Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 4 augusti 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 4 augusti 2017

Mike Quinsey

Vibrationerna fortsätter att stiga och själar med de lägsta vibrationerna finner dem sakta men säkert allt svårare att hantera och som resultat blir de desorienterade. Självfallet kommer de att lämna sådana nivåer när Uppstigningen (Ascension) äger rum och flytta till en nivå där de är mer bekväma och i deras smak. Naturligtvis kommer de av er som höjer era vibrationer inte att känna någon negativ effekt, och kommer tvärtom att entusiasmeras och lyftas upp av dem. Alla själar som har förmågan att följa med i de högre vibrationerna kommer att upptäcka att deras liv blir behagligare och mer givande, och de kommer att dras till de själar som är kompatibla med dem. Lika attraherar lika och detta gäller även er, men p.g.a. karmiska orsaker kan många själar på olika nivåer bli en del av era erfarenheter. Karma har faktiskt företräde framför andra hänsyns-taganden, eftersom den är en viktig faktor i er utveckling.

Det ni ser runt om i världen er är den osäkerhet som härrör från mycket förvirring när människor försöker förstå vad som händer. Så småningom kommer en känsla av mening att kännas och bli tydlig och de gamla vibrationerna kommer inte längre att tjäna er. Med löftet om att kärnvapenkrig kommer att förhindras och redan tillhör det förflutna, finns det en känsla av lättnad och en känsla av att fred äntligen kommer att sänka sig över Jorden. Hur skulle ni annars välkomna de nya vibrationerna om ni fortfarande vore rädda för krig och förstörelse. Att leva i fred är er rättighet och normala sätt att leva, och freden kommer att återvända mycket tidigare än ni förväntar er. Ta avstånd från krigs-grannlåten och låt den helt enkelt bli ett kapitel i mänsklighetens utveckling. Många av er har förtjänat er plats i den Nya Tidsåldern, och ni är ordentligt på väg att bli Galaktiska Varelser.

Förminska inte dig själv och sakna inte ambition, då du är så mycket mer än du föreställer dig eller inser. I många liv har du dragits ned i de lägre vibrationerna och glömt din sanna potential. I realiteten har du allt som behövs för att bli vadhelst du önskar, och det finns ingen gräns för vad du kan uppnå. Snart kommer du att befinna dig i en position där du kan välja vart ditt nästa liv ska ta dig, och det är inte så begränsat som det varit hittills. Du kommer att ha bevisat att du är redo att bli en själ av rent Ljus, och Universum öppnar upp sig för dig. Du har just nu liten föreställning om de underbara möjligheter som kommer att komma i din väg. Dina gamla erfarenheter kommer att liknas vid en mardröm, även om du kommer att uppskatta stunder av ren glädje och förtjusning som du haft.

Mycket håller på att blottläggas som inte har någon plats i framtiden och avslöjar hur många människor som har undvikit att ta sitt ansvar, till exempel genom att finna sätt att undvika att betala sin skatt, som ger stöd åt andra. Det finns i själva verket många oacceptabla system som har ett liknande syfte och bit för bit kommer dessa att komma fram i ljuset. Alla människor måste på ett rättvist sätt bidra till allmännyttan och man får se till att handla i enlighet därmed. Ni kan vidga den här tanken till världsliga metoder som visar ett stort gap mellan dem som definieras som rika eller välbeställda, i motsats till dem som är utblottade och fattiga. I det omtänksamma samhället som är på gång kommer världens rikedom att fördelas rättvist, och ingen kommer att lämnas i väntan på ett lyckligt och acceptabelt liv. Allteftersom hela er attityd till välbefinnande lyfts upp, kommer den oacceptabla inställningen hos dem som önskar höja sig själva över andra att förändras. Var så säkra, attityder och förfaringssätt gentemot hela mänskligheten kommer att förändras till det bättre för alla inom en inte alltför avlägsen framtid.

Det finns nu många själar som vaknar upp inför behovet att införa ett nytt sätt att sprida världens rikedom och att ta den tillbaka från dem som har riktat den mot hemliga projekt för dolda motiv. Tvivla inte på att sådana frågor kommer att hanteras när det är lämpligt, och att ett nytt paradigm kommer att vara i gång när den Nya Tidsåldern ersätter den gamla och de sätt som nu blir oacceptabla. Det som ni blivit nekade kommer snart att återbördas till er, och alla kan se fram emot ett lyckligt och glädjefyllt liv. Ni har gått igenom en mycket prövande tid och kommer att ta emot era belöningar, då ni kommer att njuta av de enorma förändringar som är på gränsen till att manifesteras. Ni har redan fått en uppfattning om vad ni kan förvänta er och vi kan försäkra att ni inte på något sätt kommer att bli besvikna. Ni måste ta igen förlorad tid, och ni kommer att få svårt att hinna ta till er de förändringar som kommer. Gud har påbjudit att slutet på den här cykeln ska bli till er stora glädje och tillfredsställelse, en tid när harmonin och glädjen blir er. De mörka kommer inte längre att finnas närvarande på Jorden och efter att alla spår av krig är avlägsnade kommer den Gyllene Tidsåldern att börja.

Var glada och medvetna om att oavsett vilka problem som ni nu upplever, kommer de gradvis att lösas och en fredlig existens uppnås. Ni kommer att vara kärlek i handling och nå ut till er Galaktiska Familj som tålmodigt har väntat på att ni ska bli myndiga. Ni kommer även med tiden att vara mentorer för andra som kommer efter er, och på så sätt fortsätter evolutionens energi att bära allting framåt. Det är ingen brådska eftersom ni kommer att leva i "Nuet" såsom Uppstigna Väsen. Det är svårt att föreställa sig detta medan ni lever i de lägre vibrationerna men det kommer utan tvekan att överträffa era förväntningar. Vissa själar kommer att dras till "tjänandet till andra" och kan gott och väl återvända till de lägre dimensionerna för att hjälpa dem som kanske kämpar för att göra framsteg. Var så säker, vid alla stadier av din utveckling finns det alltid de som når ner för att hjälpa dig vidare.

De av er som befinner sig på Uppstigningens stege är ett glödande exempel på vad som kan åstadkommas när ni ägnar er åt den uppgift som ligger för handen. Det kräver total tillit till din egen förmåga och att du håller dig borta från att påverkas negativt av dem som finns omkring dig. Men det enda du måste göra är att hålla dig lugn inför eventuella provokationer. Du måste vara centrerad i dig Själv och bygga upp en sådan styrka att du kan rida ut vilken storm som helst och fortfarande vara dig själv. Om du gör en tabbe, bli inte upprörd eftersom du ändå gjort framsteg, och dina guider kommer att vara med dig och göra sitt jobb. Du kommer alltid att dra nytta av alla de positiva handlingar du har gjort.

Det pågår mycket utrensning på de högsta nivåerna, eftersom de som inte har tillgång till de högre vibrationerna är olämpliga att leda er in i den Nya Tidsåldern. De har svårt att behålla sin förståelse som inte längre är förenlig med de kommande högre vibrationerna. De kan helt enkelt inte överleva de förändringar som äger rum och måste ge plats åt dem som kan det. Känn ingen rädsla då det kommer att fungera helt såsom utlovats och ingenting får stå i vägen. Ni går in i en ny cykel som kommer att lyfta fram de själar som kunnat lyfta upp sina vibrationer. Vi applåderar er uthållighet och beslutsamhet som gjort det möjligt för er att lyckas, och med en enda röst uttrycker vi vår kärlek och stora beundran för er alla.

Ge aldrig efter för dem som använder bedrägliga och försåtliga sätt för att stoppa dina framsteg, och var medveten om att du har styrkan och beslutsamheten att avleda de negativa energierna. Tänk på att du hela tiden behåller din vibrationsnivå genom att hela tiden vara positiv. Du kan inte distraheras från den Väg av Ljus som du valt. Vi lämnar er med vår kärlek och våra välsignelser för att skynda på er längs er väg till frihet.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge