Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 2 oktober 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 2 oktober 2015

Ni har precis passerat den 28 september, ett viktigt datum, eftersom ett antal händelser antingen kom till ett avslut eller nådde sin topp. Det påverkade inte direkt dig som person men allteftersom tiden går kommer många av er att märka viktiga förändringar.

Helt klart kan de högre vibrerande energierna inte undvika att medföra förändringar. Även om er media är kontrollerad och ni inte får läsa om alla viktiga nyheter så kommer ni ändå att kunna notera att uppvaknandet av mänskligheten breder ut sig över globen. Ni ifrågasätter nu vad som sker på Jorden, snarare än att automatiskt acceptera vad som sker framför näsan på er.

Ni börjar vakna upp för sanningen om er existens och ser bakom lögnerna som ofta presenteras för er som en sanning. Det finns stora själar på Jorden som arbetar för Ljuset och de kommer fram för att ge er sanningsenliga berättelser från ert förflutna och vad er framtid innebär. Vi kommer aldrig att tröttna på att tala om för er att ni är stora Varelser av Ljus som är på väg att få njuta av ert uppvaknande.

Några av er kommer att bli chockade och tycka att det är svårt att tro hur ni kunnat bli lurade så länge. Ett råd från oss är att snabbt gå vidare och tillbringa er dyrbara tid till att främja positiva förändringar. De Mörka tjänarna har förseglat sitt eget öde och kommer att ha mycket att lära om de ska kunna återvända till Ljuset. Helt säkert kommer de att ges varje uppmuntran, för ingen själ anses vara bortom räddning.

Ljusvarelser från våra dimensioner drar sig närmare er, redo att spela sina roller för att föra fram sanningen till er. Ni har alltför länge fått höra lögner och har tvivlat på hur värdefulla ni är för Ljuset. Vi kan försäkra er att ni hålls i stor aktning och vi applåderar er för vad ni har åstadkommit för att föra Ljuset tillbaka till Jorden. Ni går nu från mörkret och in till Ljuset och många själar väntar på att få hälsa er och hjälpa er förbi de sista hindren.

Vi vet att ni är ivriga för upplyftning men där finns fortfarande problem att ta hand om och som ni alla behövs för att lösa. Ni skulle inte vara här vid ett sådant tillfälle som detta om ni inte hade något att bidra med, oavsett hur litet det är. Ni är ett underbart team, utvalt på grund av era beprövade förmågor. Så oroa er inte om ni tycker att det är svårt att veta hur ni passar in, er tid kanske ännu inte har kommit.

Den gamla regimen är nu på sista versen, så dramatiska saker kommer att hända och de är oundvikliga. Allt ni behöver komma ihåg är att vi väntar på att få träffa er och vi kommer att se till att det sker så snart som möjligt och med minsta möjliga krångel. De mörka dagarna är nästan något i det förflutna, men medan ni måste gå tillsammans med de Mörka tjänarna kan ni aldrig vara säkra på vad som kan hända eftersom de kanske far ut i raseri för att de förlorat kampen om era själar.

De kommer att behöva massor av kärlek och ljus om de skall kunna höja sig ur det mörker de själva skapat. Att trycka dem tillbaka ner hjälper ingen, och endast Ljuset kan väcka dem för sanningen. Kom ihåg talesättet att ”men jag går i Guds nåd”, eftersom ni just nu inte har en aning om något av era tidigare liv. Ni har alla upplevt båda sidor av livet under årtusenden av tid, som en del av er utveckling, och ni har utvecklats anmärkningsvärt snabbt.

Det är värt att påminna er om att många själar som inte är i inkarnation just nu har länkat sig med er för att följa era framsteg. Och de väntar på er återkomst till de högre dimensionerna där de kan möta er igen. Även om många av er träffar dem under sömnen så är det få av er som har vakna minnen från detta. Så ni har mycket att se fram emot när ni stiger upp. Det kommer att bli ett firande i överflöd och många tårar av glädje flödar vid sådana möten.

Vissa själar har kommit från ännu högre riken, och helt säkert någon lika stor som St Germain som har lett mänskligheten under många perioder i historien. Han har tydligen varit känd under många namn, som också är bekanta för er. Även nu leder han Uppvaknandet och har hjälp av andra själar som delar hans kärlek för mänskligheten.

Det händer så mycket nu som kommer att föra fram till ett uppvaknande att ni får svårt att hålla jämna steg med det. Saker och ting skyndas på och varje dag nu ger löften om mer spännande nyheter. Förändringar sker och allt kommer att till slut vara till er fördel. Den Nya Tidsåldern anländer nu snabbt och vi har många spännande projekt på gång för att göra dig medveten om när tiden är den rätta. På grund av att vi håller i allt detta och är redo att gå vidare när tiden är rätt så kan de nya teknologierna införas mycket snabbt och omsättas i handling.

Ni har saker och ting att komma ikapp med som har förnekats er, saker som under normala omständigheter redan skulle ha varit i användning. Det kommer en tid när ni ser tillbaka och undrar hur ni kunnat klara er utan de nya teknikerna. De kommer att göra livet så lätt och ger möjlighet till ledig tid, tid ni kan använda för era egna intressen och önskningar. Ni har egentligen inte upplevt sann frihet, men den tiden närmar sig nu och kommer att stanna.

Uppstigningen är en så viktig händelse att den har väckt stort intresse i Universum. Följaktligen har den också väckt ”sfärernas bundsförvanter” till handling och de har placerat sig själva i en sådan position att de har totalt omringat Jorden. Syftet är att hålla solsystemet fritt från varje inblandning utifrån och på så sätt försäkra att den sista tiden kan fortsätta obehindrat. Vi hoppas att ni börjar uppskatta att ni lever i en mycket viktig tid, och mycket beror på det framgångsrika slutförandet av er Uppstigning. Ni är de sista som gör detta och därmed frigör andra civilisationer så att de kan följa sin egen väg.

När du lär dig sanningen om dina erfarenheter i den lägre dimensionen så kommer du att bli upprymd och full av glädje och ivrig att ta igen förlorad tid. Det finns så många möjligheter som nu öppnas för dig, och som en uppstigen varelse blir du fri att följa den väg du väljer. Ni har kommit från ett antal planeter för de unika upplevelser som Jorden kan ge. Det kommer att bli tider när de skall tjäna dig väl, när du möter varelser från andra planeter som har hört om Jordens Uppstigning.

Vi har från våra skepp följt era bedrifter i hundratals år, och detta ha varit möjligt därför att vår livstid varar i några få tusen år. Eftersom Jorden har en låg vibration kan ni endast ha kort livslängd, men var och en är normalt sett fullpackad med möjligheter att utvecklas. Tacka Moder Jord för hennes villighet att offra sig själv till den mänskliga rasen, trots vetskapen om att de har en liten förståelse för vikten av att behandla henne med respekt.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag ser ibland tillbaka på era framsteg under detta århundrade och gratulerar er för sättet ni har hållit er på er väg, och lyckats att föra fram viktiga förändringar. Ljuset har vuxit trots hindrande aktioner från de Mörka tjänarna och deras förakt för människors behov.

Ni har bevisat er lojalitet till Ljuset och de själar som beträtt vägen genom dualitet. Ni har färdats långt under era inkarnationer, men nu är tiden nästan inne att återvända hem. Många vänta på den stunden och skickar sin kärlek till er alla.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge