lägga till några kommentarer angående gruppsjälar, och med hjälp av fåglar som ett exempel vill vi nämna att de utvecklas. När ni höjs upp kommer ni att se dem begåvade med mer skönhet, och såsom blommor kommer de att svara mer öppet på energierna hos den uppstigna människan. Färger kommer att bli mer levande och djupa och sångfåglar kommer att sjunga underbara sånger.

Vad som kommer att märkas mest är renligheten och nystarten på allting. Djur som ni uppfattar som vilda blir tama och inte längre aggressiva eller köttätare. Tama djur, såsom hästar, kommer att svara på ett mer intelligent sätt och kan konversera med människan genom tankens kraft. Med tiden kommer detta också att gälla för era hundar och katter, som kommer att förbli med er, eftersom det endast är de vilda arterna som går samman till en gruppsjäl.

Jag är SaLuSa från Sirius och väntar, precis som ni, på att få se och njuta av de förändringar som väntar i kulisserna. Allt kommer i god tid och naturligtvis vad vi kallar i ”rättan tid”. Så misströsta inte om något som ligger er varmt om hjärtat inte händer, för förseningen kanske bara beror på omständigheterna vid den här tidpunkten. Vet också att varje själ kommer att vara på den rätta platsen för dem när Uppstigningen sker.

Så fortsätt vara lugn oavsett vad du möter under den sista perioden med de gamla energierna. Det kommer att bli en tid av tester på ett sätt, men på lång sikt kommer alla energier att bli lugnare och ni upplever en stor glädje. Ni har alla förtjänat er plats i historien efter att så framgångsrikt gått igenom långa perioder av mörker. Ändå har ni övervunnit försöken att snärja er och hindra er Uppstigning, och ni har gjort detta med elegans och beslutsamhet. Vi säger väl gjort och njut av frukterna av ditt arbete som är på väg att komma.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge