Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 18 augusti 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 18 augusti 2017

Mike Quinsey

Var förvissade om att allting utvecklas bra, trots hur det ser ut därute. De nya energierna håller på att etableras och följaktligen kämpar de gamla för att behålla sin plats på Jorden. Det är som en strid för att överleva, förutom att de gamla energierna har gjort sitt och håller på att förlora sin styrka att fortsätta existera och kommer till slut att dö ut. Det handlar mycket om hur det är med de negativa energier som Illumina-terna och deras hantlangare är beroende av för sin fortsatta existens, vilket är varför de sprider rädsla genom sina handlingar Emellertid håller de på att förlora sin makt bit för bit och kan inte längre kontrollera er som förut. Kampanjen för att flytta bort dem på ett sätt som nekar dem fortsatt makt över er har framgång, och lugnt och stilla utan publicitet har Ljusets Krafter blivit den dominerande kraften. Det innebär att det inte dröjer länge innan det blir säkert att gå vidare och introducera alla de uppfinningar som kommer att höja er livskvalitet.

Allting är levande energi och i verkligheten kan ingenting stå stilla länge, och den drivs av de högre energier som lyfter upp er till en ny nivå som leder till Uppstigning. Därför kan ingen exakt förutsäga när Uppstibningen kommer att ske men den ligger mycket nära, och ingenting kan stoppa den från att manifesteras. Så lev dag för dag med tryggheten att vad som än sker runt omkring er så är nu framtiden säker, och bara Gud skulle kunna förändra resultatet. Saker och ting kommer att vara ganska hektiska och verka fullständigt orediga, men allteftersom det lugnar ner sig kommer ni att se positiva tecken på vart er framtid tar er. För egen del kan ni vara till hjälp genom att hålla er fridfulla och ständigt sända ut er Kärlek och ert Ljus. Var så säkra, ni är mycket kraftfullare än ni kan föreställa er och tro aldrig att ert bidrag gör liten eller ingen skillnad. När allt kommer omkring behövs det bara en minoritet som sänder ut ren kärlek för att förändra världen.

Allteftersom tiden går kommer ni att få höra eller läsa om många förändringar som är på gång, så vi ber er att alltid behålla ett öppet sinne och vara redo att acceptera en större mening med livet än den ni kanske redan har accepterat. Evolutionen kan inte löpa snabbt och får ofta saktas ner till en långsammare takt som ger själar mer tid att fatta meningen med de budskap som ges. Emellertid kommer faktiskt en tid när tiden har runnit ut för dem som sackar efter, men detta kommer inte att hållas emot dem. Hjälp finns alltid till hands och ni kan vara säkra på att alla ansträngningar görs för att höja medvetandet hos så många själar som möjligt. Det är inte lätt och det kräver mycket hängivenhet och beslutsamhet för att hjälpa själar att höja sig. Emellertid ger man inte upp någon såsom ett förlorat fall om de inte vägrar ta emot hjälpen och därför är skaparna till sin egen undergång.

Vi förstår att ni undrar över er omedelbara framtid och att ni fått information om vad ni kan förvänta er och ni är delvis förberedda. Men ingenting skulle faktiskt kunna förbereda er inför det stor-slagna hoppet framåt, eftersom tiderna kommer att vara helt annorlunda än de ni nu är vana vid. Även er livscykel kommer att bli längre i de högre vibrationerna och er potential är, om ni så önskar, att till slut leva i samma inkarnation under flera hundra år. Ni undrar förstås om åldrande, men ni förblir i en mogen kropp som hela tiden är frisk. Kanske blir den mest välkomna förändringen ett återvändande till ett chakrasystem med tolv chakran som ni hade tills det reducerades till endast två av Enil. Enil och Enki spelade en viktig roll i er nuvarande historia och är ansvariga för många större förändringar, inklusive den Stora Översvämningen. Enki som mer brydde sig om folket, planterade in en latent DNA-kod inom er som skulle aktiveras vid en mycket senare tidpunkt. Den tidpunkten kommer när ni gör Uppstigningen och ännu en gång blir Galaktiska Väsen.

I er nuvarande situation där sanningen om er historia medvetet har hållits tillbaka, är det mycket svårt för er att förstå exakt vilka föränd-ringar som kommer att äga rum. Ni kommer säkert att ta igen för förlorad tid och snabbt ta till er fördelarna med de framsteg och förändringar som hållits tillbaka. Resultatet är att ni har hållits i mörker, där sanningen om er potential att bli Galaktiska Väsen har hållits borta från er. Ni har även hållits borta från att dra fördel av nya upptäckter som har gömts från er medan Illu-minaterna har utnyttjat dem till fullo. Men ni kommer äntligen att få ta emot dem och de kommer snabbt att förverkligas när de mörka inte längre kan blanda sig i er framtid. I den vidare betydelsen var det förutsagt att ni skulle bli tvungna att gå igenom många läroår, men man insåg även att genom utökad tid skulle många fler av er till sist göra Uppstigningen.

Ni måste komma ihåg att mänskligheten gavs en fri vilja och ingen tilläts ingripa i era val. Så nu, när ni ordentligt är på väg mot Uppstigningen, är det ni, Kära Vänner, som kan ta åt er äran av en sådan anmärkningsvärd prestation. Det finns lycka och firanden i de högre världarna, där man ser det för vad det är, och där det finns en uppskattning av hur er beslutsamhet har burit er genom en del tuffa situationer. Ni är starkare genom era erfarenheter och är väl kvalificerade att hjälpa andra som följer er i steget

Arkeologiska fynd förändrar dramatiskt er uppfattning om er sanna historia. Det kommer att vara mycket tydligt att många variationer av Människan har existerat, tydligt utifrån de många skelettlämningar som har grävts upp under det sista århundradet. Säkert har det varit en nedtystning av vår sanna historia för att hindra er från att inse hur det verkligen ligger till och stoppa er från att finna ert sanna ursprung. Det är först nu som ni börjar förstå vilken storslagen potential ni har, och förstå ert öde som kommer att vända er tillbaka till de storslagna höjder som ni knappt kan börja föreställa er. Allt det där kommer mycket snart att förändras eftersom sanningen inte kan hållas tillbaka mycket längre, och redan håller på att avslöjas.

Sanningen är nästan alltför svår för en del att tro på, så ha ett öppet sinne när den börjar avslöjas, därför att ibland kommer den att låta otrolig. Beviset på er sanna historia håller på att avslöjas nästan dagligen, men det finns fortfarande en del motvilja mot att låta den bli allmänt känd. När den blir det kommer den att slå mycket hårt mot vissa religiösa trosuppfattningar, men genom att avlägsna delar som inte fullt speglar sanningen, kommer de att vara mycket lättare att förstå. Naturligtvis kommer Kyrkan fortfarande att ha en roll att spela och många människor kommer fortfarande att vända sig till den för sin vägledning. En personlig trosuppfattning är något man bär med sig tills man konfronteras av en ännu större sanning, och fräschar då upp sin uppfattning. Det finns många utvecklade själar som har kommit till Jorden speciellt för att sprida sanningen, och de har redan en förståelse för hur man bäst kan uttrycka den på ett sätt så att den blir förstådd.

Mycket kärlek kommer till er från de högre världarna och ni förtjänar allt beröm för det ni har uppnått och fullt förstår. Mycket har gjorts genom personlig uppoffring, och en dag kommer ni att få ta emot tack från alla dem som ni har hjälpt. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge