Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 1 september 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 1 september 2017

Mike Quinsey

Det är ingen tvekan om att tiden fortsätter att gå allt snabbare, alltmedan ni närmar er tidpunkten för de stora förändringar som kommer att omvandla er värld. Ni förflyttar er allt längre in i de högre vibrationerna som följer med fotonbältet, och de kommer att förvandla er Jord till det som så småningom blir ett paradis jämfört med era nuvarande livserfarenheter. De här förändringarna som har planerats under mycket lång tid manifesteras nu gradvis, och ingenting kan förhindra dem från att fullt ut träda fram. Mycket hänger på tillkännagivandet av den nya republik som nu är redo att ersätta den nuvarande (ö.anm. Gäller USA). De mörka kommer att göra allt de kan för att fördröja tillkännagivandet och är allt mer desperata i takt med att deras makt nu snabbt fortsätter att minska.

Att de mörka försöker orsaka förseningar är helt klart en viktig faktor i den utveckling som snart kommer att äga rum, men inget kommer att stoppa processen från att gå i rätt riktning. Resultatet styrs av regler som säkerställer att endast de själar som kan avancera till Ascension (Uppstigningen) är de vars vibrationer har höjts. För dem vars vibrationer inte har höjts skulle det inte ligga i deras intresse att försöka följa med i Ascension, eftersom även om de på något sätt skulle kunna göra den, skulle det bli en mycket obekväm upplevelse. Deras tidslinje kommer att fortsätta att utvecklas i en ny cykel i en annan riktning som så småningom ger dem ytterligare möjlighet att uppnå Ascension. En själs utveckling pågår hela tiden och är planerad för att i slutändan säkerställa framgång.

Allteftersom själar utvecklas får de ny information som ligger i linje med deras egen utveckling. Det görs på det här sättet för att ingen själ ska överbelastas eller få information som är alltför avancerad för att förstås. Men ni som befinner er på vägen till Ascension kommer att behöva ta emot mer i en högre takt, så att ni är tillräckligt medvetna för att hantera de nya aspekterna av det liv som uppenbarar sig. Till exempel vet många av er att ni har ett Högre Jag, men inte alla inser att det är du själv, vilket innebär att när du inkarnerade på jorden överförde du bara begränsade aspekter av dig själv. Det var för att försäkra dig om att du, så att säga, började med ett rent ark och kunde fokusera på livet i de lägre vibrationerna utan att bli distraherad. Hur du svarade på och hanterade problemen ger dig ovärderlig erfarenhet som du i framtiden kommer att ha nytta av.

Vad gäller den mänskliga kroppen finns det mycket som du inte känner till, men det finns positiva tecken på en utveckling i rätt riktning. Väldigt mycket av er medicinska förståelse är primitiv i jämförelse med var ni kommer att befinna er inom den närmaste framtiden. Ni har en bra förmåga att tänka ut saker och tillsammans med de mer utvecklade unga själarna, som står redo att visa vad de kan göra, kommer ni att gå framåt med stormsteg. Kirurgens kniv kommer i slutändan att bli överflödig och problem kan behandlas utan att öppna kroppen. Under alla omständigheter kommer de själar, allteftersom de stiger upp, att ha full kontroll över sina kroppar och behöver litet eller inget helande eftersom de kommer att förbli helt friska. Tänk på att sådana tider kommer när du ständigt kan leva i en ung kropp som inte åldras. Mycket kommer att uppnås med tankens kraft, till och med att manifestera det du vill ha för att tillgodose dina behov.

Mycket information släpps för att ni behöver ha en mer utvidgad livsuppfattning och den blir helt annorlunda än den ni för närvarande känner till. Så många förändringar till det bättre för alla väntar på att introduceras och som ni har fått höra många gånger tidigare måste omständigheterna vara sådana att förändringarna inte kan störas eller försenas. Till exempel kommer bilen att ersättas med en som inte går på bensin, utan istället använder fri energi som inte är förorenande. Idéer om vart teknologin är på väg håller redan på att utvecklas, och det kommer att gå snabbt att introducera dem. Framtiden är spännande och är till för fredsälskande själar som bryr sig om varandra och glatt delar jordens gåvor med alla. Ni är En enda Mänsklig Ras och så snart ni börjar arbeta tillsammans för allas bästa, kommer framstegen att bli snabba och upplyftande.

Låt mig upprepa att ni från och med 2012 gick ni in i en tid utan några specifika förutsägelser förutom Uppstigningen, och ni har mycket att uppleva under den period som leder fram till den. Ni öppnar upp passagen med era tankar, önskningar och handlingar, och redan nu finns en högre vibration än ni tidigare upplevt. Den energi ni får hjälper er också att utvecklas, och ni förflyttar er in i en ny del av rymden som är mer fördelaktig. Alla de gamla vibrationerna avtar snabbt eftersom det inte längre finns någon plats för dem.

Mitt i sådana förändringar kan det vara förlåtet att tänka att kaos aldrig kommer att upphöra, eftersom det är en svår period som ni nu går igenom. Den kan dock inte vara så mycket längre allteftersom de nya energierna tar fäste. De största förändringarna kommer inom er som upplever dem som mycket välkomna, allteftersom de gamla energierna faller bort blir dessa mindre effektiva eftersom de inte längre kan upprätthållas. Er glädje kommer inte att bli kortlivad eftersom perioden efter Uppstigningen kommer att vara minst tusen år. Under samma period kommer ni på grund av de höjda vibrationerna inte att åldras och kommer att kunna stanna på den nivå som passar er bäst. På samma sätt kan saker inte förfalla eller ruttna, och det finns fortfarande så mycket som tillkommer att ni knappast kommer att kunna hänga med i svängarna.

Din framtid är nu avgjord så oavsett vilken ansträngning du nu lägger ner, kommer den att vara väl värd det. Det faktum att du i slutändan inte längre behöver drabbas av sjukdom, utan kommer att hålla dig vid fullständigt god hälsa är återigen tack vare de höga vibrationerna. I slutändan är allting energi och din framtida utveckling kommer att fokusera på den för alla dina behov. Det blir din tankekraft som kommer att förse dig med mycket av dina behov. Så du ser att livet kommer att bli helt annorlunda än det du känner till nu. Det som väntar dig borde ge dig styrkan att övervinna alla nuvarande svårigheter och problem, eftersom de kommer att vara kortlivade.

Samtidigt vänder många själar sig inte bara till Ljuset, utan har nu en önskan att hjälpa sina medresenärer och söker sätt att bli till hjälp. Detta är steg som hjälper till att höja vibrationerna och försvagar ytterligare de mörkas makt. Varje liten sak hjälper och kollektivt har Ljusarbetarna mer kraft än de förväntar sig. Det är så hjärtevärmande för oss att se det sätt på vilket Ljuset snabbt sprider sig, ändå var det väntat efter att ni höjde vibrationerna för att passera märkes-åreth 2012. Vi säger "Bra gjort" till alla själar som har bidragit till den framgång ni nu med rätta upplever och njuter av.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge