Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 25 augusti 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 25 augusti 2017

Mike Quinsey

De mycket viktiga händelser som väntar på att sätta igång är beroende av den första åtgärden, nämligen den att genomföra revalvering av valutorna. Den är nyckeln till alla viktiga förändringar som redan har förberetts, vilka kommer att möjliggöra att ett val snabbt arrangeras (ö.anm: i USA) och gör det möjligt att bilda en ny republik och installera en ny President. Under tiden kommer Paul Ryan, som redan svurits in till att vara ”President Elect” tills nya val hålls för att finna en ny ledare. Det yttersta målet är att säkerställa välstånd för alla. Det kommer att ta tid men förseningar kommer att minimeras eftersom allt grundarbete redan är genomfört. NESARA och GESARA är mycket viktiga delar i de förändringar som helt kommer att förändra framtiden så att en Gyllene Tidsålder kan ta sin början. Så snart det nuvarande kaoset och problemen är övervunna kommer förändringarna att gå mycket snabbare än ni kan föreställa er. Förberedelserna har länge varit klara, och de som utsetts för att ta ledningen är väl medvetna om de uppgifter som ligger framför dem.

Vänteperioden kommer att fortsätta ett tag till men förtvivla inte, eftersom ni säkert kommer att dra nytta av allt det som utlovats. För många kommer fullt med trevliga överraskningar, långt utöver det ni kanske föreställt er. Många av de gamla tillvägagångssätten måste förändras för att återspegla ett samhälle som har utvecklats vad gäller dess medvetenhetsnivå. Fred kommer att bli er verklighet så att människor kan komma samman i en gemensam strävan mot tillväxt och kärlek som växer fram ur erkännandet att oavsett ras eller färg är ni alla Ett. Ni kommer att få se hur alla länder arbetar tillsammans för att förbättra allt och lösa meningsskiljaktigheter på ett fredligt sätt. Revalvering av valutorna kommer snart att bli verklighet och bara den kommer att leda till stora förändringar till gagn för alla berörda. Framtiden är planerad att ge er många trevliga överraskningar, och den kommer att bli en belöning för er fantastiska prestation att avancera in i Ljuset så att Uppstigningen är säkrad.

Om du finner förändringarna alltför svåra för att förstå ber vi dig acceptera att de kommer att resultera i permanent fred och en stor förening av människorna. Utan tvivel finns det många i höga positioner som inte är av Ljuset och de måste gå åt sidan för att göra det möjligt att göra framsteg, och motståndet mot dem kommer att vara till nytta. Det finns många Ljusets själar som väntar på en chans att hjälpa mänskligheten att uppleva en smidig övergång in i den Nya Tidsåldern, och bland dem finns Väsen från civilisationer som mycket länge varit knutna till Jorden. Här intar Invånarna på Plejaderna, som är era förfäder, en framträdande plats och de kommer ut i öppen dager när omständigheterna så tillåter. I och med detta kommer mänskligheten att göra ytterligare framsteg i en ännu snabbare takt än den ni upplevt till dess. Efter era år med förberedelser inför förändringarna står allt ni trodde skulle komma till er nu redo, och allteftersom ni drar nytta av förändringarna kommer ni att uppleva en underbar tid.

Det finns stor glädje i Himlarna över att Mänskligheten äntligen har blivit vuxen, och att prövningarna och vedermödorna nästan har ebbat ut. Ni har gradvis förberetts för att inta er plats i Kosmos såsom Uppstigna Väsen, och ett stort firande ligger framför er, eftersom en sådan prestation bara sker ibland. Det har krävt en stor ansträngning från de involverade för att övervinna den negativitet som man mött, eftersom den hade potentialen att dra ner er under eoners tid. Ändå har ni kommit igenom många, många inkarnationer, och kunnat öka era vibrationer till en acceptabel nivå som har säkerställt Uppstigningen (Ascension). Ni är de som har höjt era vibrationer och fullt ut förtjänar alla de applåder som ni kommer att få. Ju svårare utmaning desto mer har ni varit fast beslutna att bli segerrika och har övervunnit de hinder som stått i er väg. Det är er styrka och beslutsamhet som har burit er igenom och ni kommer aldrig att behöva gå den här vägen igen.

Som ni känner till är tiden en illusion, men den tjänar sitt syfte som ett medel att utvecklas långsamt, och på ett visst sätt skyndar den inte på någon själ. Eftersom tiden är oändlig finns det inget som hetsar på er för att uppnå framgång, och under alla faser finns det alltid hjälp om du behöver den. I själva verket upptäcks dina behov ofta innan du själv gör det, och de som reser tillsammans med dig finns där för att hjälpa. Varje själ är högt respekterad och älskad och har liten insikt om hur högt deras prestationer värderas. Själar känner sig ofta isolerade och ensamma med sina problem, men de kan vara säkra på att det alltid finns LjusVäsen som ger hjälp och uppmuntran.

Ibland går du till sängs med dina problem och när du går ut ur kroppen in i de högre världarna diskuterar du saker och ting med dem som kan ge dig bra och hjälpande råd. Du kan också träffa de själar som har en relation till dig och de kan antingen vara inkarnerade eller desinkarnerade. Av god anledning kommer du normalt inte ihåg sådana möten, och det är inte ovanligt att du har svaren på dina problem strax efter att du vaknat från din sömn. Det är även möjligt för dina Guider att ordna ett möte med någon som kan hjälpa dig att lösa dina problem, ett möte som du kanske bedömer som en tillfällighet. Var dock säker på att dessa "tillfälligheter” är noggrant arrangerade så att de inte ska leda till misslyckanden, och de kan repeteras om det behövs. När de går till sängs tänker de flesta på dagens händelser och olösta problem, och detta är användbart så att du får en tydlig bild av det du behöver.

I takt med att du utvecklas förändras kanske din väg och du fokuserar på nya äventyr, och dina Guider kan då bytas ut i takt med detta. Så oavsett vilka utmaningar du accepterar får du den bästa hjälp som finns tillgänglig. När du känner dig manad att gå i en viss riktning är det lika sannolikt att dina guider är ansvariga för det, genom att de har en bättre överblick över det som ligger framöver för dig. Ibland händer saker som är till nytta för dig och du kallar det "tur" när det i verkligheten är arrangerat för dig. Så mycken hjälp ges er som ni inte alls har någon medvetenhet om, och du kan vara säker på att inget problem är något som du måste lösa ensam. Var bara medveten om att när du får en idé eller uppmaning att göra något specifikt kommer det att vara för ditt eget bästa. När allt kommer omkring är huvuduppgiften för dina hjälpare att hålla dig till din livsplan och se till att du klarar av ditt karmiska ansvar.

Den här månaden har alla möjligheter att bli en speciell månad och kan leda till en del överraskande händelser. Helt klart mognar saker och ting och politiskt är situationen väldigt labil och impulsiv och bokstavligen vad som helst kan hända. Som tidigare nämnts behövs det bara en större händelse för att få saker och ting att rulla igång. Så håll er fast eftersom berg-och dalbanan mycket väl kan sätta igång vilken dag som helst. Allt håller på att byggas upp och mer än en möjlighet är sannolik. Men oavsett resultatet kommer det att gå väl för er alla på lång sikt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge